ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

протокол №07 від 01.11.2017

П Р О Т О К О Л  № 07

засідання постійної  комісії 

з питань планування, бюджету та фінансів

Вишнівської сільської ради

 

від 01 листопада  2017 року                   

 

На засіданні присутні: голова комісії     - Салтовська Ж.Л

                                      секретар комісії     - Ткаченко О.Б.

                                      член комісії             - Кравченко О.А.

                                  

 

Запрошені: Чемерис Н.І.  сільський голова

                      Ткаченко Л.О. спеціаліст сільської ради

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.Про виконання бюджету сільської ради за 9 місяців 2017 року

2.Про внесення змін  до рішення  №110 від 23.12.2016 року « Про  сільський бюджет на 2017 рік»

3.Про виконання плану збору земельного податку з громадян та про хід розрахунків за договорами оренди за земельні ділянки

4. Про преміювання сільського голови

5. Про надання матеріальної допомоги на вирішення соціально - побутових умов працівників сільської ради

6.Про затвердження актів на списання матеріальних цінностей

7. Про затвердження проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт  нежитлової будівлі – ФАПу с. Вишнева, розташованого за адресою площа 40 років Перемоги, 1-А, с. Вишнева  Балаклійського району Харківської області»

8.Про затвердження проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт  нежитлової будівлі – клубу с. Вишнева, розташованого за адресою площа 40 років Перемоги, 1-В, с. Вишнева  Балаклійського району Харківської області

 

 

1.СЛУХАЛИ:Про проект рішення «Про виконання сільського бюджету за 9 місяців 2017 року »

Інформує: Ткаченко Л.О. спеціаліст  сільської ради

 

            Сільський бюджет за 9 місяців 2017 року виконано на 98,7%.  Заплановано доходів 1574006,00 грн., надійшло  1553776,52 грн.  Акцизний податок виконано на  71,20%, податок  на нерухоме майно, відмінне  від земельної ділянки виконано на 106,16%, земельний податок з юридичних осіб – 124,38%, орендна плата з юридичних осіб 105,30%, земельний податок з фізичних осіб 123,90%, орендна плата з фізичних осіб – 79,96%, державне мито – 595,04% .

 

ВИСТУПИЛИ: Салтовська Ж.Л., голова комісії

            Запропонувала затвердити проект  рішення про виконання сільського бюджету

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про виконання сільського бюджету за 9 місяців  2017 року » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

 “утримались” – немає 

 

2.СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про внесення змін  до рішення  №110 від 23.12.2016 року « Про  сільський бюджет на 2017 рік»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Пропоную визнати на 2017рік:

-  доходи сільського бюджету  у сумі 2499,745 тис.грн., в тому числі  доходи загального фонду сільського  бюджету у сумі 2496,345 тис.грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 3,400 тис. грн., згідно з додатком №1 цього рішення ;  

 - видатки сільського бюджету у сумі 2696,797 тис.грн., у тому числі  видатки загального фонду сільського  бюджету у  сумі 2039,472 тис.грн.; та видатків спеціального фонду  сільського бюджету 657,325 тис.грн.; в тому числі бюджет розвитку 653,925 тис.грн.

- профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі -456,873 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 653,925 тис. грн.. згідно з додатком №2 до цього рішення

  2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами , у тому числі по загальному фонду 2039,472 тис.грн., по  спеціальному фонду 657,325 тис.грн.,в тому числі бюджет розвитку 653,925 тис.грн.  згідно з додатком №3 до цього рішення.

  Пропоную визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського   бюджету  у сумі  44,000 тис.грн.

  Пропоную затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення:

- інша субвенція у сумі 762,182 тис. грн..

               

ВИСТУПИЛИ:  Кравченко О.А., член комісії

            Запропонувала затвердити проект змін до бюджету  

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про внесення змін  до рішення  №110 від 23.12.2016 року « Про  сільський бюджет на 2017 рік» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

 “утримались” – немає 

 

3.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про виконання плану збору земельного податку з громадян та про хід розрахунків за договорами оренди за земельні ділянки »

Інформує: Ткаченко Л.О. спеціаліст  сільської ради

            За 9 місяців  поточного року земельний податок з фізичних осіб заплановано 21840,00 грн., сплачено 27059,08,33грн. - виконано на 123,91%. Орендна плата з фізичних осіб заплановано 22203,00грн. сплачено 17754,36грн. виконано на 79,96% :  ФО-П Орлов – 4923,00грн. виконано на 100%; ФО-П Лопатюк – 2500,00 грн. виконано на 100%; ФО-П Хомяк – 9202,23грн. виконано на 100%; ФО-П Борщ – 1370,00грн. виконано на 100%; ФО-П Остапчук  заплановано 10385,57грн.,  не сплачено.

Орендна плата з юридичних осіб заплановано 847116,12 грн. сплачено 847116,12 грн. виконано на 100% Харківкапітал  АЗС 305– 148080,60грн. виконано на 100% ; ПрАТ «Київстар» – 18951,66грн. виконано на 100%;, Вишнева Агро -3517,48 виконано на 100%, Балаклійський Коровай – 24604,38 виконано на 100%, ПрАТ «Балаклійське ХПП – 651962,00 виконано на 100%.     

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко О.Б.., член комісії

            Запропонувала прийняти проект  даного рішення

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про виконання плану збору земельного податку з громадян та про хід розрахунків за договорами оренди за земельні ділянки » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

 утримались” – немає 

 

4.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про преміювання сільського голови .»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Відповідно до статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування ”, Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів ”, відповідно до Положення про преміювання працівників Вишнівської сільської ради, здійснити преміювання  сільського голови Чемерис Н.І. за жовтень 2017 року;

 

ВИСТУПИЛИ:  Кравченко О.А., член комісії

            Запропонувала затвердити проект рішення про преміювання сільського голови  

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про преміювання сільського голови » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                      “проти” -  немає,   

 “утримались” – немає 

 

5.СЛУХАЛИ:Про проект рішення«Про надання матеріальної допомоги на вирішення соціально - побутових умов працівників сільської ради»

Інформація  Ткаченко Л.О. - спеціаліст сільської ради

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів ”, надати працівникам сільської ради матеріальну допомогу на вирішення соціально - побутових умов в розмірі посадового окладу

Здійснити преміювання працівників сільської ради до Дня місцевого самоврядування у розмірі посадового окладу

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.А, депутат сільської ради

Запропонувала затвердити рішення про виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально - побутових умов в розмірі посадового окладу

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про надання матеріальної допомоги на вирішення соціально - побутових умов працівників сільської ради» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

 “утримались” – немає

 

6.СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про затвердження актів на списання матеріальних цінностей »

Інформує: Ткаченко Л.О. спеціаліст сільської ради

Керуючись статтями 26 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і пунктом ІІ Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затвердженої наказом управління Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 10.08.2001 р. № 142/181, розглянувши акт на списання матеріальних цінностей, які є фізично зношеними та непридатними для подальшого користування, з метою ефективного використання комунального майна , затвердити акт на списання матеріальних цінностей по Вишнівському сільському клубі та сільській раді

 ВИСТУПИЛИ: Салтовська Ж.Л. голова комісії

Запропонувала затвердити проект  актів на списання матеріальних цінностей

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження акти на списання матеріальних цінностей» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

 “утримались” – немає 

 

7.СЛУХАЛИ: Про проект рішенняПро затвердження проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт  нежитлової будівлі – ФАПу с. Вишнева, розташованого за адресою площа 40 років Перемоги, 1-А, с. Вишнева  Балаклійського району Харківської області»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, наказу державного комітету статистики України , державного комітету України з будівництва та архітектури від 21 червня 2002 року № 237/5 «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві», затвердити  проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Капітальний ремонт  нежитлової будівлі – ФАПу с. Вишнева, розташованого за адресою площа 40 років Перемоги, 1-А, с. Вишнева  Балаклійського району Харківської області» на суму 195785.грн.

 

ВИСТУПИЛИ:  Ткаченко О.Б., член комісії

 Запропонував спеціалісту сільської ради Ткаченко Л.О. провести оплату капітального ремонту згідно чинного законодавства та затвердити проект  рішення  

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради Про затвердження проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт  нежитлової будівлі – ФАПу с. Вишнева, розташованого за адресою площа 40 років Перемоги, 1-А, с. Вишнева  Балаклійського району Харківської області» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

 “утримались” – немає 

 

8.СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про затвердження проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт  нежитлової будівлі – клубу с. Вишнева, розташованого за адресою площа 40 років Перемоги, 1-В, с. Вишнева  Балаклійського району Харківської області»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

 

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, наказу державного комітету статистики України , державного комітету України з будівництва та архітектури від 21 червня 2002 року № 237/5 «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві»,Затвердити  проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Капітальний ремонт  нежитлової будівлі – клубу с. Вишнева, розташованого за адресою площа 40 років Перемоги, 1-В, с. Вишнева  Балаклійського району Харківської області»на суму  767298грн

 

ВИСТУПИЛИ:  Салтовська Ж.Л., голова комісії

 Запропонувалаприйняти проект даного рішення  

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради Про затвердження проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт  нежитлової будівлі – клубу с. Вишнева, розташованого за адресою площа 40 років Перемоги, 1-В, с. Вишнева  Балаклійського району Харківської області» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

 “утримались” – немає 

 

 

 

 

Голова комісії                                                                         Ж.Л.Салтовська

Секретар                                                                                  О.Б.Ткаченко