ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

протокол №08 від 20.11.2017 р.

 

П Р О Т О К О Л  № 08

засідання постійної  комісії 

з питань планування, бюджету та фінансів

Вишнівської сільської ради

 

від 20 листопада  2017 року                   

 

На засіданні присутні: голова комісії     - Салтовська Ж.Л

                                      секретар комісії     - Ткаченко О.Б.

                                      член комісії             - Кравченко О.А.

                                  

 

Запрошені: Чемерис Н.І.  сільський голова

                      Ткаченко Л.О. спеціаліст сільської ради

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.Про проект рішення про сільський бюджет   на 2018 рік та прогноз на 2019-2020 роки

 

 

1. СЛУХАЛИ:Про проект рішення«Про проект рішення про сільський бюджет на 2018 рік та прогноз на 2019-2020 роки» 

Інформує Ткаченко Л.О., спеціаліст сільської ради

Відповідно до Бюджетного Кодексу України, керуючись статтею 28 п.1, ст. 52 п.2  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Пропоную схвалити проект рішення про сільський бюджет на 2018 рік.

ВИСТУПИЛИ: Салтовська Ж.Л., голова комісії

Запропонувала затвердити проект про сільський бюджет на 2018 рік

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення виконавчого комітету   «Про проект рішення про сільський бюджет   на 2018 рік та прогноз на 2019-2020 роки» запропонувати членам виконавчого комітету  прийняти рішення з цього питання на черговому засіданні комітету (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

 “утримались” – немає 

 

 

 

 

Голова комісії                                                                         Ж.Л.Салтовська

Секретар                                                                                  О.Б.Ткаченко