ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

проект рішення від 23.11.2016 р. " Про проект рішення про сільський бюджет на 2017 рік"

проект

 

 

 

УКРАЇНА

Харківська область

Балаклійський район

Вишнівська сільська рада

Виконавчий комітет

________________________________________________________________________

РІШЕННЯ 

від 23 листопада 2016 року                                                        № ___

 

Про проект рішення

про сільський бюджет

на 2017 рік

 

 

Відповідно до Бюджетного Кодексу України, керуючись статтею 28 п.1, ст. 52 п.2  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»виконавчий комітет,

 

В И Р І Ш И В :

 

1. Схвалити проект рішення про сільський бюджет на 2017 рік.

-  доходи сільського бюджету у сумі 2228,425 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  – 2228,210 тис. грн. , доходи спеціального фонду сільського бюджету – 3,400 тис. грн.., у тому числі бюджету розвитку  3,400 тис. грн..  ;

-  видатки сільського бюджету у сумі 2228,425 тис. грн.., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 2228,210 тис. грн.., видатки спеціального фонду сільського бюджету – 3,400 тис. грн.. .

2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету в сумі  44,564 тис. грн...

3.Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку.

4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

          - забезпечення продуктами харчування;

          - оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

          - поточні трансферти населенню.

5. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі 758,000 тис. грн..

6. Керівникам бюджетних установ сільського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання та  водовідведення, послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

7. Надати дозвіл в.о.головного бухгалтера здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу бюджетних призначень по загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондах, а по тих статтях, які затверджуються рішенням сільської ради, тільки на підставі змін, внесених до рішення.

8. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік до доходів належать надходження, визначені ст.64 Бюджетного кодексу України , а саме: податок на майно, акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, туристичний збір, єдиний податок, інші  податки та збори .

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2017 рік у частині доходів такі надходження: екологічний податок, власні надходження бюджетних установ та кошти від продажу землі.

10. Надати право  сільському голові укладати в установленому законом порядку угоди на здійснення передачі міжбюджетних трансфертів між сільськими бюджетом та іншими бюджетами.

11. Дозволити використання готівкових коштів на придбання паливно-мастильних матеріалів, продуктів харчування, канцелярських та господарських товарів, оплату інших послуг.

12. Дозволити здійснювати попередню оплату по фінансуванню робіт з будівництва, реконструкції і капітального ремонту та для передплати періодичних видань, відповідно до постанови КМУ  №117 від 23.04.2014р. в межах бюджетного періоду .

13. Відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України головному бухгалтеру щоквартально звітувати перед сесією сільської ради про хід виконання сільського бюджету.

14. Даний проект рішення винести на затвердження сесії сільської ради.

          15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на спеціаліста сільської ради Ткаченко Л.О.

 

 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                                   Н.І. ЧЕМЕРИС