ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

Програми на 2018 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ХХVІ сесії VІІ скликання

Вишнівської сільської ради

№ 200  від  20  грудня 2017 року

 

 

Програма

Благоустрій території  Вишнівської  сільської ради на 2018 рік

 

І. Назва програми: Програма Благоустрій території Вишнівськоїсільської ради на 2018 рік

ІІ. Підстава для прийняття рішення про розробку Програми:

–         п. 1 ст. 27, п. 6, 7 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

–         Закон України «Про відходи» від 5.03.1998р.;

–         Закон України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004р.

 

ІІІ. Мета Програми:

–         забезпечити освітлення вулиць в нічний час;

–         забезпечити своєчасне будівництво, реконструкцію та ремонт доріг;

–         покращення транспортного обслуговування населення;

–         вирішення питань збирання, транспортування, утилізації побутових відходів та сміття і на цій основі покращення санітарного стану населених пунктів;

–         впорядкування кладовищ;

–         проведення озеленення населених пунктів;

–         виховання у молоді любові до рідного краю та природи.

 

ІУ . Виконавці Програми:

–         Виконком Вишнівської сільської ради;

-          КП «Вишнівське»;

–         підрядні дорожнобудівельні організації;

–         школа

–         підприємства територіально підпорядковані сільській раді;

–         домовласники;

–         основним шляхом і засобом виконання даної Програми є робота Виконкому сільської ради, депутатів сільської ради, а також усвідомлення і допомога населення сільської ради при обов’язковому фінансуванні за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

        У . Основні Програмні заходи:

-         будівництво та відновлення вуличного освітлення

-         поточний ремонт вулиць;

-         розчистка вулиць від снігу;

-         ліквідація несанкціонованих (стихійних) сміттєзвалищ;

-         санітарна очистка кладовищ;

-         висадка дерев, кущів, квітів, проведення озеленення населених пунктів.

 

УІ. Обсяги та джерела фінансування

З метою реалізації Програми Благоустрій Вишнівської сільської ради передбачити кошти у бюджеті сільської ради на 2018 рік

в сумі –  506589,00  грн.

Оплата електроенергії:

–         вуличне освітлення – 48400,00 грн.

–         оплата праці виконавців робіт з благоустрою території та обслуговування систем вуличного освітлення –178704,00грн.

 Фінансування можливо буде збільшено за рахунок додаткових надходжень до бюджету сільської ради.

 

УІІ. Очікувані результати реалізації Програми.

При виконанні Програми у повному обсязі значно покращиться екологічна ситуація у населених пунктах, поліпшиться санітарний стан населених пунктів; збільшиться термін роботи автомобільної техніки населення, дасть можливість зменшити травматизм, та здійснити освітлення населених пунктів в нічний час.

 

Паспорт програми

1.Назва  Благоустрій  Вишнівської сільської ради на 2018 рік

2.Підстава для розробки – п. 1 ст. 27, п. 6, 7 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;Закон України «Про відходи» від 5.03.1998р.;Закон України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004р.

3.Замовник програми – Виконком Вишнівської сільської ради

4. Мета – забезпечити освітлення вулиць в нічний час; забезпечити своєчасне будівництво, реконструкцію та ремонт доріг; покращення транспортного обслуговування населення; вирішення питань збирання, транспортування, утилізації побутових відходів та сміття і на цій основі покращення санітарного стану населених пунктів; впорядкування кладовищ; проведення озеленення населених пунктів; виховання у молоді любові до рідного краю та природи.

5. Початок – 201 рік, закінчення – 2018 рік

6. Етап виконання – 2018 рік

7. Загальні обсяги фінансування , в тому числі видатки сільського бюджету  506589,00 грн.

 

8. Очікуванні результати виконання – При виконанні Програми у повному обсязі значно покращиться екологічна ситуація у населених пунктах, поліпшиться санітарний стан населених пунктів; збільшиться термін роботи автомобільної техніки населення, дасть можливість зменшити травматизм, та здійснити освітлення населених пунктів в нічний час.

9. Контроль за виконанням – постійна комісія з питань  бюджету та фінансів Вишнівської сільської ради

10. Строк звітності – щоквартально

 

 

Сільський голова                                         Н.І.Чемерис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Додаток

 

до Програми “Проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою міста Балаклія на 2018 рік”

 

 

Кошторис витрат

на виконання Програми “Проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою сіл Вишнева тп Прешотравневе на 2018 рік”

 

№ п/п

Зміст заходу

Код економічної класифікації видатків

Передбачено видатків в міському бюджеті на 2018 рік, грн.

Разом

в тому числі

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

Послуги з благоустрою міста:

 

 

 

-

1.1

в т.ч.: утримання та поточний ремонт мереж вуличного  освітлення, поновлення плафонів

1134

56000

56000

-

1.2

            електроенергія

1163

48400

48400

-

1.3

            Ремон пам’ятників

1131

6300

6300

-

1.9

            ліквідація стихійних звалищ

1165

3000

3000

-

1.10

            придбання лав для відпочинку

1131

1783

1783

-

2*

Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі села:

 

1134

150000

150000

 

 

Разом

 

265483

265483

 

 

2* - завдання: в межах запланованих асигнувань, передбачених міським бюджетом та з інших джерел не заборонених чинним законодавством провести ремонт вулично-дорожньої мережі села, а саме:

1. Ремонтне планування ґрунтових доріг, підсипання  шлаком  с.Першотравневе

2. Поточний  ремонт асфальтобетонного покриття ( вул.Миру, пл.40 років Перемоги)

 

 

 

 

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням ХХVІ сесії Вишнівської

                                                                                   сільської ради VІІ скликання

                   № 201     від 20  грудня  2017 року

 

Програма зайнятості населення

сіл Вишнева та Першотравневе на 2018 рік

 

1.Загальні положення

1.1 Програма зайнятості населення сіл Вишнева та Першотравневе на 2018 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до ст.. 14 Закону України «Про зайнятість населення» від 01.03.1991 р. та Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. за № 5067-УІ, Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, положення про  порядок бронювання на  підприємствах,  в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, які  потребують соціального захисту затвердженого Постановою  Кабінету Міністрів України від 27.04.1998 р. № 578 ,Положення  про  порядок організації та  проведення оплачуваних  громадських робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 10.09.2008 р. за № 839.

1.2 Головна мета Програми – здійснення конкретних заходів, спрямованих на  реалізацію державної політики зайнятості, ефективне використання трудових  ресурсів, регулювання ринку  праці,  соціальний захист населення села, сприяння зайнятості  населення, запобігання зростанню безробіття, створення умов для  забезпечення тимчасовою роботою незайнятих громадян.

1.3 Основними завданнями Програми є:

а) сприяння у всіх сферах економічної діяльності повній, продуктивній та вільно обраній зайнятості населення, спрямованої на підвищення рівня його життя;

б) сприяння створенню нових робочих місць;

в) реалізація трудових прав громадян;

г) забезпечення соціального захисту громадян від безробіття.

1.4 Програма зайнятості населення сіл Вишнева та Першотравневе на 2018 рік реалізується на засадах вільного партнерства за участю підприємств, організацій та установ вела , профспілок, Балаклійського  районного центру зайнятості, Вишнівської сільської та її виконавчого комітету

2. Основні напрями  Програми

За пропозиціями Балаклійського Районного центру зайнятості населення забезпечити на  підприємствах, в установах і організаціях сіл Вишнева та Першотравневе протягом 2018 року:

-  Бронювання  робочих місць і встановити квоти прийому на роботу осіб, які потребують соціального захисту на ринку праці, на 2018 рік в т.ч. для працевлаштування дітей – сиріт та  дітей які залишились без піклування батьків, що закінчують професійно-технічні заклади у 2018 році

- Організацію оплачуваних громадських робіт у 2018 році.

3. Заходи щодо забезпечення виконання програми

Обсяги та джерела їх фінансування

З бронювання робочих місць і встановлення квоти прийому на роботу осіб, які потребують соціального захисту на ринку праці, на 2018 рік – за пропозицією Балаклійського районного центру зайнятості залежно від  стану ризику праці і специфікації виробництва

Організація оплачуваних громадських робіт;

            - Відповідно до рішення виконавчого комітету Вишнівської сільської ради  встановити

- перелік оплачуваних громадських робіт, які можуть фінансуватися за  рахунок коштів  Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття ;

- перелік видів оплачуваних громадських робіт, які можуть фінансуватися пропорційними рівнями за рахунок місцевого бюджету, Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття (в частині організації таких робіт для безробітних) та коштів підприємств, установ, організацій для  яких ці роботи виконуються

- Перелік підприємств, установ і організацій комунальної форми власності, створити робочі місця по кожному з них  Виконавцем вказаних заходів є Вишнівська сільська рада, якій  доручено укладання відповідних договорів на організацію та проведення оплачуваних громадських робіт з Балаклійським районним центром зайнятості та строкові трудові договори види оплачуваних громадських роботах з особами, направленими центром зайнятості.

- В ході реалізації  Програми можливі коригування, пов’язані з фактичним надходженням коштів на її  реалізації, уточнення переліку заходів.

- Оплата праці осіб, зайнятих на оплачуваних громадських роботах, здійснюється за  фактично виконану роботу за розцінками, тарифними ставками та посадовими окладами відповідно законодавства і не може бути меншою за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

-  Загальні обсяги фінансування даної Програми -   60361,00 грн

4. Очікування результати виконання програми

Виконання Програми дозволить перш за все:

- забронювати робочі місця і встановити квоту прийому на роботу осіб, які  потребують соціального захисту на ринку праці, на 2018 рік в т.ч. для працевлаштування дітей-сиріт і  дітей, які опинились без піклування батьків, що  закінчують професійно-технічні заклади у  2018 році.

- організувати оплачувані громадські роботи з благоустрою та озеленення  території сіл Вишнева та Першотравневе, кладовищ, зон відпочинку, придорожніх смуг, впорядкування місць поховань, які мають офіційний статус, підсобні роботи з  відновлення пам’яток архітектури, історії та культури, догляд за особами похилого віку та інвалідами за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття, місцевого бюджету та  коштів підприємств, на яких ці роботи виконуються.

 

Сільський голова                                                   Н.І.Чемерис

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням ХVI сесії

VІІ скликання

Вишнівської сільської ради

  202 від  20  грудня  2017 року

 

 

Програма

Проведення культурно-освітніх заходів у 2018 році

 

1.Назва Програми : Проведення культурно-освітніх заходів у 2018 році

ІІ. Підстава для прийняття рішення про розробку Програми

Однією з основних функцій сільської ради є гуманітарна функція, яка передбачає створення умов для інтелектуального, духовного і фізичного розвитку громадян.

Основним напрямком у сфері культури є створення умов для естетичного виховання, відпочинку, дозвілля молоді та пропаганді здорового способу життя.

ІІІ. Мета програми.

Метою програми є здійснення виховання громадян в дусі патріотизму, відданості Батьківщині, збереження національних традицій.

ІV. Виконання програми.

            Виконком Вишнівської сільської ради;

            Вишнівський клуб;

            Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.;

            Вишнівська бібліотека – філія

V. Основні програмні заходи та фінансування.

Основні програмні заходи:

- розгляд питань, пов’язаних з проведенням культурно-освітніх заходів на засіданнях виконкому та сесіях Вишнівської сільської ради;

- проведення молодіжних вечорів;

- проведення спортивних змагань;

- залучення молоді до занять фізичною культурою та спортом;

-  проведення заходів до відзначення Дня Перемоги, річниці виведення радянських військ з Афганістану, Дня Незалежності України та ін..

 

З метою реалізації даної програми передбачити фінансування з бюджету сільської ради на  проведення культурно-масових заходів  12000, 00. грн..

Назва заходу

Сума,грн..

Святкування 73-ї річниці  Перемоги у Другій світовій  війні (

1200

Вшанування воїнів – інтернаціоналістів 

350

Проведення урочистостей до Міжнародного жіночого дня 8-го Березня

700

Проведення урочистостей з нагоди 25-ї річниці Дня Незалежності України 

1250

Проведення свята Дня села та Дня Конституції (закупка подарунків, призів)

6350

Святкування Нового року (проведення новорічної ялинки для дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей малозабезпечених сімей,закупка подарунків)

2150

 

VІ. Очікувані результати. Залучення молоді до занять художньою самодіяльністю та образотворчим мистецтвом; виховання сільських жителів у патріотичному дусі, забезпечення організаційного дозвілля; вшанування інвалідів війни,учасників бойових дій в Афганістані та в зоні АТО , ліквідаторів ЧАЕС

VІІ. Координація і контроль за виконанням. Координацію роботи і контроль за виконанням даної  Програми здійснює постійна комісія Вишнівської сільської ради з питань депутатської етики, місцевого самоврядування, з гуманітарних питань, соціального захисту населення та зв’язків з громадськими організаціями ( Чемерис Л.І.)

 

ПАСПОРТ СІЛЬСЬКОЇ ПРОГРАМИ

1.Назва: Програма проведення культурно - освітніх заходів у 2018 році

2. Підстава для розроблення : Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», « Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про увічнення Перемоги у Другій світовій  війні 1939 – 1945 років», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», державні свята України.

3. Замовник: Вишнівська сільська рада.

4. Виконавець:

Виконком Вишнівської сільської ради;

            Вишнівський клуб;

            Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.;

            Вишнівська бібліотека – філія

5. Мета: Здійснення виховання громадян в дусі патріотизму, відданості Батьківщині,збереження національних традицій.

6.Початок : березень 2018 року, закінчення – грудень 2018 року.

7. Загальні обсяги фінансування сільського бюджету  12000,00 грн..

8. Очікування результати виконання Програми: Залучення молоді до занять художньою самодіяльністю та образотворчим мистецтвом; виховання сільських жителів у патріотичному дусі, забезпечення організованого дозвілля; вшанування інвалідів Великої вітчизняної війни, учасників бойових дій та ліквідаторів ЧАЕС

9. Контроль  за виконанням Програми. Постійна комісія Вишнівської сільської ради з питань депутатської етики, місцевого самоврядування, з гуманітарних питань, соціального захисту населення та зв’язків з громадськими організаціями ( Чемерис Л.І.)

10. Строк звітності: щоквартально.

 

 

Сільський голова                                       Н.І.Чемерис

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням ХVІ сесії Вишнівської

                                                                                   сільської ради VІІ скликання

                   № 199   від 20  грудня  2017 року

 

ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО, КУЛЬТУРНОГО, ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ ВИШНІВСЬКОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2018 РІК

 

І. Вступ.

1.1. Пріоритетні цілі та завдання діяльності сільської ради на 2018 рік

Програма соціально-економічного розвитку сіл Вишнева та Першотравневе на 2018 р. (далі - Програма) розроблена відповідно до вимог законів України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про місцеве самоврядування в Україні"

У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної та культурної політики сільської ради на 2018 р., спрямовані на розвиток села – роботи з благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших форм власності, поповнення дохідної частини бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення села Вишнева.

Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету села Вишнева , субвенцій з державного бюджету, коштів підприємств та інвесторів.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються сесією Вишнівської сільської ради за поданням сільського голови або відповідних постійних депутатських комісій.

Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками року.

Програма направлена на:

- реалізацію заходів, спрямованих на створення правових, фінансових,соціально-економічних,організаційно-господарських умов розвитку громади, розв’язання соціально-побутових проблем населення його соціального захисту;

- гармонійний та скоординований розвиток підприємництва, економіки та інфраструктури територіальної громади;

- скоординовану роботу сільської ради, виконавчого комітету, громадських і релігійних організацій, навчальних закладів та культурно-просвітницьких закладів, пов’язаної з розвитком духовності, захистом моралі та формування здорового способу життя;

- створення умов для гармонійного розвитку молоді,задоволення їх потреб в професійному самовизначенні, забезпеченні їх соціальних гарантій,виховання відповідальності перед суспільством та високої духовності;

- забезпечення стабільного і ефективного функціонування комунального господарства, матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та духовності.

1.2. Аналіз економічного і соціального розвитку територіальної громади с.Вишнева за попередній період (2018р.)

 

Протягом січня-жовтня 2017 року виконкомом Вишнівської сільської ради проводилась значна робота спрямована на забезпечення зростання економіки сільської ради та вирішення проблемних питань в усіх галузях господарського комплексу сільської ради.

Бюджет  .2017 року становив:

 по загальному фонду 

доходи – затверджено -2418,485тис.грн.

виконано                      –2579,264тис.грн., або 106,65%,

 видатки  - затверджено – 2033,794 тис.грн.,

-          Виконано – 2233,800тис.грн.

 

по спеціальному фонду

 доходи затверджено – 663,103тис.грн.

виконано – 663,103тис.грн.

 видатки - затверджено – 3,400тис. грн.

виконано – 3,319тис.грн.

Серед платників, які забезпечують стабільні надходження до бюджету, варто назвати такі підприємства: ПрАТ «Балаклійське ХПП», підприємства торгівлі, ПрАТ «Київстар», АЗС№305.

Одним із важливих резервів наповнення сільського бюджету є орендна плата за землю. Перегляд договорів оренди сільською радою за земельні ділянки державної та комунальної власності в частині розміру орендної плати відповідно до вимог Закону України «Про оренду землі» не нижче 5-ти процентного розміру значно збільшить надходження коштів до сільського бюджету. Для мобілізації коштів до сільського бюджету протягом року посилено контроль за повнотою сплати платежів до сільського бюджету, термінами укладення договорів оренди на земельні ділянки, та їх реєстрація. Проводилась робота щодо залучення до сплати земельного податку та орендної плати суб’єктів господарювання, які використовують земельні ділянки для здійснення комерційної або виробничої діяльності без правовстановлюючих документів.

Серед основних чинників, які негативно впливають на наповнення бюджету є:

 - Приховування реальної заробітної плати суб’єктами підприємницької діяльності;

 - Уповільнення темпів зростання середньої заробітної плати;

 - Використання земель без оформлення договорів оренди;

            Водночас не вирішеним залишається ряд питань. Станом на 01.12.2017 року не  виконана інвентаризація земель сільської ради, не проведено розмежування земель державної і комунальної власності та не встановлено в натурі межі сільської ради.

 

Стратегічною метою сільської ради є виконання наступних робіт:

 

- проведення робіт з утеплення фасадів сільської ради; 

- капітальний ремонт ганку клубу;

- поступове будівництво тротуарів;

- асфальтування та освітлення вулиць комунальної власності;

- створення парку  відпочинку

- ремонт та удосконалення вуличного освітлення

-  благоустрій кладовищ

Загальний очікуваний ефект від реалізації програмних цілей – підвищення рівня благоустрою села Вишнева, розвиток духовно-культурних та спортивних закладів.

ІІ. Соціальна сфера

 

2.1. Демографічна ситуація

Населення села Вишнева  налічує 552 чоловік. З них близько 170  чоловік належать до пільгових категорій: інваліди війни, учасники бойових дій Другої світової війни, учасники АТО,  вдови,учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, переселенці, діти-інваліди та діти, залишені без батьківської опіки. Тому увага виконкому сільської ради і надалі буде прикута до соціального захисту саме цих верств населення..

Соціальний захист людей похилого віку, ветеранів, учасників АТО, є одним з пріоритетних напрямків соціальної політики та передбачає здійснення заходів, спрямованих на створення умов, що забезпечують економічне і моральне благополуччя, а також надання їм додаткових прав і гарантій. У Броварському районі реалізуються державні соціальні програми, в ході яких здійснюються заходи щодо поліпшення становища громадян похилого віку, ветеранів війни та праці,учасників АТО, які проживають в сільській місцевості, забезпечення доступності медичної допомоги, культурно - дозвіллєвих та інших послуг, сприяння активній участі літніх людей у житті суспільства. Вживаються заходи по залученню трудових колективів до соціальної підтримки ветеранів праці, інвалідів та інших категорій громадян.

Виконавчим комітетом сільської ради ведеться облік всіх категорій населення, які потребують соціального захисту.

 По категоріях:

інваліди війни

1

Прирівняні до інвалідів війни

4

учасники бойових дій

1

«Діти війни»

86

вдови

2

сім’ї загиблих

-

учасники ліквідації аварії на ЧАЕС

5

учасники війни в Афганістані

3

переселенці з зони відселення

2

діти-сироти

-

діти без батьківської опіки

-

Діти - інваліди

1

Кількість багатодітних сімей

6

Кількість неповних сімей

15

Кількість неблагополучних сімей

-

Кількість малозабезпечених сімей

-

Кількість одиноких престарілих

46

Учасники АТО

8

Виконавчим комітетом сільської ради надається допомога у оформленні документів на одержання соціальної допомоги.

Досягнення сталого демографічного розвитку відбуватиметься шляхом створення необхідних умов для збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я населення, формування та стимулювання здорового способу життя, розв’язування проблем гігієни і безпеки праці, підтримки молоді, стабілізації стосунків у сім’ях, допомоги у вихованні дітей, організації змістовного дозвілля та відпочинку, захисту інвалідів та людей похилого віку, забезпечення розвитку освіти та культури.

Для поліпшення демографічної ситуації головними завданнями в 2018 році передбачається:

- стимулювання народжуваності, забезпечення підтримки сімей з дітьми;

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно права на окремі види державної допомоги сім’ям, у яких народилися діти;

- створення сприятливих умов для поєднання жінками професійної зайнятості з материнством;

 

2.2. Завдання сільської ради та центру соціальних служб

- всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя;

- запровадження правової, психолого-педагогічної та організаційно-методичної системи з метою створення оптимальних соціально-економічних умов для повноцінного виховання дітей у сім`ї;

- забезпечення соціальних заходів, спрямованих на вихід сімей із складних життєвих обставин;

- поширення соціальної реклами щодо пропаганди позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки, популяризації сімейного життя, формування національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я;

- проведення інформаційних кампаній, спрямованих на пропаганду національного усиновлення, пошук та виявлення потенційних прийомних батьків та батьків-вихователів та мотивацію їх до створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

- забезпечення соціального супроводу різних категорій сімей, прийомних сімей;

- сприяння дотриманню державних гарантій щодо дітей, які влаштовані у прийомні сім`ї та під опіку чи піклування громадян;

- попередження соціального сирітства;

2.3. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

 

У ході економічного та соціального реформування з’явився ряд несприятливих факторів, які негативно впливають на стан сімей. Передусім це стосується демографічної ситуації, репродуктивного здоров’я, економічного стану сімей, сімейного безробіття, виховання дітей у сім`ї та їх навчання. Потребують розв’язання проблеми професійної підготовки, продуктивної зайнятості, охорони здоров’я, соціального забезпечення. 

Останніми роками спостерігається нестабільність рівня життя більшості сімей с. Вишнева

            З метою збереження родинних стосунків, надання соціальної підтримки сім’ям, які потребують допомоги, запобігання раннього соціального сирітства, реалізується соціальна програма

 Основні завдання та заходи на 2018 рік:

            В межах своїх повноважень та можливостей, сільська рада основними цілями та завданнями щодо демографічної політики в селі ставить перед собою такі завдання:

● Подолання негативних тенденцій відтворення населення;

● Допомога внутрішньо переміщеним особам.

● Допомога малозабезпеченим та кризовим сім'ям.

● Допомога сім'ям учасників АТО.

2.4. Зайнятість населення та ринок праці.

На території сільської ради розташоване сільгосппідприємство  ПрАТ «Балаклійське ХПП», установ та організацій, в яких працює близько 155 чоловік, 80% з яких місцеві жителі.

            Всього   зареєстровано 305 чол.   працездатного населення, близько 100 громадян працюють в м.Харкові, м.Балаклія  та інших населених пунктах району – близько 30 %,  стоять на обліку в центрі зайнятості - 10 громадян.

            У рамках регіональної програми зайнятості населення передбачити здійснення комплексу заходів, спрямованих на активізацію економічної діяльності населення, розширення сфери застосування праці, „детінізації” зайнятості, зменшення диспропорції між попитом та пропозицією робочої сили, створення умов для самостійної зайнятості та соціальної підтримки незайнятих, зареєстрованих у державній службі зайнятості, у тому числі:

-           залучення до громадських робіт безробітних громадян; 

-          посилення контролю за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість населення та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем;

-          підвищення мобільності робочої сили шляхом поширення інформації про стан регіональних ринків праці;

-          зниження соціальної напруги шляхом визначення домогосподарств, у яких жодна з осіб працездатного віку не має роботи, та сприяння працевлаштуванню таких осіб.

 

 Основні завдання та заходи на 2018 рік:

● сприяння зайнятості населення, зниження рівня безробіття;

 ● сприяння розвитку підприємництва;

 

ІІІ. Гуманітарна сфера

 

3.1. Охорона здоров’я

На території Вишнівської сільської ради функціонує Фельдшерсько-акушерський пункт, який знаходиться на утриманні районного бюджету.

Медичні працівники обслуговують населення села в кількості 552 чоловік, а також населення навколишніх сіл.

Значна увага приділяється проведенню диспансерних оглядів та оздоровленню сільського населення. Під постійним контролем перебувають питання медичного забезпечення сільського населення, наближення медичної допомоги до сільських жителів, покращення медичного обслуговування матерів і дітей з метою запобігання материнській, дитячій та перинатальній смертності, захворюваності новонароджених, захворюваності населення на туберкульоз.

Завдання та заходи на 2018 рік:

 

На 2018 рік плануються такі роботи:

 

-  Капітальний ремонт з утеплення приміщення сільської ради

- вжиття додаткових заходів щодо подальшого покращення матеріально-технічної бази фельдшерсько-акушерського пункту  шляхом залучення різних джерел фінансування

- забезпечення в повному обсязі виконання заходів профілактики інфекційних і неінфекційних захворювань, обсягів профілактичних оглядів населення та імунопрофілактики, санітарно-освітньої роботи серед населення;

- профілактика захворюваності, посилення пропаганди та стимулювання здорового способу життя шляхом надання фізкультурно-спортивних і оздоровчих послуг різним верствам населення в  закладах культури, загальноосвітній школі.

 На 2018 рік плануються такі роботи:

№п/п

Назва заходу

Вартість

Джерело фінансування

1

Капітальний ремонт з утеплення приміщення сільської ради

250тис. грн

Місцевий бюджет

3

Придбання медикаментів та мед.обладнання

37 тис.грн.

Кошти районного та місцевого бюджету

 

3.2. Освіта

 Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ст. буде забезпечувати навчання 58 учнів.  У 2018 році в селі буде здійснюватись підвезення до школи 12 учнів,або 25% від загальної кількості та буде забезпечено харчуванням близько 25 учнів. Педагогічний колектив працюватиме над продовженням розвитку самоврядування учнів як засобу демократизації сучасної школи.

 

Основні завдання та заходи на 2018рік:

-          Забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей та учнівської молоді, що проживають на території сільської ради, забезпечення інноваційного розвитку освіти.

-          охоплення всіх дітей шкільного віку відповідною загальною середньою освітою;

-          зміцнення навчально-матеріальної бази сільських шкіл;

-          підготовка учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;

-          створення умов для забезпечення змістовного дозвілля учнів  та оздоровлення учнів під час літніх канікул.

-          посилення взаємодії та співпраці Балаклійської  райдержадміністрації з Вишнівською  сільською радою як органом місцевого самоврядування та навчальними закладами.

-          підвищення комп’ютерної грамотності педагогічних працівників через проходження курсової перепідготовки;

-           

 На 2017рік плануються такі роботи:

№п/п

Назва заходу

Вартість

Джерело фінансування

1

Ремонт харчоблоку

 

Позабюджетні кошти

2

Підвіз дітей до школи

168470,00грн.

Місцевий бюджет

3

Харчування учнів 1-4 класів

235709,00грн.

Місцевий бюджет

4

Оздоровлення дітей

31447,00грн

Місцевий бюджет

 

3.3. Культура

На території села Вишнева знаходяться клуб, бібліотека. У Вишнівському клубі  працюють колективи «Вишняночка», «Вишневий цвіт»,  дитячий гурток солістів та вокалістів, танцювальний колектив «Смайл», гурток лозоплетіння.  Всі учасники цих колективів беруть активну участь у заходах  села та району.

 Основні завдання та заходи на 2018 рік:

-           Охорона, збереження і розвиток культури, народної творчості, культурного розмаїття, створення належних умов для творчості, естетичного виховання молоді, виявлення та підтримка талановитої молоді, забезпечення надання доступних культурно-мистецьких послуг та задоволення соціально-культурних потреб населення, забезпечення проведення державної політики щодо забезпечення прав кожного громадянина на свободу віросповідання.

-          вирішити питання матеріально-технічного забезпечення закладів культури, оснащення сучасною звуковою апаратурою, сценічними костюмами, музичними інструментами в межах бюджетних асигнувань;

-           збереження пам’яток архітектури та історико-культурної спадщини;

-           організація змістовного дозвілля та культурного обслуговування населення;

-           комплектування фонду бібліотеки літературою та періодичними виданнями;

-           забезпечити проведення державної політики щодо релігії та церкви, забезпечити право кожного громадянина на свободу світогляду. 

Як і в минулому році будуть проводитись заходи, щодо святкування свята Івана Купала, Дня молоді, Дня перемоги , Дня села та інші. 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 ● проведення культурно - масових заходів;

 ● здійснювати допомогу та вирішувати потреби закладів культури за рахунок спонсорів.

 

На 2018 рік плануються такі роботи:

№п/п

Назва заходу

Вартість (грн.)

Джерело фінансування

1

Капітальний ремонт  сільського клубу

518000,00

Кошти місцевого бюджету

Всього: 518 тис.грн.

 

IV. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

 4.1. Ресурсне забезпечення розвитку села

 

Цілями діяльності сільської ради є підвищення ефективності фінансово-бюджетної політики, забезпечення стабільного функціонування бюджетної системи в умовах фінансово-економічної кризи шляхом зміцнення та збільшення дохідної частини бюджету, підвищення ефективності, оптимізації раціонального використання бюджетних коштів.

Фінансово-бюджетна політика - це основний інструмент регулювання та стимулювання економічних і соціальних процесів в селі, що реалізується за рахунок бюджетних ресурсів, власних коштів підприємств, установ та організацій, коштів позабюджетних фондів та коштів інвесторів.

Основними по наповненню сільського бюджету є доходи від податку з доходу фізичних осіб та плата за землю (оренда, податок).

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • забезпечити виконання дохідної частини бюджету; 

• забезпечити своєчасну та в належних розмірах сплату фізичними та юридичними особами податків, зборів та обов'язкових платежів до місцевого бюджету; 

• внести зміни до договорів оренди землі з підприємствами, що знаходяться в межах села, в частині орендної ставки та суми оплати; 

• переглянути тарифи на комунальні послуги відповідно до їх реальної вартості, що в свою чергу зменшить видаткову частину сільського бюджету та дасть змогу вивільнені кошти направити на розвиток інфраструктури села. 

Очікувані результати:

 • стабільне функціонування бюджетної системи;

 • збільшення дохідної частини сільського бюджету;

 • підвищення ефективності використання бюджетних коштів, що дозволить ефективно їх залучати на вирішення першочергових заходів у житлово-комунальній та соціальній сферах;

 

4.2.Здійснення структурних перетворень в сфері торгівлі та послуг, направлених на підвищення якості обслуговування 

Реалізація програм по створенню підприємств побутового обслуговування населення; розвитку автотранспортного обслуговування населення, підвищення ефективності здійснення торговельної діяльності у відповідності до вітчизняних правових норм.

 - здійснити структурні перетворення у сфері торгівлі шляхом формування ефективної цивілізованої інфраструктури, насамперед за рахунок створення переважно вітчизняних, сучасних торговельних об’єктів, та подальшого розвитку торговельних систем, які здійснюють роздрібну торгівлю під однією торговою маркою, мають єдину стратегію діяльності та розвитку фірмової торгівлі місцевих товаровиробників;

- продовжити впровадження заходів із створення об’єктів побутового обслуговування населення;

- підтримка на належному рівні мережі автомобільних доріг.

в сфері екологічного захисту та техногенної безпеки:

 

4.3 Охорона навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів. 

Створення умов для поліпшення стану довкілля, зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище та людей.

 

- здійснення контролю за дотриманням екологічного законодавства та охорони довкілля при здійсненні індивідуального житлового будівництва;

 - встановлення прибережних захисних смуг навколо водойм, вивести їх в натуру та провести облаштування;

 - ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території сільської ради;

 - висвітлення екологічних проблем та стану їх вирішення у засобах масової інформації;

 - збільшення лісистості території сільської ради та озеленення населених пунктів.

 

4.4 Реалізація державної політики у сфері захисту населення і території сільської ради від можливих надзвичайних ситуацій.

 Запровадження комплексу організаційних заходів з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, мінімізації їх наслідків та організації життєзабезпечення потерпілого населення. Підвищення ефективності реагування на техногенні аварії. 

- забезпечити подальший розвиток та удосконалення створеного потенціалу засобів індивідуального та колективного захисту населення;

- забезпечення повного виконання планів проведення комплексних об’єктових навчань, тренувань;

 - організація співпраці з місцевими засобами масової інформації з питань попередження виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

5.Житлово-комунальне господарство

Головні проблеми:

-          відсутність комплексного підходу до запровадження ринкових відносин в галузі житлово-комунального господарства, недосконалість нормативно-правової бази;

-          наявна законодавча та нормативна база недостатньо та недосконало забезпечує правові засади реформування житлово-комунального господарства, взаємовідносин підприємств і організацій галузі та споживачів послуг;

-          незадовільний технічний стан основних фондів, підвищена аварійність об’єктів житлово-комунального господарства, збільшення питомих та продуктивних витрат матеріальних і енергетичних ресурсів;

-          Розширення схеми вивозу твердих побутових відходів на полігон..

Цілі і пріоритети:

-          забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації  водогону;

-          забезпечення надійної роботи інженерних систем життєзабезпечення;

-          забезпечення господарської самостійності підприємства житлово-комунального господарства, його відповідальності за якість обслуговування населення;

-          зміна менталітету мешканців по відношенню до середовища проживання.

Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених цілей:

1.Організація збору та вивезення твердих побутових відходів в приватному житловому секторі села Вишнева.

2. Забезпечення беззбиткового функціонування комунального підприємства при прозорій економічно обґрунтованій системі визначення тарифів на комунальні послуги.

3. Впровадження та систематичний перегляд економічно обґрунтованих тарифів на водопостачання та водовідведення.

4. Розробка і впровадження тарифів на виділення місця під поховання іногородніх на кладовищах села Вишнева  та села Першотравневе.

5. Раціональне використання комунального майна, яке знаходиться у користуванні КП «Вишнівське», виконання замовлень з ремонту, реконструкції та будівництву об’єктів, надання додаткових послуг населенню, приватним підприємцям, підприємствам, установам та організаціям.

6. Обов’язкове встановлення  приватними особами і підприємствами, незалежно від форми власності, споживачами води  лічильників обліку водопостачання, розрив договорів і припинення водопостачання при відсутності лічильника.

7. Залучення інвестиційних коштів для вирішення проблемних питань КП.

 

V. Розробки та виготовлення схем та проектів.

 Необхідно оформити право власності на будівлі та  виготовити акти на земельні ділянки під приміщеннями Вишнівської сільської ради, Будинку культури, ФАП с.Вишнева .

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

 • Виготовити проекти необхідні для життєдіяльності села.

 6. Розвиток дорожньої інфраструктури

 На території сільської ради нараховується 5 вулиць державної і комунальної власності.

 

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

№п/п

Назва заходу

Вартість

Джерело фінансування

1

Поточний ремонт  пл..40 років Перемоги, вул..Миру,

150  тис.грн.

Місцевий бюджет

2

Поточний ремонт дороги с.Першотравневе (підсипка, грейдерування)

30 тис. грн

Місцевий бюджет

ВСЬОГО : 180 тис.грн.

 

 Вуличне освітлення

На даний час функціонує мережа вуличного освітлення вулиць села Вишнева

Встановлено 137 вуличних ліхтарів:

Пл..40 років Перемоги – 27

Вул..Краснокутського – 25

Вул..Миру –                     41

Вул..Спортивна –            37

Село Першотравневе – 7

Роботи щодо поліпшення вуличного освітлення потрібно продовжувати, необхідно встановлювати ліхтарі на ділянках, які цього потребують. Варто зазначити, що річна оплата за використання електроенергії на вуличне освітлення складає – 48400 тис. грн.

Основні завдання та заходи на 2018 рік: 

№п/п

Назва заходу

Вартість

Джерело фінансування

1

Встановлення додаткових ліхтарів в селі Вишнева(світлодіодних)

56 тис.грн

Місцевий  бюджет

 

 7. Зміцнення законності та правопорядку.

 Запобігти поширенню наркоманії та пияцтву; усунення причин і умов, що сприяють втягненню молоді та підлітків у протиправну діяльність; підвищити ефективність профілактичної роботи, забезпечити належний правопорядок та громадську безпеку, підвищити правову культуру населення, захист прав та свобод громадян. 

- підвищити ефективність координації зусиль і обміну інформацією між правоохоронними органами та сільською радою в питаннях протидії і профілактики злочинності, забезпеченні громадського порядку; 

- з метою мінімізації впливу наркоманії на суспільство, спрямувати зусилля на виявлення збувальників наркосировини, місць її виготовлення і розповсюдження, взяття на обліки осіб, які вживають наркотики, проводити профілактичні відпрацювання місць відпочинку і оздоровлення дітей з метою забезпечення громадського порядку; 

- посилити контроль за дотриманням законодавства щодо заборони продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам віком до 18 років; 

- спрямувати зусилля на запобігання вчиненню правопорушень та злочинів неповнолітніми та відносно них, підняття на якісно новий рівень профілактичної роботи;

- безумовне виконання Програми Київської обласної ради «Про посилення профілактичного впливу та заходи щодо протидії проявам пияцтва і алкоголізму серед населення області».

 Благоустрій

 

Велику увагу потрібно приділити роботам з вирубки чагарників та спилювання дерев, що знаходяться в аварійному стані чи загрожують електромережам, прибирання стихійних звалищ, благоустрій кладовищ.

З метою виконання загальнодержавної програми «Питна вода України» на 2006-2020роки та забезпечення населення села Вишнева  в повній мірі якісною питною водоюстворено комунальне підприємство.

-           Закінчення ремонту водогону (1,0 км)(100тис.грн.)

Головні проблеми:

Відсутність дитячого садка;

розбите покриття вулиць державного значення;

Цілі і пріоритети:

домогтися привабливого зовнішнього вигляду населених пунктів Вишнівської сільської ради;

домогтися функціонального і зручного для проживання середовища в населених пунктах Вишнівської сільської ради.

Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених цілей:

1.Облаштування тротуарів по пл.40 років Перемоги – центр;

2.Встановлення «лежачих поліцейських» та дорожніх знаків про обмеження швидкості в районі школи

3.Зрізання аварійних дерев на території населених пунктів Вишнівської  сільської ради.

4.Для збереження доріг , безпеки дорожнього руху та приведення вулично-дорожньої мережі центральної частини села Вишнева відповідно до діючих норм і стандартів, звернутись до служби автомобільних доріг в Харківській області щодо зміни схеми організації дорожнього руху по дорогах територіального значення ;

 5. Приведення до належного стану території цвинтарів.

6.Облаштування клумб і висадження кущів біля сільського клубу та стадіону;

7. Організація весняних і осінніх волонтерських толок по благоустрою території села.

Очікуваний результат:

 - забезпечення благоустрою вулиць та місць загального користування села;

 - наведення благоустрою на сільських кладовищах;

 - задоволення потреб дітей та молоді дитячими майданчиками;

 - забезпечення благоустрою та естетична привабливість сільських ставків.

 

 Фінансове забезпечення програми:

Вишнівська  сільська рада забезпечуватиме здійснення заходів щодо виконання Програми за рахунок коштів місцевого бюджету,централізованого забезпечення виконання програм,а також за рахунок коштів благодійних внесків підприємств всіх форм власності,що знаходяться на території сільської ради та коштів благодійних організацій.

            Перелік  проблемних питань, які потребують вирішення на районному, обласному, державному рівні:

            1.Реконструкція та добудова ЗОШ І-ІІІ ступенів з метою створення навчально-виховного комплексу;

2. Зміна схеми руху важковагового транспорту.

 

 

 

Сільський голова                                                              Н.І.Чемерис

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням ХХVIсесії VІ І скликання

Вишнівської сільської ради

№ 203  від   20  грудня  2017 року

 

І. Назва програмиПрограма соціального захисту населення територіальної громади на 2018 рік.

ІІ. Підстава для прийняття рішення про розробку Програми.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про увічнення Перемоги у Другій світовій  війні 1939-1945 років», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

На території Вишнівської сільської ради проживає:

–         інвалідів війни – 2;

–         інвалідів загального захворювання – 13;

–         учасників бойових дій  в Афганістані та Чехословаччині – 6;

 учасників  бойових дій АТО – 6;

–         дітей-інвалідів – 1;

–         дітей позбавлених батьківського піклування – 0;

–         вдів загиблих і померлих інвалідів Другої світової  війни, учасників бойових дій та учасників війни – 2;

–         ветеранів військової служби -1;

–         учасників ліквідації на ЧАЕС – 5;

–         одиноких громадян – 25;

–         багатодітних сімей – 5.

ІІІ. Мета Програми:

Мета програми полягає у всебічному захисті законних прав, соціально-економічних, вікових та інших інтересів ветеранів війни, праці, військової служби, ліквідаторів на ЧАЕС, дітей війни, інвалідів, одиноких громадян, багатодітних сімей та інших, підвищення рівня їх життя, вшанування та увічнення героїчного подвигу захисників Вітчизни, підтримки організації ветеранів у їх діяльності.                                                                                                                                Здійснюючи державну політику щодо соціального захисту населення у межах своїх повноважень Вишнівська сільська рада керується приписами законів. Однак, враховуючи те, що сільська рада як орган місцевого самоврядування найближче стоїть до населення, самостійно встановлює додаткові до встановлених законодавством гарантій соціального захисту інвалідів (у тому числі і інвалідів дитинства), ветеранів війни, учасників бойових дій АТО, ветеранів праці, громадян похилого віку, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сімей з дітьми та інших категорій громадян, які потребують соціального захисту. 

ІV. Виконавці Програми:

Виконком Вишнівської сільської ради, Вишнівський ФАП, Вишнівський клуб,  Вишнівська  ЗОШ І-ІІІ ступенів.

V. Основні програмні заходи та фінансування.

Основними завданнями Програми є:

–         створення умов для поліпшення рівня життя ветеранів війни, праці, громадян похилого віку;

–         розгляд питань, пов’язаних з соціальним захистом ветеранів на сесіях сільської ради та на засіданнях виконкому;

–         надання допомоги ветеранам війни, іншим верствам населення пільгової категорії сільською радою та підприємствами;

–         сприяння розвитку волонтерського руху серед ветеранів, шкільної молоді та інших категорій;

–         стимулювання ветеранів у патріотичному вихованні молоді на кращих традиціях старших поколінь, поваги до батьків, збереження спадкоємності поколінь;

–         потреба та передбачення коштів у місцевому бюджеті на виконання законів України, які передбачають соціальний захист населення;

–         підтримка статутної діяльності ветеранської організації.

Заходи щодо поліпшення соціально-житлових умов:

1. Надання постійної допомоги ветеранам війни, праці, людям похилого віку в поліпшенні житлово-побутових умов, зокрема ремонті житла, газифікації осель, забезпеченні доставці продуктів харчування, забезпеченні твердим паливом не газифікованих осель, в обробці присадибних ділянок.

2. Забезпечення розвитку волонтерського руху по наданню допомоги одиноким громадянам похилого віку, іншим громадянам, які потребують опіки і підтримки. В кінці року підводити підсумки роботи волонтерів.

3. Активізація пошукової роботи до 73-ої річниці Перемоги у Другій світовій війні, приймання участі у проведенні в районі зльоту шкільних пошукових загонів «Пам’ять».

4. Постійне проведення обстеження умов проживання ветеранів, надання їм всебічної допомоги в поліпшенні життєзабезпечення та консультації щодо пенсійного забезпечення, надання пільг, компенсацій та соціальної допомоги.

5. Активізація  роботи трудових колективів, шкільних закладів по впорядкуванню місць поховання воїнів-визволителів, пам’ятників загиблим воїнам, алей слави.

6. Забезпечити щорічне медичне обстеження ветеранів війни та праці.

7. Забезпечення фінансової підтримки діяльності сільської організації ветеранів України.

8. Проведення заходів до дня виводу військ з Афганістану, Дня захисника Вітчизни, міжнародного жіночого дня 8 березня, Дня Перемоги , дня інваліда (3 грудня).

9. Постійне висвітлення роботи сільської ради, ветеранської організації щодо соціальної захищеності ветеранів війни, праці, людей похилого віку в засобах масової інформації.

Фінансування визначених програмою заходів здійснюватиметься відповідно до законодавства за рахунок коштів, передбачених у сільському бюджеті, спонсорських надходжень та інших джерел, не заборонених діючим законодавством.

Для цього передбачити кошти в сільському бюджеті на 2017 рік в сумі 42000,00 грн. на наступна цілі:

№п/п

Назва заходу

Загальна сума  (грн.)

Джерело фінансування

1

Надання у лютому  допомоги учасникам бойових дій в Афганістані  

5000,00

Кошти місцевого бюджету

2

 Надання у квітні 2018 року матеріальної допомоги ліквідаторам аварії на ЧАЕС

5000,00

Місцевий бюджет

3

Надання в травні місяці 2018 року матеріальної допомоги інвалідам війни, учасникам бойових дій АТО та вдовам на відзначення річниці Перемоги у Другій світовій війні, ветеранів військової служби

 8000,00

Місцевий бюджет

4

 Надання одноразової матеріальної допомоги на лікування громадянам;

1х2000,00

Місцевий бюджет

5

Допомога при похованні незастрахованих осіб у відповідності до Закону України «Про поховання та похоронну справу»

2х3000,00

Місцевий бюджет

6

Одноразова матеріальної допомоги багатодітним та малозабезпеченим та малозабезпеченим сім’ям

5000,00

Місцевий бюджет

 

VІ. Очікувані результати. Виконання даної програми дасть змогу покращити житлові умови громадян пільгової категорії, вирішити проблему соціальної підтримки громадян територіальної громади,  активізації роботи ветеранів по патріотичному вихованню підростаючого покоління.

VІІ. Координація і контроль за виконанням Програми. Постійна комісія сільської ради з питань депутатської етики, місцевого самоврядування,  з гуманітарних питань, соціального захисту населення, зв’язків з громадськими організаціями (Чемерис Л.І.).

 

 

ПАСПОРТ СІЛЬСЬКОЇ ПРОГРАМИ

1.     Назва: Програма соціальний захист населення територіальної громади на 2017 рік.

2.     Підстава для розроблення: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про увічнення Перемоги у Другій світовій  війні 1939-1945 років», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

На території Вишнівської сільської ради проживає:

–         інвалідів Другої світової  війни – 2;

–         інвалідів загального захворювання – 13;

–         учасників бойових дій  в Афганістані та Чехословаччині – 6;

 учасників  бойових дій АТО – 6;

–         дітей-інвалідів – 1;

–         дітей позбавлених батьківського піклування – 0;

–         вдів загиблих і померлих інвалідів Другої світової  війни, учасників бойових дій та учасників війни – 2;

–         ветеранів військової служби -1;

–         учасників ліквідації на ЧАЕС – 5;

–         одиноких громадян – 25;

–         багатодітних сімей –6.

3.     Замовник: Вишнівська  сільська рада.                                                             

  4.     Виконавець:  Виконком Вишнівської сільської ради, Вишнівський ФАП, Вишнівський клуб,  Вишнівська  ЗОШ І-ІІІ ступенів.                                                                                    5.     Мета: Підвищення рівня життя пільгової категорії населення.                              6.     Початок: січень 2017 року, закінчення  – грудень 2017 року.                                         7.     Загальні обсяги фінансування сільського бюджету: 28000, 00 грн                            8.     Очікувані результати виконання Програми: виконання даної програми дасть змогу покращити житлові умови громадян пільгової категорії, вирішити проблему соціальної підтримки громадян територіальної громади,  активізації роботи ветеранів по патріотичному вихованню підростаючого покоління.                                                                                                                 9.     Строк звітності: кінець 2017 року.

 

Сільський голова                                      Н.І.Чемерис

 

 

 

 

 


рішенням ХVІ сесії VІІ скликання

Вишнівської сільської ради

№ 204 від  20 грудня 2017 року

 

Програма підтримки комунального підприємства «Вишнівське»

Вишнівської сільської ради Балаклійського району Харківської області

на 2018 рік

 

Мета Програми Головною метою програми підтримки комунального підприємства «Вишнівське» Вишнівської сільської ради Балаклійського району Харківської області )ділі КП «Вишнівське») на 2018 рік(далі – Програма)є забезпечення стабільної роботи КП «Вишнівське», підвищення ефективності та надійності функціонування комунальної сфери, рівня обслуговування споживачів, поліпшення якості комунальних послуг, покращення благоустрою території населеного пункту, його санітарного стану, забезпечення освітлення вулиць в темний час доби, шляхом внесків органу місцевого самоврядування до статутного фонду КП «Вишнівське» та дотацій.

 

Виконавці програми Виконання даної Програми покладається на органи місцевого самоврядування – виконавчий комітет Вишнівської сільської ради

 

Фінансування Програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Фінансування  з місцевого бюджету здійснюється відповідно до кошторису витрат, які є додатком до цієї Програми. За рахунок фінансування з місцевого бюджету, відповідно до  затверджених Вишнівської сільською радою бюджетних призначень на виконання Програми, може збільшуватися капітал КП «Вишнівське»

 

Завдання Програми

 

-         Забезпечення виконання робіт по покращенню благоустрою та санітарного стану с. Вишнева.

-         Забезпечення виконання робіт з обслуговування та ремонту водопроводу та системи каналізації в с. Вишнева.

-         Дотація на придбання виробничого інвентарю, інструментів та матеріалів КП «Вишнівське»

 

Очікуваний результат Програми

 

-         Стабільна робота КП «Вишнівське».

-         Покращення фінансового стану КП «Вишнівське».

-         Покращення благоустрою та санітарного стану с. Вишнена та с. Першотравневе.

-         Своєчасне обслуговування та ремонт водопроводу, системи каналізації в с. Вишнева

 

Кошторис витрат Програми підтримки комунального підприємства «Вишнівське»

Вишнівської сільської ради Балаклійського району Харківської області

на 2018 рік

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Сума

1

Дотація на видатки;придбання обладнання, матеріалів та інструментів

Протягом року

100000,00

ВСЬОГО:                                                                                                           100000,00

 

Паспорт програми

1.Назва Програми підтримки комунального підприємства «Вишнівське»

2. Підстава для розроблення: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 26

3.Замовник програми Вишнівська сільська рада

4. Виконавці програми Виконавчий комітет

5. Мета програми: Забезпечення стабільної роботи КП «Вишнівське», своєчасна виплата заробітної плати, підвищення ефективності та надійності функціонування комунальної сфери, рівня обслуговування споживачів.

6. Початок реалізації програми 01 лютого 2018 року

7. Кінець реалізації програми 31 грудня 2018 року

8.Очікуванні результати виконання

-  Стабільна робота КП «Вишнівське».

-  Покращення фінансового стану КП «Вишнівське».

-  Відсутність заборгованості по заробітній платі КП «Вишнівське»

-  Покращення благоустрою  та санітарного стану с. Вишнева

9.Контроль за виконанням  Постійна комісія Вишнівської сільської ради з питань планування бюджету та фінансів (голова комісії Салтовська Ж.Л..)

             

 

                        Секретар сільської ради                                    В.М.Біліченко