ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

Програма зайнятості населення

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням ІІІ сесії Вишнівської

                                                                                   сільської ради VІІ скликання

                   № 29 від 18   грудня  2015 року

 

Програма зайнятості населення

сіл Вишнева та Першотравневе на 2016 рік

 

1.Загальні положення

1.1 Програма зайнятості населення сіл Вишнева та Першотравневе на 2016 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до ст.. 14 Закону України «Про зайнятість населення» від 01.03.1991 р. та Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. за № 5067-УІ, Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, положення про  порядок бронювання на  підприємствах,  в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, які  потребують соціального захисту затвердженого Постановою  Кабінету Міністрів України від 27.04.1998 р. № 578 ,Положення  про  порядок організації та  проведення оплачуваних  громадських робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 10.09.2008 р. за № 839.

1.2 Головна мета Програми – здійснення конкретних заходів, спрямованих на  реалізацію державної політики зайнятості, ефективне використання трудових  ресурсів, регулювання ринку  праці,  соціальний захист населення села, сприяння зайнятості  населення, запобігання зростанню безробіття, створення умов для  забезпечення тимчасовою роботою незайнятих громадян.

1.3 Основними завданнями Програми є:

а) сприяння у всіх сферах економічної діяльності повній, продуктивній та вільно обраній зайнятості населення, спрямованої на підвищення рівня його життя;

б) сприяння створенню нових робочих місць;

в) реалізація трудових прав громадян;

г) забезпечення соціального захисту громадян від безробіття.

1.4 Програма зайнятості населення сіл Вишнева та Першотравневе на 2016 рік реалізується на засадах вільного партнерства за участю підприємств, організацій та установ вела , профспілок, Балаклійського  районного центру зайнятості, Вишнівської сільської та її виконавчого комітету

2. Основні напрями  Програми

За пропозиціями Балаклійського Районного центру зайнятості населення забезпечити на  підприємствах, в установах і організаціях сіл Вишнева та Першотравневе протягом 2016 року:

-  Бронювання  робочих місць і встановити квоти прийому на роботу осіб, які потребують соціального захисту на ринку праці, на 2016 рік в т.ч. для працевлаштування дітей – сиріт та  дітей які залишились без піклування батьків, що закінчують професійно-технічні заклади у 2016 році

- Організацію оплачуваних громадських робіт у 2016 році.

3. Заходи щодо забезпечення виконання програми

Обсяги та джерела їх фінансування

З бронювання робочих місць і встановлення квоти прийому на роботу осіб, які потребують соціального захисту на ринку праці, на 2016 рік – за пропозицією Балаклійського районного центру зайнятості залежно від  стану ризику праці і специфікації виробництва

Організація оплачуваних громадських робіт;

            - Відповідно до рішення виконавчого комітету Вишнівської сільської ради  встановити

- перелік оплачуваних громадських робіт, які можуть фінансуватися за  рахунок коштів  Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття ;

- перелік видів оплачуваних громадських робіт, які можуть фінансуватися пропорційними рівнями за рахунок місцевого бюджету, Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття (в частині організації таких робіт для безробітних) та коштів підприємств, установ, організацій для  яких ці роботи виконуються

- Перелік підприємств, установ і організацій комунальної форми власності, створити робочі місця по кожному з них ( додаток №2) Виконавцем вказаних заходів є Вишнівська сільська рада, якій  доручено укладання відповідних договорів на організацію та проведення оплачуваних громадських робіт з Балаклійським районним центром зайнятості та строкові трудові договори види оплачуваних громадських роботах з особами, направленими центром зайнятості.

- В ході реалізації  Програми можливі коригування, пов’язані з фактичним надходженням коштів на її  реалізації, уточнення переліку заходів.

- Оплата праці осіб, зайнятих на оплачуваних громадських роботах, здійснюється за  фактично виконану роботу за розцінками, тарифними ставками та посадовими окладами відповідно законодавства і не може бути меншою за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

-  Загальні обсяги фінансування даної Програми -   11350,00 грн

4. Очікування результати виконання програми

Виконання Програми дозволить перш за все:

- забронювати робочі місця і встановити квоту прийому на роботу осіб, які  потребують соціального захисту на ринку праці, на 2016 рік в т.ч. для працевлаштування дітей-сиріт і  дітей, які опинились без піклування батьків, що  закінчують професійно-технічні заклади у  2016 році.

- організувати оплачувані громадські роботи з благоустрою та озеленення  території сіл Вишнева та Першотравневе, кладовищ, зон відпочинку, придорожніх смуг, впорядкування місць поховань, які мають офіційний статус, підсобні роботи з  відновлення пам’яток архітектури, історії та культури, догляд за особами похилого віку та інвалідами за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття Фонду загальнообов’язкового соціального страхування України на випадок безробіття, місцевого бюджету та  коштів підприємств, на яких ці роботи виконуються.

 

Сільський голова                                                  Н.І.Чемерис