ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

протокол №10 від 12.12.2017 р.

П Р О Т О К О Л  № 10

засідання постійної  комісії 

з питань планування, бюджету та фінансів

Вишнівської сільської ради

від 12 грудня  2017 року                         

 

На засіданні присутні: голова комісії     - Салтовська Ж.Л

                                      секретар комісії     - Ткаченко О.Б.

                                      член комісії             - Кравченко О.А.

               

Запрошені: Чемерис Н.І.  сільський голова

                      Ткаченко Л.О. спеціаліст сільської ради

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.Про внесення змін  до рішення  №110 від 23.12.2016 року « Про  сільський бюджет на 2017 рік»

2. Про преміювання сільського голови.

 

1.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про внесення змін  до рішення  №110 від 23.12.2016 року « Про  сільський бюджет на 2017 рік»»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Пропоную  визнати на 2017рік:

-  доходи сільського бюджету  у сумі 2503,245 тис.грн., в тому числі  доходи загального фонду сільського  бюджету у сумі 2499,845 тис.грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 3,400 тис. грн., згідно з додатком №1 цього рішення ;  

 - видатки сільського бюджету у сумі 2700,297 тис.грн., у тому числі  видатки загального фонду сільського  бюджету у  сумі 2030,922 тис.грн.; та видатків спеціального фонду  сільського бюджету 669,375 тис.грн.; в тому числі бюджет розвитку 665,975 тис.грн.

- профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі -468,923 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 665,975 тис. грн.. згідно з додатком №2 до цього рішення

  Пропоную затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами , у тому числі по загальному фонду 2030,922 тис.грн., по  спеціальному фонду 669,375 тис.грн.,в тому числі бюджет розвитку 665,975 тис.грн.  згідно з додатком №3 до цього рішення.

  Пропоную визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського   бюджету  у сумі  44,000 тис.грн.

  Пропоную затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення:

- інша субвенція у сумі 762,182 тис. грн..

              

ВИСТУПИЛИ:  Салтовська Ж.Л., голова комісії

            Запропонувала затвердити проект  змін до сільського бюджету   

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про внесення змін  до рішення  №110 від 23.12.2016 року « Про  сільський бюджет на 2017 рік» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

 “утримались” – немає 

 

5.СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про преміювання сільського голови .»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Відповідно до статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування ”, Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів ”, відповідно до Положення про преміювання працівників Вишнівської сільської ради, здійснити преміювання  сільського голови Чемерис Н.І. за листопад 2017 року;

 

ВИСТУПИЛИ:  Кравченко О.А., член комісії

            Запропонувала затвердити проект  рішення про преміювання сільського голови   

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про преміювання сільського голови » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

 “утримались” – немає 

 

 

 

Голова комісії                                                                         Ж.Л.Салтовська

Секретар                                                                                  О.Б.Ткаченко