ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

протокол №01 від 24.01.2018

П Р О Т О К О Л  № 01

засідання постійної  комісії 

з питань планування, бюджету та фінансів

Вишнівської сільської ради

 

від 24 січня  2018 року                            

 

На засіданні присутні: голова комісії     - Салтовська Ж.Л

                                      секретар комісії     - Ткаченко О.Б.

                                      член комісії             - Кравченко О.А.

                                                                      

 

Запрошені: Чемерис Н.І.  сільський голова

                      Ткаченко Л.О. спеціаліст сільської ради

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Про внесення змін  до рішення  №198 від 20.12.2017 року « Про  місцевий бюджет на 2018 рік»

2.Про надання пільг зі сплати земельного податку на 2018 рік Балаклійській районній державній лікарні ветеринарної медицини

3.Про преміювання сільського голови за січень 2018 року

4.Про надання дозволу на розробку проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт  внутрішніх електричних мереж нежитлової будівлі – клубу с. Вишнева, розташованого за адресою площа 40 років Перемоги, 1-В, с. Вишнева Балаклійського району Харківської області»

 

 

 

 

 

1.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про внесення змін  до рішення  №198 від 20.12.2017 року « Про  місцевий бюджет на 2018 рік»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Пропоную  визнати на 2018рік:

-  доходи сільського бюджету  у сумі 3186,000 тис.грн., в тому числі  доходи загального фонду сільського  бюджету у сумі 3184,700 тис.грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 1,300 тис. грн., згідно з додатком №1 цього рішення ;  

 - видатки сільського бюджету у сумі 3186,000 тис.грн., у тому числі  видатки загального фонду сільського  бюджету у  сумі 3092,700 тис.грн.; та видатків спеціального фонду  сільського бюджету 93,300 тис.грн.; в тому числі бюджет розвитку 92,000 тис.грн.

- профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі -92,000 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 92,000 тис. грн.. згідно з додатком №2 до цього рішення

  Пропоную затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами , у тому числі по загальному фонду 3092,700 тис.грн., по  спеціальному фонду 93,300 тис.грн.,в тому числі бюджет розвитку 92,000 тис.грн.  згідно з додатком №3 до цього рішення.

  Пропоную визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського   бюджету  у сумі  63,000 тис.грн.

  Пропоную затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення:

- інша субвенція у сумі 628,456 тис. грн..

             

ВИСТУПИЛИ:  Салтовська Ж.Л., голова комісії

            Запропонувала затвердити зміни до бюджету та прийняти проект даного рішення  

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про внесення змін  до рішення  №198 від 20.12.2017 року « Про  місцевий бюджет на 2018 рік» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

2.СЛУХАЛИ:Про проект рішення «Про надання пільг зі сплати земельного податку на 2018 рік Балаклійській районній державній лікарні ветеринарної медицини »

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

                             До сільської ради надійшов лист начальника Управління ветеринарної медицини в Балаклійському районі від 11.01.2018 року №21 Котляра В.І з проханням звільнити від сплати земельного податку.

 

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.А., член комісії

 Запропонувала затвердити проект рішення про надання пільг Балаклійській районній державній лікарні ветеринарної медицини     

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про надання пільг зі сплати земельного податку на 2018 рік Балаклійській районній державній лікарні ветеринарної медицини ». запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

3.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про преміювання сільського голови за січень  2018 року »

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Відповідно до статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування ”, Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів ”, відповідно до Положення про преміювання працівників Вишнівської сільської ради, здійснити преміювання  сільського голови Чемерис Н.І. за січень 2018 року у розмірі 50%.

ВИСТУПИЛИ:  Ткаченко О.Б., член комісії

            Запропонувала прийняти проект  рішення про преміювання сільського голови  

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про преміювання сільського голови за січень  2018 року » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає   

 

4.СЛУХАЛИ:Про проект рішення Про надання дозволу на розробку проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт  внутрішніх електричних мереж нежитлової будівлі – клубу с. Вишнева, розташованого за адресою площа 40 років Перемоги, 1-В, с. Вишнева Балаклійського району Харківської області»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

Відповідно до ст.ст.  26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновки постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів пропоную надати дозвіл на розробку проектно - кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт внутрішніх електричних мереж нежитлової будівлі – клубу с. Вишнева, розташованого за адресою площа 40 років Перемоги, 1-В, с. Вишнева Балаклійського району Харківської області»

 

ВИСТУПИЛИ:  Кравченко О.А., член комісії

            Запропонувала доручити сільському голові укласти відповідні договори на виготовлення документації та затвердити проект даного рішення

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про надання дозволу на розробку проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт  внутрішніх електричних мереж нежитлової будівлі – клубу с. Вишнева, розташованого за адресою площа 40 років Перемоги, 1-В, с. Вишнева Балаклійського району Харківської області» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

 

 

Голова комісії                                                                         Ж.Л.Салтовська

Секретар                                                                                  О.Б.Ткаченко