ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

протокол №09 від 04.12.2017 р.

П Р О Т О К О Л  № 09

засідання постійної  комісії 

з питань планування, бюджету та фінансів

Вишнівської сільської ради

від 04 грудня  2017 року                         

 

На засіданні присутні: голова комісії     - Салтовська Ж.Л

                                      секретар комісії     - Ткаченко О.Б.

                                      член комісії             - Кравченко О.А.

               

Запрошені: Чемерис Н.І.  сільський голова

                      Ткаченко Л.О. спеціаліст сільської ради

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.Про внесення змін  до рішення  №110 від 23.12.2016 року « Про  сільський бюджет на 2017 рік»

 

1.СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про внесення змін  до рішення  №110 від 23.12.2016 року « Про  сільський бюджет на 2017 рік»»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Пропоную визнати на 2017рік:

-  доходи сільського бюджету  у сумі 2499,745 тис.грн., в тому числі  доходи загального фонду сільського  бюджету у сумі 2496,345 тис.грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 3,400 тис. грн., згідно з додатком №1 цього рішення ;  

 - видатки сільського бюджету у сумі 2696,797 тис.грн., у тому числі  видатки загального фонду сільського  бюджету у  сумі 2027,422 тис.грн.; та видатків спеціального фонду  сільського бюджету 669,375 тис.грн.; в тому числі бюджет розвитку 665,975 тис.грн.

- профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі -468,923 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 665,975 тис. грн.. згідно з додатком №2 до цього рішення

  Пропоную затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами , у тому числі по загальному фонду 2027,422 тис.грн., по  спеціальному фонду 669,375 тис.грн.,в тому числі бюджет розвитку 665,975 тис.грн.  згідно з додатком №3 до цього рішення.

  Пропоную визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського   бюджету  у сумі  44,000 тис.грн.

  Пропонуюзатвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення:

- інша субвенція у сумі 762,182 тис. грн..               

ВИСТУПИЛИ:  Ткаченко О.Б., член комісії

            Запропонувала затвердити  проект змін до бюджету та прийняти проект даного рішення  

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про внесення змін  до рішення  №110 від 23.12.2016 року « Про  сільський бюджет на 2017 рік» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

 “утримались” – немає 

 

 

Голова комісії                                                                         Ж.Л.Салтовська

Секретар                                                                                  О.Б.Ткаченко