ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

протокол №03 від 10.05.2018 р.

П Р О Т О К О Л  № 03

засідання постійної  комісії 

з питань планування, бюджету та фінансів

Вишнівської сільської ради

 

від 10 травня  2018 року                        

 

На засіданні присутні: голова комісії     - Салтовська Ж.Л

                                      секретар комісії     - Ткаченко О.Б.

                                      член комісії             - Кравченко О.А.

                                                                       

 

Запрошені: Чемерис Н.І.  сільський голова

                      Ткаченко Л.О. спеціаліст сільської ради

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

    1. Про внесення змін  до рішення  №198 від 20.12.2017 року « Про  місцевий  бюджет на 2018 рік

               2.Про внесення змін до Програми  соціального захисту населення територіальної громади на 2018 рік, затвердженої рішенням ХХVІ сесії VІІ скликання Вишнівської сільської ради №203- VІІ від 20 грудня 2017 року 

               3.Про Програму створення матеріального резерву місцевого рівня для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на території Вишнівської сільської ради на 2018-2025 роки

                    4. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Вишнівської сільської ради на 2019 рік

 

 

 

 

 

1.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про внесення змін  до рішення  №198 від 20.12.2017 року « Про  місцевий бюджет на 2018 рік»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Пропоную  спрямувати нерозподілені видатки загального фонду в сумі 415,388 тис.

1.Виділити субвенцію районному бюджету для проведення ремонтних робіт та експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення по загальному фонду КВК9730 415000,00грн. /червень 2018/

2.Спрямувати доходи загального фонду в сумі 420000,00грн.

3. Вільні кошти на 01.01.2018 року становлять 187027,00грн.

4. Утеплення фасаду сільської ради КФК0150 КЕКВ2240-218027,00грн. /травень 2018р/,

КЕКВ -2600,00грн. /навчання по тендерах травень 2018р./,

КЕКВ 2210-388,00грн./травень 2018р. папір ксероксний/

КФК3242 КЕКВ 2730-20000,00грн. /пільгові путівки в лагерь «Олімпія»

КФК 4060 КЕКВ2240-42400,00 /асфальтове покриття травень 2018р/

КЕКВ 2273-2000,00/оплата електроенергії травень 2018 р./

КЕКВ 2275-28820,00грн. /дрова травень 2018р./,

КФК 6030 КЕКВ 2240-281180,00 грн. /тротуарні асфальтові покриття 05.2018р./

КЕКВ 2273-10000,00 /оплата електроенергії травень 2018 р./

5.Виконання проектних робіт з реконструкції системи газопостачання, перенести кошти спеціального фонду  з КФК 7370 КЕКВ 3142-10000грн. березень 2018 року на КФК 7330  КЕКВ 3142+10000,00грн. травень 2018 року

            

ВИСТУПИЛИ:  Салтовська Ж.Л., голова комісії

            Запропонувала затвердити зміни до бюджету та прийняти проект  рішення  

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про внесення змін  до рішення  №198 від 20.12.2017 року « Про  місцевий бюджет на 2018 рік» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає

 

2.СЛУХАЛИ:Про проект рішення «Про внесення змін до Програми  соціального захисту населення територіальної громади на 2018 рік, затвердженої рішенням ХХVІ сесії VІІ скликання Вишнівської сільської ради №203- VІІ від 20 грудня 2017 року»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

З метою створення умов для вирішення питань соціального захисту дітей з багатодітних сімей, та інших пільгових категорій керуючись ст. ст. 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» пропоную внести зміни до Програми соціального захисту населення Вишнівської сільської ради на 2018 рік, а саме:

розділ V доповнити словами такого змісту «Забезпечити надання коштів для оздоровлення дітей пільгових категорій у літньому таборі «Олімпія»: дітей з багатодітних сімей, дітей-інвалідів, дітей-чорнобильців, дітей учасників бойових дій в зоні проведення АТО та інших»

 

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.А., член комісії

Запропонувала затвердити проект змін до програми та прийняти проект даного рішення

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про внесення змін до Програми  соціального захисту населення територіальної громади на 2018 рік, затвердженої рішенням ХХVІ сесії VІІ скликання Вишнівської сільської ради №203- VІІ від 20 грудня 2017 року» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

 

 

 

 

3.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «  Про Програму створення матеріального резерву місцевого рівня для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на території Вишнівської сільської ради на 2018-2025 роки»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

З метою ліквідації та підвищення рівня захисту населення, території Вишнівської сільської ради від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, відповідно до Закону України «Про цивільну оборону», постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня    2001 року № 308 «Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання. ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків» та на підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пропоную

 затвердити Програму створення матеріального резерву місцевого рівня для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на території Вишнівської сільської ради Балаклійському районі Харківської області на 2018-2025 роки (далі Програма додається).

            ВИСТУПИЛИ: Ткаченко О.Б., депутат сільської ради

Запропонувала прийняти проект даного рішення.

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про Програму створення матеріального резерву місцевого рівня для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків на території Вишнівської сільської ради на 2018-2025 роки» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

4.СЛУХАЛИ:Про проект рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Вишнівської сільської ради на 2019 рік»

Інформація Жукової Н.В., спеціаліста - землевпорядника

З метою ефективного наповнення дохідної частини сільського бюджету, відповідно до статей 271, 274, 277, 281, 282 Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями), керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пропоную встановити на території  Вишнівської сільської ради:

-  ставки земельного податку згідно з додатком 1;

-  пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2

 

ВИСТУПИЛИ: Салтовська Ж.Л., голова комісії

Запропонувала затвердити проект ставок податку  та пільг із сплати земельного податку на території Вишнівської сільської ради та прийняти проект даного  рішення.     

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Вишнівської сільської ради на 2019 рік» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

 

Голова комісії                                                                         Ж.Л.Салтовська

 

Секретар                                                                                  О.Б.Ткаченко