ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

протокол №05 від 01.11.2017 р.

П Р О Т О К О Л  № 05 

 засідання постійної комісії   з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, використання природних ресурсів та екології Вишнівської сільської ради

від  01 листопада 2017 року

 

На засіданні присутні:  Голова комісії – Жукова Наталія Василівна 

                                           Члени комісії:  - Паримон Анатолій Васильович,

                                                                        Жувак ПетроВасильович

Запрошені:Чемерис Н.І., сільський голова

                      Ткаченко Т.М., директор школи

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства в с. Вишнева, вул. Краснокутського, 51 Балаклійського району Харківської області гр.. Герасименко Михайла Амосовича

2.Про надання згоди громадянину Сухотеплому В’ячеславу Миколайовичу  на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки розташованої  в натурі в  селі Вишнева площа 40 років Перемоги, 10 Балаклійського району Харківської області, з метою подальшого надання у власність

3.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства в с. Вишнева, вул. Краснокутського, 61-А Балаклійського району Харківської області громадянину Сердюку Юрію Івановичу

4. Про надання згоди громадянці Калашник Аллі Володимирівні  на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі в  селі Вишнева по вулиці Миру, 24 Балаклійського району Харківської області

 

 

1.СЛУХАЛИ:Про проект рішення«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства в с. Вишнева, вул. Краснокутського, 51 Балаклійського району Харківської області гр.. Герасименко Михайла Амосовича»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

До сільської ради звернувся громадянин Герасименко Михайло Амасович з заявою про затвердження технічної документації на земельну ділянку та надання її у власність.

 

ВИСТУПИЛИ:Жукова Н.В.,голова комісії

Запропонувала затвердити проект рішення про  затвердження  технічної документації на земельні ділянки в селі Вишнева вулиця Краснокутського, 51 та надання їх у власність громадянину Герасименко М.А.

             

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сесії сільської ради  «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства в с. Вишнева, вул. Краснокутського, 51 Балаклійського району Харківської області гр.. Герасименко Михайла Амосовича » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії сільської ради (проект додається)

                                                                                                            Голосували: “за”    -   3,                                                                                                                                                   “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались”-  немає

 

2.СЛУХАЛИ: Про проект рішення« Про надання згоди громадянину Сухотеплому В’ячеславу Миколайовичу  на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки розташованої  в натурі в  селі Вишнева площа 40 років Перемоги, 10 Балаклійського району Харківської області, з метою подальшого надання у власність»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

До сільської ради звернувся з заявою громадянинСухотеплий В.М.. про надання  земельних ділянок у власність для обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд та ведення особистого селянського господарства,розташованих за адресою село Вишнева  площа 40 років Перемоги , 10

 

ВИСТУПИЛИ:  Жувак П.В., член комісії

Запропонував надати згоду на розроблення технічної документації із землеустрою гр.. Сухотеплому В.М. та прийняти проект даного рішення

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сесії сільської ради  «Про надання згоди громадянину Сухотеплому В’ячеславу Миколайовичу  на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки розташованої  в натурі в  селі Вишнева площа 40 років Перемоги, 10 Балаклійського району Харківської області, з метою подальшого надання у власність» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії сільської ради (проект додається)

                                                                                                            Голосували: “за”    -   3,                                                                                                                                                   “проти” -  немає,    

                                                                                                                      “утримались”-  немає

 

3.СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства в с. Вишнева, вул. Краснокутського, 61-А Балаклійського району Харківської області громадянину Сердюку Юрію Івановичу»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

До сільської ради звернувся громадянин Сердюк Юрій Іванович з заявою про затвердження технічної документації на земельну ділянку та надання її у власність.

 

ВИСТУПИЛИ:Паримон А.В.,член комісії

Запропонував затвердити проект рішення про затвердження  технічної документації на земельні ділянки в селі Вишнева вулиця Краснокутського, 61-А та надання їх у власність громадянину Сердюку Ю.І.

             

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сесії сільської ради  «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства в с. Вишнева, вул. Краснокутського, 61-А Балаклійського району Харківської області громадянину Сердюку Юрію Івановичу   » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії сільської ради (проект додається)

                                                                                                            Голосували: “за”    -   3,                                                                                                                                                   “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались”-  немає

 

 

 

4.СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про надання згоди громадянці Калашник Аллі Володимирівні  на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі в  селі Вишнева по вулиці Миру, 24 Балаклійського району Харківської області»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

До сільської ради звернулася з заявою громадянка Калашник А.В. про надання дозволу на розроблення технічної документації із  землеустрою щодо відведення земельної ділянки розташованої за адресою село Вишнева  вулиця  Миру, 24.

 

ВИСТУПИЛИ:  Жувак П.В., член комісії

Запропонував надати дозвіл на розроблення технічної документації із  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та прийнятипроект даного рішення

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сесії сільської ради  «Про надання згоди громадянці Калашник Аллі Володимирівні  на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі в  селі Вишнева по вулиці Миру, 24 Балаклійського району Харківської області» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії сільської ради (проект додається)

                                                                                                            Голосували: “за”    -   3,                                                                                                                                                   “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались”-  немає

 

 

 

Голова комісії                                            Н.В.Жукова

 

Секретар                                                          П.В.Жувак