ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

протоколи за 2019

П Р О Т О К О Л  № 01

засідання постійної  комісії 

з питань планування, бюджету та фінансів

Вишнівської сільської ради

 

18 січня 2019 року 

 

На засіданні присутні: голова комісії   - Салтовська Ж.Л.

                                   Секретар комісії    - Ткаченко О.Б.

                                   Член комісії           - Кравченко О.А.

 

Запрошені: Чемерис Н.І. сільський голова

                       Ткаченко Л.О. спеціаліст сільської ради  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Про внесення змін  до рішення  №260 від 20.12.2018 року « Про  місцевий бюджет на 2018 рік»

2. Про виділення коштів на спів фінансування міні-проекту «Коли кухня зручна, тоді й каша смачна»

3.Про преміювання сільського голови за січень 2019 року

 

 

 

1.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про внесення змін  до рішення  №260 від 20.12.2018 року « Про  місцевий бюджет на 2019 рік»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

 

Пропоную розподілити вільні кошти загального фонду в сумі 57891 грн. На спів фінансування міні-проекту, переможця обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад « Разом у майбутнє» у 2019 році «Коли кухня зручна, тоді й каша смачна» (придбання обладнання для їдальні Вишнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів) у сумі 57891,00грн. в тому числі:

По загальному фонду -30357,00 грн.

По спеціальному фонду – 27534,00 грн.

Загальний фонд – 30357,00 в т.ч.

КФК 9770 КЕКВ 2620-30357,00 грн. /лютий 2019 р./

Перенести кошти з загального фонду до спеціального фонду

Бюджет розвитку – 27534,00 грн.

КФК9770 КЕКВ 3220 – 27534,00 грн. /лютий 2019 року/

Пропоную перенести кошти з загального до спеціального фонду /бюджету розвитку/:

З КФК 7370 КЕКВ 2240-700000,00грн. /09-100000,00грн. 10-600000,00грн.

На КФК 7670 КЕКВ 3210+700000,00 грн. липень 2019 року.

 

ВИСТУПИЛИ:  Ткаченко О.Б., член комісії

            Запропонувала затвердити зміни до бюджету та прийняти проект даного рішення  

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про внесення змін  до рішення  №260 від 20.12.2018 року « Про  місцевий бюджет на 2019 рік» (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

 

 

2.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про виділення коштів на спів фінансування міні-проекту «Коли кухня зручна, тоді й каша смачна»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Розглянувши листа голови ГО «Вишневий цвіт» Сухотеплої Н.В. від 18 січня 2019 року №1 щодо виділення коштів з бюджету сільської ради на спів фінансування міні-проекту «Коли кухня зручна, тоді й каша смачна», в зв’язку з тим що громадська організація стала переможцем обласного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад «Разом у майбутнє» від 17.12.2018 року протокол №7, керуючись вимогами статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 78 Бюджетного кодексу України, з метою придбання обладнання для їдальні Вишнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, пропоную виділити кошти в сумі 57891,00грн.(п’ятдесят сім тисяч вісімсот дев’яносто одна гривня  00 копійок)

 

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.А., член комісії

 Запропонувала прийняти проект даного рішення          

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про виділення коштів на спів фінансування міні-проекту «Коли кухня зручна, тоді й каша смачна». (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,    

                                                                                                                      “утримались” – немає

 

3.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про преміювання сільського голови за січень  2019 року »

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Відповідно до статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування ”, Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів ”, відповідно до Положення про преміювання працівників Вишнівської сільської ради, здійснити преміювання  сільського голови Чемерис Н.І. за січень 2019 року у розмірі 50%.

ВИСТУПИЛИ:  Салтовська Ж.Л., депутат сільської ради

            Запропонувала прийняти  рішення про преміювання сільського голови  

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про преміювання сільського голови за січень  2019 року » (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

 

 

Голова комісії                                                                         Ж.Л.Салтовська

Секретар                                                                                  О.Б.Ткаченко

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 02

засідання постійної  комісії 

з питань планування, бюджету та фінансів

Вишнівської сільської ради

 

15 лютого 2019 року 

 

На засіданні присутні: голова комісії   - Салтовська Ж.Л.

                                   Секретар комісії    - Ткаченко О.Б.

                                   Член комісії           - Кравченко О.А.

 

Запрошені: Чемерис Н.І. сільський голова

                       Ткаченко Л.О. спеціаліст сільської ради  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

 

1. Затвердження звіту про виконання місцевого бюджету за 2018 рік.

2. Про внесення змін  до рішення  №260 від 20.12.2018 року « Про  місцевий бюджет на 2019 рік»

3.Про преміювання сільського голови за лютий  2019 року

4.Про затвердження Програми здійснення землеустрою на території Вишнівської сільської  ради на 2019 рік

 

 

1.СЛУХАЛИ:Про проект рішення« Затвердження звіту про виконання місцевого бюджету за 2018 рік»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Пропоную затвердити  річний  звіт  про  виконання  сільського  бюджету  за  2018   рік:

     Виконання  місцевого  бюджету  становить:

За  доходами:

-          загальний  фонд   затверджено – 4204700,00тис. грн.

                               виконано – 4228187,76 тис. грн. або    110,56%  .

-          спеціальний фонд  затверджено – 8300,00тис. грн.

                               виконано – 22006,49 тис. грн. або    265,14%  .

-                За  видатками:

-          загальний  фонд         136,5 %  або   3289346,45 тис..грн.

-          спеціальний  фонд       140,8 %  або   858791,10 тис..грн.

 

ВИСТУПИЛИ:  Салтовська Ж.Л., голова комісії

            Запропонувала затвердити проект  звіту про виконання бюджету за 2018 рік та прийняти дане рішення  

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Затвердження звіту про виконання місцевого бюджету за 2018 рік  » (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

2.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про внесення змін  до рішення  №260 від 20.12.2018 року « Про  місцевий бюджет на 2019 рік»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Пропоную розподілити вільні кошти загального фонду в сумі 60000,00 грн.. в тому числі:

КФК 0110150 КЕКВ 2240-34000,00 грн. /лютий 2019 р./проект землеустрою, інтернет, послуги  зв’язку/

КЕКВ 2273-2000,00 грн. /лютий 2019 р./

КФК0114060 КЕКВ 2273 – 5000,00 грн./ 02-2000,00грн., 03-2000,00 грн.,04-1000,00грн.

КФК 0116030 КЕКВ 2273-10000,00грн. /02-4000,00грн., 03-3000,00грн., 04-3000,00грн.

КФК 0117370 КЕКВ 2240-9000,00грн. /березень 2019 р./ /проект землеустрою/

Пропоную перенести кошти з загального до спеціального фонду 78066,00грн.:

Розподілити вільтні кошти спеціального фонду в сумі 14263,00грн.

КФК  0118340 КЕКВ 2282- 78066,00грн. /03-50000,00грн. 04-28066,00грн.

Розподілити вільні кошти спеціального фонду в сумі 14263,00грн.

КФК 0118340 КЕКВ 2282-14263,00грн. /04-14263,00грн.

Придбання дерев та кущів/

 

ВИСТУПИЛИ:  Ткаченко О.Б., член комісії

            Запропонувала затвердити проект  змін до бюджету та прийняти проект даного рішення  

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про внесення змін  до рішення  №260 від 20.12.2018 року « Про  місцевий бюджет на 2019 рік» (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

3.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про преміювання сільського голови за лютий  2019 року»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Відповідно до статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування ”, Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів ”, відповідно до Положення про преміювання працівників Вишнівської сільської ради, здійснити преміювання  сільського голови Чемерис Н.І. за лютий  2019 року у розмірі 50%.

 

ВИСТУПИЛИ:  Кравченко О.А., член комісії

            Запропонувала прийняти  проект рішення про преміювання сільського голови  

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про преміювання сільського голови за лютий  2019 року» (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

4.СЛУХАЛИ:Про проект рішення« Про затвердження Програми здійснення землеустрою на території Вишнівської сільської  ради на 2019 рік»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

З метою забезпечення організації та здійснення землеустрою, підвищення ефективності раціонального використання та охорони земель на території Вишнівської сільської  ради, врахування державних, громадських і приватних інтересів при здійсненні землеустрою на місцевому рівні, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування  пропоную  затвердити Програму здійснення землеустрою на території Вишнівської сільської ради на 2019 рік .

 

ВИСТУПИЛИ:  Салтовська Ж.Л., голова комісії

            Запропонувала затвердити проект Програми здійснення землеустрою на території Вишнівської сільської ради на 2019 рік та прийняти дане рішення  

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження Програми здійснення землеустрою на території Вишнівської сільської  ради на 2019 рік» (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

 

 

 

Голова комісії                                                                         Ж.Л.Салтовська

Секретар                                                                                  О.Б.Ткаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 03

засідання постійної  комісії 

з питань планування, бюджету та фінансів

Вишнівської сільської ради

 

03 квітня 2019 року 

 

На засіданні присутні: голова комісії   - Салтовська Ж.Л.

                                   Секретар комісії    - Ткаченко О.Б.

                                   Член комісії           - Кравченко О.А.

 

Запрошені: Чемерис Н.І. сільський голова

                       Ткаченко Л.О. спеціаліст сільської ради  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

 

 

1. Про виконання місцевого бюджету за І квартал  2019 рік.

2. Звіт про фінансово- господарську діяльність КП «Вишнівське» за 2018 рік

3.Про затвердження актів на списання матеріальних цінностей

4.Про преміювання сільського голови 

 

 

1.СЛУХАЛИ:Про проект рішення«Про виконання місцевого бюджету за І квартал  2019 рік»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Пропоную затвердити звіт про виконання бюджету сільської ради за І квартал 2019 року:

 загального фонду:

по доходах:  затверджено в сумі 776576,00 грн., виконано 935215,75грн. -120,43%

по видатках в сумі 568433,18 грн.

 

-          спеціального фонду:

по доходах затверджено в сумі 2100,00 грн., виконано 3049,38грн. – 145,21%

по видатках в сумі 27534,00 грн.

 

ВИСТУПИЛИ:  Салтовська Ж.Л., голова комісії

            Запропонувала затвердити проект  звіту про виконання бюджету за І квартал 2019 рік та прийняти дане рішення  

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про виконання місцевого бюджету за І квартал  2019 рік» (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

2.СЛУХАЛИ:Про проект рішення«Звіт про фінансово- господарську діяльність КП «Вишнівське» за 2018 рік»

Інформація Петухової О.В., бухгалтер КП «Вишнівське»

Прозвітувала за  зроблену роботу за 2018 рік

ВИСТУПИЛИ:  Кравченко О.А., член  комісії

            Запропонувала затвердити проект  звіту фінансово- господарську діяльність КП «Вишнівське» за 2018 рік та прийняти дане рішення  

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Звіт про фінансово- господарську діяльність КП «Вишнівське» за 2018 рік» (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

3.СЛУХАЛИ:Про проект рішення«Про затвердження актів на списання матеріальних цінностей»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Керуючись статтями 26 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і пунктом ІІ Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затвердженої наказом управління Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 10.08.2001 р. № 142/181, розглянувши акт на списання матеріальних цінностей, які є фізично зношеними та непридатними для подальшого користування, з метою ефективного використання комунального майна , пропоную затвердити акти на списання матеріальних цінностей по Вишнівській сільській раді  (акт додається).

 

ВИСТУПИЛИ:  ТкаченкоО.Б., член  комісії

            Запропонувала затвердити проект рішення

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради«Про затвердження актів на списання матеріальних цінностей» (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

3.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про преміювання сільського голови за березень  2019 року»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Відповідно до статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування ”, Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів ”, відповідно до Положення про преміювання працівників Вишнівської сільської ради, здійснити преміювання  сільського голови Чемерис Н.І. за березень  2019 року у розмірі 20%.

 

ВИСТУПИЛИ:  Кравченко О.А., член комісії

            Запропонувала прийняти  проект рішення про преміювання сільського голови  

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про преміювання сільського голови за березень 2019 року» (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

 

Голова комісії                                                                         Ж.Л.Салтовська

Секретар                                                                                  О.Б.Ткаченко

 

П Р О Т О К О Л  № 04

засідання постійної  комісії 

з питань планування, бюджету та фінансів

Вишнівської сільської ради

 

18 квітня 2019 року 

 

На засіданні присутні: голова комісії   - Салтовська Ж.Л.

                                   Секретар комісії    - Ткаченко О.Б.

                                   Член комісії           - Кравченко О.А.

 

Запрошені: Чемерис Н.І. сільський голова

                       Ткаченко Л.О. спеціаліст сільської ради  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

 

1. Про внесення змін  до рішення  №260 від 20.12.2018 року « Про  сільський  бюджет Вишнівської сільської ради на 2019 рік».

2.Про преміювання сільського голови  за квітень 2019 року

 

 

 

1.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про внесення змін  до рішення  №260 від 20.12.2018 року « Про сільський  бюджет Вишнівської сільської ради на 2019 рік»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Пропоную спрямувати доходи загального фонду в сумі 70000,00грн. в тому числі:

180505000-70000,00грн./ 04-35000,00грн.., 05-35000,00грн./

Пропоную видатки загального фонду в сумі7000,00грн. в тому числі:

-КФК0113242 КЕКВ 2730-5000,00грн. /04-15000,00грн. 05-35000,00грн.

оздоровлення дітей пільгові путівки в табір «Олімпія», матеріальна допомога  дітям війни до 9 Травня/

-КФК 0114060 КЕКВ 2210-20000,00ГРН. /04-20000,00грн. придбання мікрофонів/.

Пропоную перенести кошти спеціального фонду по КФК 0117670 КЕКВ 3210- 400000,00грн. з липня 2019 р. на травень 2019 року КЕКВ 3210 400000,00грн.

 

ВИСТУПИЛИ:  Кравченко О.А., член космісії

            Запропонувала затвердити зміни до бюджету та прийняти дане рішення  

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради«Про внесення змін  до рішення  №260 від 20.12.2018 року « Про  сільський бюджет на 2019 рік» (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

2.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про преміювання сільського голови за квітень 2019 року»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Відповідно до статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування ”, Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів ”, відповідно до Положення про преміювання працівників Вишнівської сільської ради, здійснити преміювання  сільського голови Чемерис Н.І. за квітень  2019 року у розмірі 20%.

 

ВИСТУПИЛИ:  Ткаченко О.Б., член комісії

            Запропонував прийняти  рішення про преміювання сільського голови  

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про преміювання сільського голови за квітень 2019 року» (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

Голова комісії                                                                         Ж.Л.Салтовська

Секретар                                                                                  О.Б.Ткаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 05

засідання постійної  комісії 

з питань планування, бюджету та фінансів

Вишнівської сільської ради

 

05 червня 2019 року 

 

На засіданні присутні: голова комісії   - Салтовська Ж.Л.

                                   Секретар комісії    - Ткаченко О.Б.

                                   Член комісії           - Кравченко О.А.

 

Запрошені: Чемерис Н.І. сільський голова

                       Ткаченко Л.О. спеціаліст сільської ради  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Про внесення змін  до рішення  №260 від 20.12.2018 року « Про  сільський  бюджет Вишнівської сільської ради на 2019 рік».

2. Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам сільської ради

3. Про преміювання сільського голови 

4. Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік                                                                                                         5.  Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Вишнівської сільської ради на 2020 рік

 

 

 

1.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про внесення змін  до рішення  №260 від 20.12.2018 року « Про сільський  бюджет Вишнівської сільської ради на 2019 рік»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Пропоную зменшити ліміти по загальному фонду КФК 116030 в сумі 61095,00 грн.

КЕКВ 2111-50076,00грн. /01-16692,00 грн.,0216692,00грн. 0,-16692,00грн.

КЕКВ 2120-11019,00/01-3673,00,02-3673,00,03-3673,00/

Пропоную збільшити ліміти по загальному фонду КФК 0110150 в суму 610985,00грн.,

зменшити видатки спеціального фонду на 20000,00грн. раніше передані кошти з загального фонду до спеціального фонду.

 

ВИСТУПИЛИ:  Кравченко О.А., член комісії

            Запропонувала затвердити зміни до бюджету та прийняти дане рішення  

 

ВИРІШИЛИ:Рішення «Про внесення змін  до рішення  №260 від 20.12.2018 року « Про  сільський бюджет на 2019 рік» (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

2. СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам сільської ради»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів ”, надати сільському голові        Чемерис Н.І ,  секретарю  сільської ради Біліченко В.М., спеціалісту – землевпоряднику Жуковій Н.В., спеціалісту з бухгалтерського обліку Ткаченко Л.О. матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати

 

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко О.Б., член комісії

Запропонувала надати матеріальну допомогу на оздоровлення працівникам сільської ради та прийняти дане рішення

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам сільської ради» (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

3. СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про преміювання сільського голови 2019 року»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Відповідно до статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування ”, Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів ”, відповідно до Положення про преміювання працівників Вишнівської сільської ради, здійснити преміювання  сільського голови Чемерис Н.І. з травня  2019 року у розмірі 50%.

 

ВИСТУПИЛИ: Салтовська Ж.Л., голова комісії

            Запропонував прийняти  рішення про преміювання сільського голови  

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про преміювання сільського голови 2019 року» (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

4 .СЛУХАЛИ:Про проект рішення Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянкина 2020 рік

Інформація Жукової Н.В., спеціаліста - землевпорядника

З метою ефективного наповнення дохідної частини сільського бюджету, відповідно до статей 271, 274, 277, 281, 282 Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями), керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пропоную встановити на території  Вишнівської сільської ради:

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

 

ВИСТУПИЛИ: Салтовська Ж.Л., голова комісії

Запропонував затвердити  ставоки та пільги із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянкина 2020 рік та прийняти дане рішення. 

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянкина 2020 рік» (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

 

5. СЛУХАЛИ:Про проект рішення«Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Вишнівської сільської ради на 2020 рік»

Інформація Жукової Н.В., спеціаліста - землевпорядника

З метою ефективного наповнення дохідної частини сільського бюджету, відповідно до статей 271, 274, 277, 281, 282 Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями), керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пропоную встановити на території  Вишнівської сільської ради:

-  ставки земельного податку згідно з додатком 1;

-  пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2

 

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.А., член комісії

Запропонував затвердити ставки та пільги із сплати земельного податку на території Вишнівської сільської ради та прийняти дане рішення.   

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Вишнівської сільської ради на 2020 рік(проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

 

Голова комісії                                                                         Ж.Л.Салтовська

Секретар                                                                                  О.Б.Ткаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 06

засідання постійної  комісії 

з питань планування, бюджету та фінансів

Вишнівської сільської ради

 

31 липня 2019 року 

 

На засіданні присутні: голова комісії   - Салтовська Ж.Л.

                                   Секретар комісії    - Ткаченко О.Б.

                                   Член комісії           - Кравченко О.А.

 

Запрошені: Чемерис Н.І. сільський голова

                       Ткаченко Л.О. спеціаліст сільської ради  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

 

1.Про виконання сільського бюджету за І півріччя 2019 рік

2. Про внесення змін  до рішення  №260 від 20.12.2018 року « Про  сільський  бюджет Вишнівської сільської ради на 2019 рік».

3. Про надання матеріальної допомоги на вирішення соціально - побутових умов працівників сільської ради

 

1.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про виконання бюджету за І півріччя 2019 року »

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Пропоную затвердити звіт про виконання бюджету сільської ради за І півріччя 2019 рік:

по доходахв сумі 1608691,76 грн., по видатках в сумі 1254615,26 грн.

-          спеціального фонду:

по доходахв сумі 30799,60 грн., по видатках в сумі 98755,79 грн.

ВИСТУПИЛИ:  Салтовська Ж.Л., голова комісії

            Запропонувала затвердити виконання бюджету за І півріччя та прийняти дане  рішення  

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради«Про виконання бюджету за І півріччя 2019 року» ” (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                          “утримались” – немає 

 

2.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про внесення змін  до рішення  №260 від 20.12.2018 року « Про сільський  бюджет Вишнівської сільської ради на 2019 рік»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Пропоную зменшити видатки спеціального фонду на 149000,00грн. та перенести кошти з спеціального фонду до загального фонду /раніше передані кошти з загального фонду до спеціального фонду рішення ХХХVІ сесії с/ради 7 скликання №290 від 19.02.2019 року КФК 7670 КЕКВ 3210-149000,00 грн.

На загальний фонд КФК 0110150 в сумі 48000,00грн. в т. ч.: КЕКВ 2210+18000,00грн. КЕКВ2240+30000,00/проект землеустрою, облаштування вузла обліку газу системою дистанційної передачі даних в топковій, серпень 2019р.

КФК 7370 в сумі 101000,00грн. в т.ч.: КЕКВ 2240+24000,00грн./проект землеустрою, облаштування вузла обліку газу системою дистанційної передачі даних в топковій, серпень 2019/, КЕКВ2610+77000,00грн. /підтримка КП «Вишнівське» серпень 2019р./

 

ВИСТУПИЛИ:  Ткаченко О.Б., член комісії

            Запропонувала затвердити зміни до бюджету та прийняти дане рішення  

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради«Про внесення змін  до рішення  №260 від 20.12.2018 року « Про  сільський бюджет на 2019 рік» (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

3.СЛУХАЛИ:Про проект рішення«Про надання матеріальної допомоги на вирішення соціально - побутових умов працівників сільської ради»

Інформація  Ткаченко Л.О. - спеціаліст з бухгалтерського обліку

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів ”, надати працівникам сільської ради матеріальну допомогу на вирішення соціально - побутових умов в розмірі середньомісячної заробітної плати.

 

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.А., депутат сільської ради

Запропонував затвердити рішення про виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально - побутових умов у розмірі середньомісячної заробітної плати .

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про надання матеріальної допомоги на вирішення соціально - побутових умов працівників сільської ради » (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                       “утримались” – немає 

 

 

Голова комісії                                                                         Ж.Л.Салтовська

Секретар                                                                                  О.Б.Ткаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 07

засідання постійної  комісії 

з питань планування, бюджету та фінансів

Вишнівської сільської ради

 

11 вересня 2019 року 

 

На засіданні присутні: голова комісії   - Салтовська Ж.Л.

                                   Секретар комісії    - Ткаченко О.Б.

                                   Член комісії           - Кравченко О.А.

 

Запрошені: Чемерис Н.І. сільський голова

                       Ткаченко Л.О. спеціаліст сільської ради  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1.Про внесення змін до річного розпису та помісячного розпису видатків, про зміни до кошторису та плану асигнувань загального фонду бюджету на 2019 рік.

 

1.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до річного розпису та помісячного розпису видатків, про зміни до кошторису та плану асигнувань загального фонду бюджету на 2019 рік.» проінформувала депутатів голова комісії Салтовська Ж.Л.

 

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко Л.О., спеціаліст сільської ради

Запропонувала винести на розгляд сесії сільської ради питання  про внесення змін до річного розпису та помісячного розпису видатків, про зміни до кошторису та плану асигнувань загального фонду бюджету на 2019 рік, а саме: перенести кошти загального фонду з листопада та грудня місяців на вересень місяць 2019 року КФК 0116030 в сумі 40721,00грн. в тому числі:

з КЕКВ 2111-16692,00грн. листопад 2019р., КЕКВ 2111-16692,00грн. грудень 2019 р. на

КЕКВ 2111+33384,00грн. вересень 2019 р.

з КЕКВ 2120-3673,00грн. листопад 2019р. КЕКВ 2120-3664,00грн. грудень 2019р. на

КЕКВ 2120+7337,00грн. вересень2019р.

 

ВИРІШИЛИ:Погодити  внесення змін до річного розпису та помісячного розпису видатків, про зміни до кошторису та плану асигнувань загального фонду бюджету на 2019 рік. (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

 

 

Голова комісії                                                                         Ж.Л.Салтовська

Секретар                                                                                  О.Б.Ткаченко

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 08

засідання постійної  комісії 

з питань планування, бюджету та фінансів

Вишнівської сільської ради

 

11 жовтня 2019 року 

 

На засіданні присутні: голова комісії   - Салтовська Ж.Л.

                                   Секретар комісії    - Ткаченко О.Б.

                                    Член комісії           - Кравченко О.А.

 

Запрошені: Чемерис Н.І. сільський голова

                     Ткаченко Л.О. спеціаліст сільської ради  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1.Про виконання  сільського бюджету за 9 місяців 2019 року

2.Про виконання плану збору земельного податку з громадян та про хід розрахунків за договорами оренди за земельні ділянки

 

 

1.СЛУХАЛИ: Про проект рішення« «Про виконання сільського бюджету за 9 місяців 2019 року »

Інформує: Ткаченко Л.О. спеціаліст  сільської ради

 

            Сільський бюджет за 9 місяців 2019 року виконано на 88,04%.  Заплановано доходів 2603532,00 грн., надійшло  2292037,01 грн.  Акцизний податок заплановано 226962,00грн. виконано на 65906,97грн.  29,04%, податок  на нерухоме майно, відмінне  від земельної ділянки заплановано 887140,00грн. виконано 884899,41 на 99,75%, земельний податок з юридичних осіб заплановано 6912,00грн. виконано 5365,67 грн.77,63%, орендна плата з юридичних осіб  заплановано 750186,00грн., виконано – 742272,87 грн.  98,95%, земельний податок з фізичних осіб заплановано 81773,00 грн. виконано 93555,37 гпн. 114,41%, орендна плата з фізичних осіб заплановано 32769,00 грн. виконано 22909,2369,91%, державне мито  заплановано 369,00грн. виконано 547,40 грн.148,35%

 

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко Л.Б., член комісії

            Запропонувала затвердити рішення

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради«Про виконання сільського бюджету за 9 місяців  2019 року » (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

2.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про виконання плану збору земельного податку з громадян та про хід розрахунків за договорами оренди за земельні ділянки »

Інформує: Ткаченко Л.О. спеціаліст  сільської ради

 За 9 місяців  поточного року земельний податок з фізичних осіб заплановано 32769,00 грн. надійшло 22909,00грн. виконано на 69,91% :  ФО-П Орлов – 5427,00грн. виконано на 100%; ФО-П Лопатюк – 6750,00 грн. виконано на 100%; ФО-П Хомяк – 9292,00грн. виконано на 100%; ФО-П Борщ – 1440,00грн. виконано на 100%; ФО-П Остапчук  заплановано 9860,00грн., орендну плату не сплачує.

Орендна плата з юридичних осіб заплановано 750186,00 грн. сплачено 742273,00 грн. виконано на 98,95% Харківкапітал  АЗС 305– 148081,00грн. виконано на 100% ; ПрАТ «Київстар» – 18952,00грн. виконано на 100%; Вишнева Агро – 3960,00грн. виконано на 100%, Балаклійський Коровай – 24604,00грн. виконано на 100%, ПрАТ «Балаклійське ХПП – 546676,00грн.  виконано на 98,57%.      

 

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.А., член комісії

            Запропонував прийняти проект даного рішення

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради«Про виконання плану збору земельного податку з громадян та про хід розрахунків за договорами оренди за земельні ділянки » (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

 

 

Голова комісії                                                                         Ж.Л.Салтовська

Секретар                                                                                  О.Б.Ткаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 09

засідання постійної  комісії 

з питань планування, бюджету та фінансів

Вишнівської сільської ради

 

13 листопада 2019 року 

 

На засіданні присутні: голова комісії   - Салтовська Ж.Л.

                                   Секретар комісії    - Ткаченко О.Б.

                                   Член комісії           - Кравченко О.А.

 

Запрошені: Чемерис Н.І. сільський голова

                     Ткаченко Л.О. спеціаліст сільської ради  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

 

1. Про внесення змін  до рішення  №260 від 20.12.2018 року « Про  сільський  бюджет Вишнівської сільської ради на 2019 рік».

 

 

1.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про внесення змін  до рішення  №260 від 20.12.2018 року « Про сільський  бюджет Вишнівської сільської ради на 2019 рік»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Запропонувала  зменшити  доходи сільського бюджету на 2019 рік в сумі -460534,00 грн.

В тому числі:

                                              листопад 2019р.       грудень 2019р.                разом

13030800 рентна плата                -105354,00              -123462,00                -228816,00

13030900 рентна плата                    -9016,00                  -9024,00                  -18040,00

14021900 пальне                              -4639,00                  -4621,00                    -9280,00

14031900 пальне                            -18842,00                -18844,00                  -37686,00

18010600 орендна плата                -83354,00               -83358,00                -166712,00

                      РАЗОМ:                   -221205,00             -239329,00                -460534,00

Пропоную видатки сільського бюджету на 2019 р. в сумі -460534,00грн.

Пропоную перенести кошти загального фонду з КФКО116030 КЕКВ2210-22996,00/ 12-22996,00/ КЕКВ2240-94560,00/ 01-10000,00, 05-35326,00, 07-12114,00,   12-37120,00/ на КФК0117461 КЕКВ 2240+117556,00грн/11-117556,00/

 

ВИСТУПИЛИ:  Салтовська Ж.Л., голова комісії

            Запропонувала затвердити проект змін до бюджету та прийняти дане рішення  

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради«Про внесення змін  до рішення  №260 від 20.12.2018 року « Про  сільський бюджет на 2019 рік» (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

 

Голова комісії                                                                         Ж.Л.Салтовська

Секретар                                                                                  О.Б.Ткаченко

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 10

засідання постійної  комісії 

з питань планування, бюджету та фінансів

Вишнівської сільської ради

 

26 листопада  2019 року 

 

На засіданні присутні: голова комісії   - Салтовська Ж.Л.

                                   Секретар комісії    - Ткаченко О.Б.

                                   Член комісії           - Кравченко О.А.

 

Запрошені: Чемерис Н.І. сільський голова

                       Ткаченко Л.О. спеціаліст сільської ради  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1.Про преміювання сільського голови до Дня місцевого самоврядування

 

 

1.СЛУХАЛИ:Про преміювання сільського голови до Дня місцевого самоврядування»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Відповідно до статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування ”, Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів ”, відповідно до Положення про преміювання працівників Вишнівської сільської ради, за активну участь у громадському житті села, з нагоди Дня місцевого самоврядування  преміювати сільського голову Чемерис Ніну Іванівну  у розмірі 35%.

 

ВИСТУПИЛИ:  Салтовська Ж.Л., депутат сільської ради

            Запропонувала прийняти  рішення про преміювання сільського голови  

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про преміювання сільського голови до Дня місцевого самоврядування» (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

 

 

Голова комісії                                                                         Ж.Л.Салтовська

Секретар                                                                                  О.Б.Ткаченко

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 11

засідання постійної  комісії 

з питань планування, бюджету та фінансів

Вишнівської сільської ради

 

10 грудня 2019 року 

 

На засіданні присутні: голова комісії   - Салтовська Ж.Л.

                                   Секретар комісії    - Ткаченко О.Б.

                                   Член комісії           - Кравченко О.А.

 

Запрошені: Чемерис Н.І. сільський голова

                       Ткаченко Л.О. спеціаліст сільської ради  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1.Про внесення змін до річного розпису та помісячного розпису видатків, про зміни до кошторису та плану асигнувань загального фонду бюджету на 2019 рік.

 

1.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до річного розпису та помісячного розпису видатків, про зміни до кошторису та плану асигнувань загального фонду бюджету на 2019 рік.» проінформувала депутатів голова комісії Салтовська Ж.Л.

 

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко Л.О., спеціаліст сільської ради

Запропонувала винести на розгляд сесії сільської ради питання  про внесення змін до річного розпису та помісячного розпису видатків, про зміни до кошторису та плану асигнувань загального фонду бюджету на 2019 рік, а саме:

 

1.Перенести кошти загального фонду з КФК0114082 КЕКВ 2210-1000,00грн. /січень2019р./ на КФК 0114060 КЕКВ 2210+700,00, КЕКВ2240+300,00/грудень 2019р./

 

 

ВИРІШИЛИ:Погодити  внесення змін до річного розпису та помісячного розпису видатків, про зміни до кошторису та плану асигнувань загального фонду бюджету на 2019 рік. (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

 

 

Голова комісії                                                                         Ж.Л.Салтовська

Секретар                                                                                  О.Б.Ткаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 12

засідання постійної  комісії 

з питань планування, бюджету та фінансів

Вишнівської сільської ради

 

18 грудня 2019 року 

 

На засіданні присутні: голова комісії   - Салтовська Ж.Л.

                                   Секретар комісії    - Ткаченко О.Б.

                                   Член комісії           - Кравченко О.А.

 

Запрошені: Чемерис Н.І. сільський голова

                       Ткаченко Л.О. спеціаліст сільської ради  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Про внесення змін  до рішення  №260 від 20.12.2018 року « Про  сільський  бюджет Вишнівської сільської ради на 2019 рік».

3. Про сільський бюджет Вишнівської сільської ради на 2020 рік

4. Про затвердженняПрограми соціально-економічного, культурного, духовного розвитку Вишнівської територіальної громади на 2020 рік

5.Про затвердження Програми Благоустрою Вишнівської сільської ради на 2020 рік

6. Про  затвердження Програми зайнятості населення сіл Вишнева та Першотравневе

7. Про затвердження Програми культурно-освітніх заходів у 2020 році

8.Про затвердження Програми соціального захисту населення територіальної громади на 2020 рік.

9.Про затвердження Програми підтримки комунального підприємства «Вишнівське»

10.Про затвердження Програми Вишнівської сільської ради – Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області.

11.Про розмір та порядок сплати членських внесків Вишнівської сільської ради до Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області.

12.Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах розпорядників бюджетних коштів сільського бюджету за 2019 рік

13.Про умови оплати праці Вишнівського сільського голови на 2020рік

14.Про умови праці працівників сільської ради на 2020 рік

15.Про затвердження  Положення про преміювання працівників виконавчого комітету  Вишнівської сільської ради.

16.Про затвердження штатного розпису Вишнівської  сільської ради  на 2020 рік

17.Про затвердження  штатного розпису сільського клубу Вишнівської сільської ради на 2020 рік

18. Про затвердження актів на списання матеріальних цінностей

 

 

 

1.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до рішення сільської ради №260-VІІ від 20 грудня 2018року «Про сільський  бюджет Вишнівської сільської ради на 2019 рік»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Зменшити доходи сільського бюджету на2019 рік в сумі -91275,00грн.

В тому числі:

13030800 рентна плата -91275,00 /жовтень 2019р.

Зменшити видатки сільського бюджету на 2019 р. в сумі -91275,00грн. в тому числі:

КФК 0110150 – 34278,00

КЕКВ 2210-2381,00/січень 2019 р./

КЕКВ 2240-24072,00 /8250,00 – січень 2019, серпень -15822,00/

КЕКВ 2273-3737,00 /01-600,00, 02-2500,00, 03-400,00, 04-118,00, 05-119,00/

КЕКВ 2274-1088,00/01-1088,00/

КЕКВ 2800-3000,00/01-1500,00 09-1500,00/.

КФК 3242-22641,00

КЕКВ 2282-3923,00 /12.2019/

КЕКВ 2730-18718,00 /05.2019/

КФК 4082-5498,00

КЕКВ2210-5498,00 /01.2019/

КФК 6030-7495,00

КЕКВ 2111-2967,00 /09-2019/

КЕКВ 2120-650,00/09-2019/

КЕКВ 2273 -3878,00/01.2019/

КФК 7370-21363,00

КЕКВ 2240-21363,00/03-563,00.08-20800,00

 

ВИСТУПИЛИ:  Кравченко О.А., член комісії

            Запропонувала затвердити  проект змін до бюджету та прийняти проект даного рішення  

 

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про внесення змін до рішення сільської ради №260-VІІ від 20 грудня 2018року «Про сільський  бюджет Вишнівської сільської ради на 2019 рік» (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,    

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

2.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про сільський бюджет Вишнівської сільської ради на 2020 рік»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

                        Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Вишнівська сільська рада вирішила:

Пропоную визначити на 2020 рік:

доходи сільського бюджету усумі 3 394 322 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 3 382 755 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету 11567гривень, згідно з додатком 1 до цьогорішення;

видатки сільського бюджету у сумі 3 394 322 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 2 875 555 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету 518 767 гривень , згідно з додатком 3 до цього рішення;

профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 507 200 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 507 200 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 28 755 гривень, що становить 1 % видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

Пропоную затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансфертизгідно з додатком 4до цього рішення.

ВИСТУПИЛИ: Салтовська Ж.Л., голова комісії

            Запропонувала затвердити  проект місцевого бюджету на 2020 рік та прийняти проект даного рішення.

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради«Про сільський бюджет Вишнівської сільської ради на 2020 рік» (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

3.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про затвердження Програми соціально-економічного, культурного, духовного розвитку Вишнівської територіальної громади на 2020 рік»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

Програма  соціально-економічного, культурного, духовногорозвитку на 2020 рік розроблена  виконкомом  спільно з спеціалістами Вишнівської сільської  ради з метою вироблення та втілення єдиної мети розвитку сільської  ради у 2020 році, що вимагатиме від виконкому чіткої взаємодії з депутатами сільської  ради, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, що розташовані на території села.

            Основою для розроблення  Програми є Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” стаття 26 п.22 “Затвердження Програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно - територіальних одиниць, цільових Програм з інших питань місцевого самоврядування”.

 

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко О.Б., член комісії

Запропонувала затвердити проект Програми соціально-економічного, культурного, духовного розвитку Вишнівської територіальної громади на 2020 рік та прийняти проект даного рішення

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження Програми соціально-економічного, культурного, духовного розвитку Вишнівської територіальної громади на 2020 рік» (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

4.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про затвердження Програми Благоустрою Вишнівської сільської ради на 2020 рік »

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

Підстава для прийняття рішення про розробку Програми п.1ст. 27, п.6, 7 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Мета Програми – забезпечити освітлення вулиць в нічний час; своєчасне будівництво, реконструкцію та ремонт доріг, вирішення питання збирання, транспортування, утилізації побутових відходів та  сміття і на цій основі покращення санітарного стану населених пунктів, впорядкування кладовищ, проведення озеленення населених пунктів, виховання у молоді любові до рідного краю та природи.

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.А.  член комісії

 Пропоную проект даного рішення прийняти

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження Програми Благоустрою Вишнівської сільської ради на 2020 рік» (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

5.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про  затвердження Програми зайнятості населення сіл Вишнева та Першотравневе »

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

  Програма зайнятості населення сіл Вишнева та Першотравневе на 2020 рік  розроблена відповідно до  Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. за № 5067-УІ, Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, положення про  порядок бронювання на  підприємствах,  в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, які  потребують соціального захисту затвердженого Постановою  Кабінету Міністрів України від 27.04.1998 р. № 578,Положення  про  порядок організації та  проведення оплачуваних  громадських робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 10.09.2008 р. за № 839.

 Головна мета Програми – здійснення конкретних заходів, спрямованих на  реалізацію державної політики зайнятості, ефективне використання трудових  ресурсів, регулювання ринку  праці,  соціальний захист населення села, сприяння зайнятості  населення, запобігання зростанню безробіття, створення умов для  забезпечення тимчасовою роботою незайнятих громадян.

 

ВИСТУПИЛИ: Салтовська Ж.Л.,  голова комісії

            Запропонувала  затвердити проект Програми зайнятості населення сіл Вишнева та Першотравневе тазатвердити дане рішення

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради«Про  затвердження Програми зайнятості населення сіл Вишнева та Першотравневе» (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

6.СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про затвердження Програми культурно-освітніх заходів у 2020 році»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

Однією з основних функцій сільської ради є гуманітарна функція, яка передбачає створення умов для інтелектуального, духовного і фізичного розвитку громадян.

Основним напрямком у сфері культури є створення умов для естетичного виховання, відпочинку, дозвілля молоді та пропаганді здорового способу життя.

Метою програми є здійснення виховання громадян в дусі патріотизму, відданості Батьківщині, збереження національних традицій.

 

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко О.Б., член комісії

Запропонувала затвердити  проект Програми культурно-освітніх заходів у 2020 році       

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження Програми культурно-освітніх заходів у 2020 році» проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

7.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про затвердження Програми соціального захисту населення територіальної громади на 2020 рік. »

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

Здійснюючи державну політику щодо соціального захисту населення у межах своїх повноважень Вишнівська сільська рада керується приписами законів. Однак, враховуючи те, що сільська рада як орган місцевого самоврядування найближче стоїть до населення, самостійно встановлює додаткові до встановлених законодавством гарантій соціального захисту інвалідів (у тому числі і інвалідів дитинства), ветеранів війни, ветеранів праці,  учасників бойових дій в зоні АТО, в Афганістані,громадян похилого віку, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сімей з дітьми та інших категорій громадян, які потребують соціального захисту

ВИСТУПИЛИ:Салтовська Ж.Л., голова комісії

            Запропонувала затвердити проект Програми соціального захисту населення територіальної громади на 2020 рік та прийняти дане рішення

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження Програми соціального захисту населення територіальної громади на 2020 рік. » проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

8.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про затвердження Програми підтримки комунального підприємства « Вишнівське»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

З метою підтримки комунального підприємства « Вишнівське»,  забезпечення стабільності роботи КП «Вишнівське», своєчасної виплати заробітної плати, підвищення ефективності та надійності функціонування комунальної сфери, рівня обслуговування споживачів, поліпшення якості комунальних послуг, покращення благоустрою, санітарного стану території Вишнівської сільської ради у відповідності ст.. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, пропоную затвердити Програму  підтримки комунального підприємства « Вишнівське»

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.Л., член комісії

            Підтримала  затвердження проекту  Програми підтримки комунального підприємства «Вишнівське»

ВИРІШИЛИ:Рішення «Про затвердження Програми підтримки комунального підприємства « Вишнівське»  проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

9.СЛУХАЛИ:Про проект рішення «Про затвердження Програми Вишнівської сільської ради – Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області.»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Відповідно до статті 140 Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", затвердити Програму Вишнівської сільської ради – Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області.

Для виконання програми, мети і завдань члена Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області сплачувати членські внески щомісячно в розмірі 100грн. безготівковим рахунком.

ВИСТУПИЛИ: Салтовська Ж.Л., голова комісії

Запропонував затвердити проект Програми Вишнівської сільської ради – Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області       

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження Програми Вишнівської сільської ради – Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області.» проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

10.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про розмір та порядок сплати членських внесків Вишнівської сільської ради до Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області »

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Затвердити розмір щомісячних членських внесків Вишнівської сільської ради до Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області в сумі 100,00 грн.

 

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко О.Б., член комісії

            Запропонувала доручити спеціалісту з бухгалтерського обліку при формуванні бюджету на 2020 рік запланувати відповідну статтю витрат у сільському бюджеті на 2019 рік та затвердити проект даного рішення.

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про розмір та порядок сплати членських внесків Вишнівської сільської ради до Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області.» проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

11.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах розпорядників бюджетних коштів сільського бюджету за 2019 рік»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Згідно статті 43 Закону України “Про державний бюджет України на 2019 рік” пропоную затвердити ліміт споживання енергоносіїв у фізичних обсягах розпорядників бюджетних коштів сільського бюджету за 2019 рік (додаток № 5).

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.А., член комісії

            Запропонувала затвердити  проект ліміти споживання енергоносіїв за 2019 рік та прийнятипроект даного рішення

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах розпорядників бюджетних коштів сільського бюджету за 2019 рік» проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

12.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про умови оплати праці Вишнівського сільського голови на 2020 рік»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Здійснювати щомісячне преміювання не менше  50% від посадового окладу в межах затверджених лімітів на оплату праці.

Надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань один раз на рік в розмірі середньомісячної зарплати.

При наданні щорічної відпустки надати матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку.

 

ВИСТУПИЛИ: Салтовська Ж.Л., голова комісії

Запропонувала прийняти проект даного рішення.

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про умови оплати праці Вишнівського сільського голови на 2020 рік» проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

13.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про умови праці працівників сільської ради на 2020 рік»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Затвердити штатний розпис сільської ради у кількості 4,5 штатних одиниць.

- сільський голова – 1;

- секретар сільської ради – 1;

- діловод    – 1;

- спеціаліст – землевпорядник – 1;

- прибиральник службових приміщень - 0,5.

 Надавати працівникам матеріальну допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі , що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

У межах затверджених видатків на оплату праці здійснювати преміювання працівників ради не менше 50% посадового окладу.

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко О.Б.., член комісії

Запропонувала затвердити проект умов праці працівників сільської ради

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про умови праці працівників сільської ради на 2020 рік» проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

14.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про затвердження  Положення про преміювання працівників виконавчого комітету  Вишнівської сільської ради.»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

 

Положення “Про порядок преміювання працівників апарату виконавчого комітету Вишнівської сільської ради на 2020 рік” (далі – Положення) розроблене відповідно до Закону України “Про оплату праці”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів»

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.А., член комісії

Запропонувала затвердити проект Положення про преміювання.

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження  Положення про преміювання працівників виконавчого комітету  Вишнівської сільської ради.» проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає

 

15.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про затвердження штатного розпису Вишнівської  сільської ради  на 2020 рік»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

            Керуючись  статтею  26 Закону  України  "Про  місцеве  самоврядування  в  Україні",  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  23.05.2009 № 494  "Про внесення  змін  у  додаток  5  до постанови  Кабінету  Міністрів України  від 02.12.1997р. № 1349 "Про фінансове забезпечення  діяльності  органів  місцевого самоврядування»

Пропоную затвердити штатний розписВишнівської сільської ради на 2020 рік в кількості 4,5  штатні одиниці

 

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко О.Б., член комісії

            Запропонувала затвердити проект рішення про затвердження штатного розпису сільської ради

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження штатного розпису Вишнівської  сільської ради  на 2020 рік» проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає

 16.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про затвердження  штатного розпису

сільського клубу Вишнівської сільської ради на 2020 рік»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

З метою забезпечення здійснення працівниками сільського клубу визначених законом повноважень, керуючись п. 5 ч. 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказом Міністерства культури і туризму України від 18 жовтня 2005 року № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», постановою  Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 840 «Деякі питання праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» пропоную затвердити штатний розпис працівників сільського клубу Вишнівської  сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2019 рік в кількості 4 штатні одиниці

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.А., член комісії

Запропонувала затвердити проект рішення про затвердження штатного розпису сільського клубу

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради«Про затвердження  штатного розпису сільського клубу Вишнівської сільської ради на 2020 рік» проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає

17.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про затвердження актів на списання матеріальних цінностей»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Керуючись статтями 26 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і пунктом ІІ Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затвердженої наказом управління Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 10.08.2001 р. № 142/181, розглянувши акт на списання матеріальних цінностей, які є фізично зношеними та непридатними для подальшого користування, з метою ефективного використання комунального майна ,

Пропоную затвердити акти на списання матеріальних цінностей по Вишнівській сільській раді та Вишнівському сільському клубі

 

ВИСТУПИЛИ:  Салтовська Ж.Л., голова комісії

            Запропонувала прийняти проект даного  рішення

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради«Про затвердження актів на списання матеріальних цінностей» прийняти (додається). проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає

Голова комісії                                                                         Ж.Л.Салтовська

Секретар                                                                                  О.Б.Ткаченко