ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

протокол 11 від 18.12.2017 р.

 

П Р О Т О К О Л  № 11

засідання постійної  комісії 

з питань планування, бюджету та фінансів

Вишнівської сільської ради

 

від 18 грудня  2017 року                         

 

На засіданні присутні: голова комісії     - Салтовська Ж.Л

                                      секретар комісії     - Ткаченко О.Б.

                                      член комісії             - Кравченко О.А.

                                  

 

Запрошені: Чемерис Н.І.  сільський голова

                      Ткаченко Л.О. спеціаліст сільської ради

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про місцевий бюджет на 2018 рік

2. Про затвердженняПрограми соціально-економічного, культурного, духовного розвитку Вишнівської територіальної громади на 2018 рік

3.Про затвердження Програми Благоустрою Вишнівської сільської ради на 2018 рік

4. Про  затвердження Програми зайнятості населення сіл Вишнева та Першотравневе

5. Про затвердження Програми культурно-освітніх заходів у 2018 році

6.Про затвердження Програми соціального захисту населення територіальної громади на 2018 рік.

7.Про затвердження Програми підтримки комунального підприємства «Вишнівське»

8.Про затвердження Програми Вишнівської сільської ради – Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області.

9.Про розмір та порядок сплати членських внесків Вишнівської сільської ради до Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області.

10.Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах розпорядників бюджетних коштів сільського бюджету за 2017 рік

11.Про умови оплати праці Вишнівського сільського голови на 2018рік

12.Про умови праці працівників сільської ради на 2018 рік

13.Про затвердження  Положення про преміювання працівників виконавчого комітету  Вишнівської сільської ради.

14.Про преміювання сільського голови за грудень 2017 року

 

 

 

1.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про місцевий бюджет на 2018 рік »

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

            Пропоную визнати на 2018 рік:

-  доходи сільського бюджету  у сумі 2398,165 тис.грн., в тому числі доходи загального фондусільського  бюджету 2396,865 тис.грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 1,300 тис.грн., згідно з додатком №1 цього рішення ;  

 - видатки сільського бюджету у сумі 2398,16 тис.грн., у тому числі  видатки загального фонду сільського  бюджету у  сумі 2396,865 тис.грн.; видатки спеціального фонду сільського бюджету 1,300 тис. гривень;

           Пропоную затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 2396,865 тис.грн. та спеціального фонду 1,300 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку 1,300грн. згідно з додатком №3 до цього рішення.

            Пропоную визнати оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського   бюджету  у сумі  44,000 тис.грн.

            Пропоную затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду  місцевого бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

-          оплата праці/код 2110/,

-          нарахування на оплату праці /код 2120/,

-          оплата комунальних послуг та енергоносіїв /код 2270//,

-          поточні трансферти органам державного управління інших рівнів /код 2620/,

-          соціальне забезпечення /код 2700/.

 

ВИСТУПИЛИ: Салтовська Ж.Л., голова комісії

            Запропонувала затвердити  проект місцевого бюджету на 2018 рік та прийняти проект даного рішення.

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради«Про місцевий бюджет на 2018 рік» (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

2.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про затвердження Програми соціально-економічного, культурного, духовного розвитку Вишнівської територіальної громади на 2018 рік»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

Програма  соціально-економічного, культурного, духовногорозвитку на 2018 рік розроблена  виконкомом  спільно з спеціалістами Вишнівської сільської  ради з метою вироблення та втілення єдиної мети розвитку сільської  ради у 2018 році, що вимагатиме від виконкому чіткої взаємодії з депутатами сільської  ради, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, що розташовані на території села.

            Основою для розроблення  Програми є Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” стаття 26 п.22 “Затвердження Програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно - територіальних одиниць, цільових Програм з інших питань місцевого самоврядування”.

 

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко О.Б., член комісії

Запропонувала затвердити проект Програми соціально-економічного, культурного, духовного розвитку Вишнівської територіальної громади на 2018 рік та прийняти проект даного рішення

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження Програми соціально-економічного, культурного, духовного розвитку Вишнівської територіальної громади на 2018 рік» (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

3.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про затвердження Програми Благоустрою Вишнівської сільської ради на 2018 рік »

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

Підстава для прийняття рішення про розробку Програми п.1ст. 27, п.6, 7 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Мета Програми – забезпечити освітлення вулиць в нічний час; своєчасне будівництво, реконструкцію та ремонт доріг, вирішення питання збирання, транспортування, утилізації побутових відходів та  сміття і на цій основі покращення санітарного стану населених пунктів, впорядкування кладовищ, проведення озеленення населених пунктів, виховання у молоді любові до рідного краю та природи.

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.А.  член комісії

 Пропоную проект даного рішення прийняти

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження Програми Благоустрою Вишнівської сільської ради на 2018 рік» (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

4.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про  затвердження Програми зайнятості населення сіл Вишнева та Першотравневе »

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

  Програма зайнятості населення сіл Вишнева та Першотравневе на 2018 рік  розроблена відповідно до  Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. за № 5067-УІ, Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, положення про  порядок бронювання на  підприємствах,  в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, які  потребують соціального захисту затвердженого Постановою  Кабінету Міністрів України від 27.04.1998 р. № 578,Положення  про  порядок організації та  проведення оплачуваних  громадських робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 10.09.2008 р. за № 839.

 Головна мета Програми – здійснення конкретних заходів, спрямованих на  реалізацію державної політики зайнятості, ефективне використання трудових  ресурсів, регулювання ринку  праці,  соціальний захист населення села, сприяння зайнятості  населення, запобігання зростанню безробіття, створення умов для  забезпечення тимчасовою роботою незайнятих громадян.

 

ВИСТУПИЛИ: Салтовська Ж.Л.,  голова комісії

            Запропонувала  затвердити проект Програми зайнятості населення сіл Вишнева та Першотравневе тазатвердити дане рішення

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради«Про  затвердження Програми зайнятості населення сіл Вишнева та Першотравневе» (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

5.СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про затвердження Програми культурно-освітніх заходів у 2018 році»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

Однією з основних функцій сільської ради є гуманітарна функція, яка передбачає створення умов для інтелектуального, духовного і фізичного розвитку громадян.

Основним напрямком у сфері культури є створення умов для естетичного виховання, відпочинку, дозвілля молоді та пропаганді здорового способу життя.

Метою програми є здійснення виховання громадян в дусі патріотизму, відданості Батьківщині, збереження національних традицій.

 

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко О.Б., член комісії

Запропонувала затвердити  проект Програми культурно-освітніх заходів у 2018 році       

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження Програми культурно-освітніх заходів у 2018 році» проект додається)

                                                                                                                     Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

6.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про затвердження Програми соціального захисту населення територіальної громади на 2018 рік. »

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

Здійснюючи державну політику щодо соціального захисту населення у межах своїх повноважень Вишнівська сільська рада керується приписами законів. Однак, враховуючи те, що сільська рада як орган місцевого самоврядування найближче стоїть до населення, самостійно встановлює додаткові до встановлених законодавством гарантій соціального захисту інвалідів (у тому числі і інвалідів дитинства), ветеранів війни, ветеранів праці,  учасників бойових дій в зоні АТО, в Афганістані,громадян похилого віку, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сімей з дітьми та інших категорій громадян, які потребують соціального захисту

ВИСТУПИЛИ:Салтовська Ж.Л., голова комісії

            Запропонувала затвердити проект Програми соціального захисту населення територіальної громади на 2018 рік та прийняти дане рішення

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження Програми соціального захисту населення територіальної громади на 2018 рік. » проект додається)

                                                                                                                     Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

7.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про затвердження Програми підтримки комунального підприємства « Вишнівське»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

З метою підтримки комунального підприємства « Вишнівське»,  забезпечення стабільності роботи КП «Вишнівське», своєчасної виплати заробітної плати, підвищення ефективності та надійності функціонування комунальної сфери, рівня обслуговування споживачів, поліпшення якості комунальних послуг, покращення благоустрою, санітарного стану території Вишнівської сільської ради у відповідності ст.. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пропоную затвердити Програму  підтримки комунального підприємства « Вишнівське»

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.Л., член комісії

            Підтримала  затвердження проекту  Програми підтримки комунального підприємства «Вишнівське»

ВИРІШИЛИ:Рішення «Про затвердження Програми підтримки комунального підприємства « Вишнівське»  проект додається)

                                                                                                                     Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

8.СЛУХАЛИ:Про проект рішення «Про затвердження Програми Вишнівської сільської ради – Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області.»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Відповідно до статті 140 Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", затвердити Програму Вишнівської сільської ради – Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області.

Для виконання програми, мети і завдань члена Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області сплачувати членські внески щомісячно в розмірі 100грн. безготівковим рахунком.

 

ВИСТУПИЛИ: Салтовська Ж.Л., голова комісії

Запропонував затвердити проект Програми Вишнівської сільської ради – Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області       

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження Програми Вишнівської сільської ради – Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області.» проект додається)

                                                                                                                     Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

9.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про розмір та порядок сплати членських внесків Вишнівської сільської ради до Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області »

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Затвердити розмір щомісячних членських внесків Вишнівської сільської ради до Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області в сумі 100,00 грн.

 

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко О.Б., член комісії

            Запропонувала доручити спеціалісту з бухгалтерського обліку при формуванні бюджету на 2018 рік запланувати відповідну статтю витрат у сільському бюджеті на 2018 рік та затвердити проект даного рішення.

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про розмір та порядок сплати членських внесків Вишнівської сільської ради до Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області.» проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

10.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах розпорядників бюджетних коштів сільського бюджету за 2017 рік»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Згідно статті 43 Закону України “Про державний бюджет України на 2016 рік” пропоную затвердити ліміт споживання енергоносіїв у фізичних обсягах розпорядників бюджетних коштів сільського бюджету за 2017 рік (додаток № 5).

 

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.А., член комісії

            Запропонувала затвердити  проект ліміти споживання енергоносіїв за 2017 рік та прийнятипроект даного рішення

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах розпорядників бюджетних коштів сільського бюджету за 2017 рік» проект додається)

                                                                                                                     Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

11.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про умови оплати праці Вишнівського сільського голови на 2018 рік»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Здійснювати щомісячне преміювання не менше  50% від посадового окладу в межах затверджених лімітів на оплату праці.

Надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань один раз на рік в розмірі середньомісячної зарплати.

При наданні щорічної відпустки надати матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку.

 

ВИСТУПИЛИ: Салтовська Ж.Л., голова комісії

Запропонувала прийняти проект даного рішення.

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про умови оплати праці Вишнівського сільського голови на 2018 рік» проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

12.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про умови праці працівників сільської ради на 2018 рік»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Затвердити штатний розпис сільської ради у кількості 4,5 штатних одиниць.

- сільський голова – 1;

- секретар сільської ради – 1;

- діловод    – 1;

- спеціаліст – землевпорядник – 1;

- прибиральник службових приміщень - 0,5.

 Надавати працівникам матеріальну допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі , що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

У межах затверджених видатків на оплату праці здійснювати преміювання працівників ради не менше 50% посадового окладу.

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко О.Б.., член комісії

Запропонувала затвердити проект умов праці працівників сільської ради

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про умови праці працівників сільської ради на 2018 рік» проект додається)

                                                                                                                     Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

13.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про затвердження  Положення про преміювання працівників виконавчого комітету  Вишнівської сільської ради.»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

 

Положення “Про порядок преміювання працівників апарату виконавчого комітету Вишнівської сільської ради на 2017 рік” (далі – Положення) розроблене відповідно до Закону України “Про оплату праці”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів»

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.А., член комісії

Запропонувала затвердити проект Положення про преміювання.

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження  Положення про преміювання працівників виконавчого комітету  Вишнівської сільської ради.» проект додається)

                                                                                                                     Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

14.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про преміювання сільського голови за грудень  2017 року »

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Відповідно до статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування ”, Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів ”, відповідно до Положення про преміювання працівників Вишнівської сільської ради, здійснити преміювання  сільського голови Чемерис Н.І. за грудень 2017 року у розмірі 50%.

 

ВИСТУПИЛИ:  Салтовська Ж.Л., голова комісії

            Запропонував прийняти проект рішення про преміювання сільського голови  

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про преміювання сільського голови за грудень  2017 року » (проект додається)

                                                                                                                     Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

 

 

Голова комісії                                                                         Ж.Л.Салтовська

Секретар                                                                                  О.Б.Ткаченко