ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

протоколи за 2015 рік

 

П Р О Т О К О Л  № 01

засідання постійної  комісії 

з питань планування, бюджету та фінансів

Вишнівської сільської ради

 

від  19 січня 2015 року                            

 

На засіданні присутні: голова комісії     - Кравченко О.А.

                                     секретар комісії      - Ткаченко О.Б.

                                     член комісії             - Чемерис С.П.

 

Запрошені: Чемерис Н.І.  сільський голова

                      Ткаченко Л.О. спеціаліст ІІ категорії

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.Про виконання сільського бюджету за 2014 рік

2.Про місцевий бюджет на 2015 рік

3.Про затвердження Програми соціального захисту населення територіальної громади на 2015 рік.

4.Про затвердження Програми Благоустрою Вишнівської сільської ради на 2015 рік

5.Про  затвердження Програми зайнятості населення сіл Вишнева та Першотравневе

6. Про затвердження ставки транспортного податку.

7.Про затвердження ставки збору за місця для паркування транспортних засобів.

8.Про надання пільг по сплаті земельного податку.

9.Про встановлення розміру орендної плати. 

10.Про затвердження ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

11.Про затвердження ставки земельного податку.

12.Про затвердження ставки єдиного податку.

13. Про затвердження ставки акцизного податку.                                                   

14. Про преміювання працівників сільської ради за січень 2015 року

 

1.СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про виконання сільського бюджету за 2014 рік »

Інформує: Ткаченко Л.О. спеціаліст ІІ категорії сільської ради

Бюджет сільської ради виконано за 2014 рік на 102,7%Доходна частина складає 491302,23 грн., видатки – 560815,51 грн.

Виконано доходи по таким видах податків: прибутковий податок з фізичних осіб – на 97,27%, плата за землю – 117,88%, місцеві податки і збори виконано на 102,89%., збір за провадження торговельною діяльності: сплачений юридичними особами – 105,07%, сплачений фізичними особами – 100,78% надходження з інших податків і зборів виконано на 87,81%.

Затвердити звіт про виконання бюджету сільської ради за 2014 рік по доходах в сумі 491302,23 грн., по видатках в сумі 560815,51 грн

 

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.А., голова комісії

            Запропонувала  затвердити проект звіту про виконання сільського бюджету та прийняти проект даного рішення

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про виконання сільського бюджету за 2014 рік» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

2.СЛУХАЛИ:Про проект рішення«Про місцевий бюджет на 2015 рік »

Інформує: Ткаченко Л.О. спеціаліст ІІ категорії сільської ради

Визнати на 2015рік:

-  доходи сільського бюджету  у сумі 510,097 тис.грн., в тому числі

 доходи загального фондусільського  бюджету у сумі 510,097 тис.грн.,згідно з додатком №1 цього рішення ;  

 - видатки сільського бюджету у сумі 510,097 тис.грн., у тому числі  видатки загального фонду сільського  бюджету у  сумі 510,097тис.грн.;

            Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2015 рік по загальному фонду 510,097тис.грн., згідно з додатком №3 до цього рішення.

             Визнати оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського   бюджету  у сумі  10,201 тис.грн.

            Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення:

- Інша субвенція на утримання клубних закладів в сумі 26,596 тис.грн.

- субвенція на утримання обєктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району у сумі 17,758 тис. грн.

            Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду  місцевого бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою:

-          оплата праці/код2110/,

-          нарахування на оплату праці /код2120/,

-          оплата комунальних послуг та енергоносіїв /код 2270//,

-          поточні трансферти органам державного управління інших рівнів /код2620/,

-          соціальне забезпечення /код 2700/.

      Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих/регіональних/ програм у сумі 171,015 тис.грн,згідно з додатком №7 до цього рішення.

 

ВИСТУПИЛИ: Чемерис С.П., член комісії

            Запропонував  затвердити проект місцевий бюджет на 2015 рік .

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про місцевий бюджет на 2015 рік » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

3.СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про затвердження Програми соціального захисту населення територіальної громади на 2015 рік. »

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови 

            Здійснюючи державну політику щодо соціального захисту населення у межах своїх повноважень Вишнівська сільська рада керується приписами законів. Однак, враховуючи те, що сільська рада як орган місцевого самоврядування найближче стоїть до населення, самостійно встановлює додаткові до встановлених законодавством гарантій соціального захисту інвалідів (у тому числі і інвалідів дитинства), ветеранів війни, ветеранів праці, громадян похилого віку, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сімей з дітьми та інших категорій громадян, які потребують соціального захисту.

 

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко О.Б., депутат сільської ради

            Запропонувала  затвердити проект Програми соціального захисту населення територіальної громади на 2015 рік  та затвердити проект даного рішення

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження Програми соціального захисту населення територіальної громади на 2015 рік. » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

4.СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про затвердження Програми Благоустрою Вишнівської сільської ради на 2015 рік »

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови 

Підстава для прийняття рішення про розробку Програми п.1ст. 27, п.6, 7 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Мета Програми – забезпечити освітлення вулиць в нічний час; своєчасне будівництво, реконструкцію та ремонт доріг, вирішення питання збирання, транспортування, утилізації побутових відходів та  сміття і на цій основі покращення санітарного стану населених пунктів, впорядкування кладовищ, проведення озеленення населених пунктів, виховання у молоді любові до рідного краю та природи.

 

ВИСТУПИЛИ: Чемерис С.П., член комісії

            Запропонував затвердити  проект даного рішення

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження Програми Благоустрою Вишнівської сільської ради на 2015 рік » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

5.СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про  затвердження Програми зайнятості населення сіл Вишнева та Першотравневе »

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови 

  Програма зайнятості населення сіл Вишнева та Першотравневе на 2015 рік  розроблена відповідно до  Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. за № 5067-УІ, Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, положення про  порядок бронювання на  підприємствах,  в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, які  потребують соціального захисту затвердженого Постановою  Кабінету Міністрів України від 27.04.1998 р. № 578,Положення  про  порядок організації та  проведення оплачуваних  громадських робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 10.09.2008 р. за № 839.

 Головна мета Програми – здійснення конкретних заходів, спрямованих на  реалізацію державної політики зайнятості, ефективне використання трудових  ресурсів, регулювання ринку  праці,  соціальний захист населення села, сприяння зайнятості  населення, запобігання зростанню безробіття, створення умов для  забезпечення тимчасовою роботою незайнятих громадян.

 

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.А., голова комісії

            Запропонувала затвердити проект Програми зайнятості населення сіл Вишнева та Першотравневе

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про  затвердження Програми зайнятості населення сіл Вишнева та Першотравневе » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

6.СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про затвердження ставки транспортного податку»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови 

Відповідно до ст. ст. 12, 267.2, Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, п.3 розділу ІІ (прикінцеві положення) затвердити на 2015 рік ставку транспортного податку у розмірі 25 000 (двадцять п’ять тисяч) гривень за кожен легковий автомобіль, який використовувався до 5 років і має об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

 

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко О.Б. член комісії

            Запропонувала  затвердити проект даного рішення

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження ставки транспортного податку » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,    

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

7.СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про затвердження ставки збору за місця для паркування транспортних засобів»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови 

Відповідно до ст. ст. 12, 2681 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, п.4 розділу ІІ (прикінцеві положення) Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року  № 71-VІІІ затвердити на 2015 рік ставку збору за місця для паркування транспортних засобів за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,15 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня 2015 року.

 

ВИСТУПИЛИ: Чемерис С.П., член комісії

            Запропонував  затвердити проект даного рішення

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження ставки збору за місця для паркування транспортних засобів » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

8.СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про надання пільг по сплаті земельного податку. »

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови 

 Надати пільгу по сплаті земельного податку на 2015 рік у розмірі суми земельного податку:

 Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

 Від сплати земельного податку звільняються:

- інваліди першої і другої групи;

- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

- пенсіонери (за віком);

- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 1.1, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

- для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

-. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – не більш як 0,25 гектара;

-. для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

-. для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

- для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

- Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

  Від сплати земельного податку звільняються:

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

-  благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

- санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

- громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

 

ВИСТУПИЛИ:Кравченко О.А., голова комісії

 Запропонувала  затвердити проект даного рішення

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про надання пільг по сплаті земельного податку. » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

9.СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про встановлення розміру орендної плати »

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови 

 

Відповідно до ст. ст. 12, 288 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, п.4 розділу ІІ (прикінцеві положення) встановити, що річна сума розміру орендної плати, що встановлюється у договорі оренди, не може бути меншою 3 відсотків і не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

 

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко О.Б., член комісії

            Запропонувала  затвердити проект даного рішення

ВИРІШИЛИ:  Погодити проект рішення сільської ради «Про встановлення розміру орендної плати » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

10.СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про затвердження ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови 

 Затвердити на 2015 рік ставку податку для об’єктів житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у розмірі – одного  відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2015 року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

 Затвердити ставку податку для об’єктів нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду та перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, а саме:

господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо у розмірі – одного відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2015 року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

інші будівлі у розмірі – одного відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2015 року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

 

ВИСТУПИЛИ: Чемерис С.П., член комісії

            Запропонував  затвердитипроект ставок податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості   та затвердити проект даного рішення

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.»

 

11.СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про затвердження ставки земельного податку »

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови 

Затвердити на 2015 рік ставку податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, а саме для сільськогосподарських угідь у розмірі 1 (одного) відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

Затвердити на 2015 рік ставку податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено та які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) у розмірі 3 (трьох) відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

Затвердити на 2015 рік ставку податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено та які перебувають у постійному користуванні органів державної та комунальної форми власності у розмірі 1 (одного) відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

ВИСТУПИЛИ:Кравченко О.А., голова комісії

            Запропонувала  прийняти проект даного рішення.

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження ставки земельного податку » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

12.СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про затвердження ставки єдиного податку »

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови 

Відповідно до ст. ст. 12, 293 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, п.4 розділу ІІ (прикінцеві положення) Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи

            Затвердити на 2015 рік ставку єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, незалежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

-  для платників першої групи у розмірі 10 (десяти) відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2015 року;

 - для платників другої групи у розмірі 20 (двадцяти) відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2015 року.

-   для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

       1) 2 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим Кодексом;

       2) 4 відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

       Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 293.3 цієї статті. 

      - для платників четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

     1) для ріллі, сіножатей і пасовищ  — 0,45;

     2) для багаторічних насаджень  — 0,27;

     3) для земель водного фонду — 1,35;

     4) для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, — 3.

ВИСТУПИЛИ: Чемерис С.П., член комісії

            Запропонував  затвердити проект ставок єдиного податку та затвердити проект даного рішення

ВИРІШИЛИ:  Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження ставки єдиного податку » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

13.СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про затвердження ставки акцизного податку»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови 

Затвердити на 2015 рік ставку акцизного податку у розмірі 5 відсотків від вартості (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового Кодексу України.

ВИСТУПИЛИ:Кравченко О.А., голова комісії

            Запропонувала  затвердитипроект ставки акцизного податку.

ВИРІШИЛИ:  Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження ставки акцизного податку » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

14.СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про преміювання працівників сільської ради за січень 2015 року »

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови 

Відповідно до статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування ”, Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів ”, відповідно до Положення про преміювання працівників Вишнівської сільської ради, (додатку № 2 до Колективного договору між адміністрацією та профспілковою організацією Вишнівської сільської ради на 2011-2015 роки)

 Здійснити преміювання: сільського голови Чемерис Ніни Іванівни за січень  2015 року в розмірі 10 % від посадового окладу; секретаря сільської ради Біліченко Валентини Миколаївни за січеньо 2015 року в розмірі  10 % від посадового окладу; спеціаліста ІІ категорії Ткаченко Любові Олександрівни за січень 2015 року в розмірі 10 % від посадового окладу; спеціаліста – землевпорядника  Жукової Наталії Василівни  за січень 2015 року в розмірі  10 % від посадового окладу.

 

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко О.Б., член комісії

            Запропонувала затвердити проект даного рішення

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про преміювання працівників сільської ради за січень 2015 року»  запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

 

Голова комісії                                                                         О.А.Кравченко

Секретар                                                                                         О.Б.Ткаченко

           

 

 

П Р О Т О К О Л  № 02

засідання постійної  комісії 

з питань планування, бюджету та фінансів

Вишнівської сільської ради

 

від  23 лютого 2015 року                        

 

На засіданні присутні: голова комісії     - Кравченко О.А.

                                     секретар комісії      - Ткаченко О.Б.

                                     член комісії             - Чемерис С.П.

 

Запрошені: Чемерис Н.І.  сільський голова

                      Ткаченко Л.О. спеціаліст ІІ категорії

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Про внесення змін до місцевого бюджету на 2015 рік

2.Про затвердження Програми Вишнівської сільської ради – Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області.

3.Про преміювання працівників сільської ради  за лютий 2015 року

 

 

1.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про внесення змін до місцевого бюджету на 2015 рік »

Інформує: Ткаченко Л.О. спеціаліст ІІ категорії сільської ради

  Визнати на 2015рік:

-  доходи сільського бюджету  у сумі 520,633 тис.грн., в тому числі

 доходи загального фонду сільського  бюджету у сумі 520,633 тис.грн.,згідно з додатком №1 цього рішення ;  

 - видатки сільського бюджету у сумі 520,633 тис.грн., у тому числі  видатки загального фонду сільського  бюджету у  сумі 520,633тис.грн.;

  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2015 рік по загальному фонду 520,633тис.грн.,згідно з додатком №3 до цього рішення.

  Визнати оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського   бюджету  у сумі  10,201 тис.грн.

  Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення:

- Інша субвенція на утримання клубних закладів в сумі 37,132 тис. грн.

- субвенція на утримання обєктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району у сумі 17,758 тис. грн.

                 Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду  місцевого бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою:

-          оплата праці/код2110/,

-          нарахування на оплату праці /код2120/,

-          оплата комунальних послуг та енергоносіїв /код 2270//,

-          поточні трансферти органам державного управління інших рівнів /код2620/,

-          соціальне забезпечення /код 2700/.

Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих/регіональних/ програм у сумі 171,015 тис. грн, згідно з додатком №7 до цього рішення.

ВИСТУПИЛИ: Чемерис С.П., член комісії

 Запропонував затвердити проект  внесення змін до місцевого бюджету     

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради   «Про внесення змін до місцевого бюджету на 2015 рік» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

2.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про затвердження Програми Вишнівської сільської ради – Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області. »

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови 

Відповідно до статті 140 Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", затвердити Програму Вишнівської сільської ради – Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області.

Для виконання програми, мети і завдань члена Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області сплачувати членські внески щомісячно в розмірі 50грн. безготівковим рахунком.

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко О.Б., член комісії

Запропонувала затвердити проект Програми Вишнівської сільської ради – Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області       

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради   «Про затвердження Програми Вишнівської сільської ради – Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області. » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

3.СЛУХАЛИ: Про проект рішення « Про преміювання працівників сільської ради  за лютий 2015 року»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови 

Відповідно до статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування ”, Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів ”, відповідно до Положення про преміювання працівників Вишнівської сільської ради, (додатку № 2 до Колективного договору між адміністрацією та профспілковою організацією Вишнівської сільської ради на 2011-2015 роки)

 Здійснити преміювання: сільського голови Чемерис Ніни Іванівни за лютий  2015 року в розмірі 10 % від посадового окладу; секретаря сільської ради Біліченко Валентини Миколаївни за лютий 2015 року в розмірі  10 % від посадового окладу; спеціаліста ІІ категорії Ткаченко Любові Олександрівни за лютий 2015 року в розмірі 10 % від посадового окладу; спеціаліста – землевпорядника  Жукової Наталії Василівни  за лютий 2015 року в розмірі  10 % від посадового окладу.

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.А., голова комісії

 Запропонувала затвердити проект даного рішення      

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про преміювання працівників сільської ради  за лютий 2015 року» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немаєГолова комісії                                                                         О.А.Кравченко

Секретар                                                                                  О.Б.Ткаченко 

 

П Р О Т О К О Л  № 03

засідання постійної  комісії 

з питань планування, бюджету та фінансів

Вишнівської сільської ради

 

від  10 березня 2015 року                        

 

На засіданні присутні: голова комісії     - Кравченко О.А.

                                     секретар комісії      - Ткаченко О.Б.

                                     член комісії             - Чемерис С.П.

 

Запрошені: Чемерис Н.І.  сільський голова

                      Ткаченко Л.О. спеціаліст ІІ категорії

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Про внесення змін до місцевого бюджету на 2015 рік

2.      Про затвердження Програми культурно-освітніх заходів у 2015 році

3.   Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення спеціалісту ІІ категорії сільської ради Ткаченко Л.О. 

      4. Про надання матеріальної допомоги на вирішення соціально - побутових умов

       спеціалісту ІІ категорії сільської ради Ткаченко Любов Олександрівні.

      5.  Про введення штатної одиниці загальної чисельності апарату сільської ради

 

 

 

 

1.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про внесення змін до місцевого бюджету на 2015 рік »

Інформує: Ткаченко Л.О. спеціаліст ІІ категорії сільської ради

  Визнати на 2015рік:

-  доходи сільського бюджету  у сумі 520,633 тис.грн., в тому числі

 доходи загального фонду сільського  бюджету у сумі 520,633 тис.грн.,згідно з додатком №1 цього рішення ;  

 - видатки сільського бюджету у сумі 573,286 тис.грн., у тому числі  видатки загального фонду сільського  бюджету у  сумі 573,286тис.грн.;

  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2015 рік по загальному фонду 573,286тис.грн.,згідно з додатком №3 до цього рішення.

   Визнати оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського   бюджету  у сумі  10,201 тис.грн.

   Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення:

- Інша субвенція на утримання клубних закладів в сумі 37,132 тис. грн.

- субвенція на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району у сумі 17,758 тис. грн.

                Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду  місцевого бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою:

-          оплата праці/код2110/,

-          нарахування на оплату праці /код2120/,

-          оплата комунальних послуг та енергоносіїв /код 2270//,

-          поточні трансферти органам державного управління інших рівнів /код2620/,

-          соціальне забезпечення /код 2700/.

 

        Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих/регіональних/ програм у сумі 183,996 тис. грн, згідно з додатком №7 до цього рішення.

 

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко О.Б., член комісії

 Запропонувала затвердити проект  внесення змін до місцевого бюджету   

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради   «Про внесення змін до місцевого бюджету на 2015 рік» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає                   

 

2.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про затвердження Програми культурно-освітніх заходів у 2015 році»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови 

Однією з основних функцій сільської ради є гуманітарна функція, яка передбачає створення умов для інтелектуального, духовного і фізичного розвитку громадян.

Основним напрямком у сфері культури є створення умов для естетичного виховання, відпочинку, дозвілля молоді та пропаганді здорового способу життя.

Метою програми є здійснення виховання громадян в дусі патріотизму, відданості Батьківщині, збереження національних традицій.

 

ВИСТУПИЛИ: Чемерис С.П., член комісії

Запропонував затвердити  проект  Програми культурно-освітніх заходів у 2015 році       

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження Програми культурно-освітніх заходів у 2015 році » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає                    

 

3.СЛУХАЛИ: Про проект рішення Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення спеціалісту ІІ категорії сільської ради Ткаченко Л.О ».

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

 

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, Колективного договору між адміністрацією та профспілковою організацією Вишнівської сільської ради на 2011-2015 роки, надати  спеціалісту ІІ категорії сільської ради Ткаченко Л.О матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу.

 

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко О.Б.,член комісії

Запропонувалазатвердити проект даного рішення про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення

 

ВИРІШИЛИ:  Погодити проект рішення сільської ради   «Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення спеціалісту ІІ категорії сільської ради Ткаченко Л.О » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                                                         “утримались” - немає                   

 

4.СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про надання матеріальної допомоги на вирішення соціально - побутових умов спеціалісту ІІ категорії сільської ради Ткаченко Любов Олександрівні»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

 

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів ”, надати спеціалісту ІІ категорії сільської ради Ткаченко Любов Олександрівні матеріальну допомогу на вирішення соціально - побутових умов в розмірі посадового окладу

 

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.А.,голова комісії                

Запропонувала затвердити проект рішення про виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально - побутових умов в розмірі посадового окладу

 

ВИРІШИЛИ:   Погодити проект рішення сільської ради   «Про надання матеріальної допомоги на вирішення соціально - побутових умов спеціалісту ІІ категорії сільської ради Ткаченко Любов Олександрівні» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                                                         “утримались” - немає                    

 

5.СЛУХАЛИ: Про проект рішення« Про введення штатної одиниці загальної чисельності апарату сільської ради»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

У зв’язку з виробничою необхідністю внести зміни до штатного розпису апарату Вишнівської сільської ради – ввести одну штатну одиницю посади діловода з 01.04.2015 року

 

ВИСТУПИЛИ: Чемерис С.П.,член комісії

Запропонував  затвердити проект даного рішення

 

ВИРІШИЛИ:   Погодити проект рішення сільської ради« Про введення штатної одиниці загальної чисельності апарату сільської ради» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                                                         “утримались” - немає                   

 

 

 

Голова комісії                                                                         О.А.Кравченко

Секретар                                                                                  О.Б.Ткаченко 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 04

засідання постійної  комісії 

з питань планування, бюджету та фінансів

Вишнівської сільської ради

 

від  25 березня 2015 року                        

 

На засіданні присутні: голова комісії     - Кравченко О.А.

                                     секретар комісії      - Ткаченко О.Б.

                                     член комісії             - Чемерис С.П.

 

Запрошені: Чемерис Н.І.  сільський голова

                      Ткаченко Л.О. спеціаліст ІІ категорії

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.Про преміювання сільського голови Чемерис Н.І.  за березень 2015 року

 

 

 

1.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про преміювання сільського голови Чемерис Н.І. за березень 2015 року»

Інформує: Ткаченко Л.О. - спеціаліст ІІ категорії

Відповідно до Положення про преміювання працівників Вишнівської сільської ради ( додаток № 2 до  Колективного договору між адміністрацією та профспілковою організацією Вишнівської сільської ради на 2011-2015 роки), пропоную здійснити преміювання   сільського голову  за якісне і своєчасне виконання основних показників роботи і  здійснити виплату  премії за березень  2015 року в розмірі 50% від посадового окладу.

 

ВИСТУПИЛИ:   Кравченко О.А., голова комісії

            Запропонувала затвердити проект даного рішення про  преміювання сільського голову за якісне виконання роботи та прийняти рішення з цього питання на черговій сесії

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про преміювання сільського голови Чемерис Н.І. за березень 2014 року » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

 

 

Голова комісії                                                                         О.А.Кравченко

Секретар                                                                                  О.Б.Ткаченко 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 05

засідання постійної  комісії 

з питань планування, бюджету та фінансів

Вишнівської сільської ради

 

від  24 квітня 2015 року                         

 

На засіданні присутні: голова комісії     - Кравченко О.А.

                                     секретар комісії      - Ткаченко О.Б.

                                     член комісії             - Чемерис С.П.

 

Запрошені: Чемерис Н.І.  сільський голова

                      Ткаченко Л.О. спеціаліст ІІ категорії

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

 

1. Про виконання сільського бюджету за І квартал 2015 року

2.Про внесення змін до місцевого бюджету на 2015 рік

3. Про затвердження Програми економічного  і соціально-культурного розвитку Вишнівської сільської  ради Балаклійського  району Харківської області  на 2015 рік

4. Про прийняття на баланс Вишнівської сільської ради газового котла, який знаходиться в будівлі Вишнівського ФАПу

5.Про затвердження деяких розпоряджень сільського голови

6.Про  надання матеріальної допомоги  на вирішення соціально-побутових питань

працівникам сільської ради    

7. Про преміювання працівників сільської ради за квітень 2015 року

 

 

1.СЛУХАЛИ: Про проект рішення « Про виконання сільського бюджету за І квартал 2015 року»

Інформує: Ткаченко Л.О. спеціаліст ІІ категорії сільської ради

Бюджет сільської ради виконано за І квартал  2015 рік на 162,45%Доходна частина складає 201894,38 грн., видатки – 531708,00 грн.

Виконано доходи по таким видах податків: прибутковий податок з фізичних осіб – на 130,67%, земельний податок з юридичних осіб310,59%, орендна плата з фізичних осіб – 63,41 %,  акцизний податок - 837,04%, єдиний податок – 196,11%

 

ВИСТУПИЛИ:  Чемерис С.П., член комісії

Запропонував затвердити   проект даного рішення

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про виконання сільського бюджету за І квартал 2015 року» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

2.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про внесення змін до місцевого бюджету на 2015 рік »

Інформує: Ткаченко Л.О. спеціаліст ІІ категорії сільської ради

  Визнати на 2015рік:

-  доходи сільського бюджету  у сумі 552,502 тис.грн., в тому числі

 доходи загального фонду сільського  бюджету у сумі 520,633 тис.грн., спеціального фонду бюджету у сумі 31,869 тис. грн.. в тому числі бюджет розвитку 31,869 тис грн.. згідно з додатком №1 цього рішення ;  

 - видатки сільського бюджету у сумі 650,650 тис.грн., у тому числі  видатки загального фонду сільського  бюджету у  сумі 573,286 тис.грн.; та видатків спеціального фонду 62,361 тис.грн., у тому числі бюджет розвитку 62,361 тис грн..

  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2015 рік по загальному фонду 573,286 тис.грн., по  спеціальному фонду 62,361 тис.грн., згідно з додатком №3 до цього рішення.

  Визнати оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського   бюджету  у сумі  10,201 тис.грн.

  Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення:

- Інша субвенція на утримання клубних закладів в сумі 37,132 тис. грн.

- субвенція на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району у сумі 17,758 тис. грн.

- цільова субвенція з обласного бюджету на виконання комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування а Харківській області на 2012-2015 роки» - 31,869 тис. грн. спеціальний фонд, бюджет розвитку.

 

ВИСТУПИЛИ: Ткаченок О.Б., член комісії

 Запропонувала затвердити проект змін до місцевого бюджету         

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради«Про внесення змін до місцевого бюджету на 2015 рік» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

3.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про затвердження Програми економічного  і соціально-культурного розвитку Вишнівської сільської  ради Балаклійського  району Харківської області  на 2015 рік »

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови 

Програма  економічного і соціально-культурного розвитку на 2015 рік розроблена  виконкомом  спільно з спеціалістами Вишнівської сільської  ради з метою вироблення та втілення єдиної політики розвитку сільської  ради у 2015 році, що вимагатиме від виконкому чіткої взаємодії з депутатами сільської  ради, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, що розташовані на території села.

            Основою для розроблення  Програми є Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” стаття 26 п.22 “Затвердження Програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно - територіальних одиниць, цільових Програм з інших питань місцевого самоврядування”.

 

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.А., голова комісії

Запропонувала затвердити проект Програми економічного  і соціально-культурного розвитку Вишнівської сільської ради Балаклійського  району Харківської області   на 2015 рік

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження Програми економічного  і соціально-культурного розвитку Вишнівської сільської  ради Балаклійського  району Харківської області  на 2015 рік» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

4.СЛУХАЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про прийняття на баланс Вишнівської сільської ради газового »

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови 

До сільської ради надійшов  лист завідувача сектору охорони здоров’я районної державної адміністрації  Бабіч Л.М. про прийняття у власність територіальної громади газового обладнання, яке знаходиться в будівлі Вишнівського ФАПу, орендованій КЗОЗ БРР «Балаклійський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», та відповідно до ст.ст. 43,60 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»

 Прийняти  на баланс Вишнівської сільської ради газове обладнання (котел) розміщеного в приміщенні Вишнівського ФАПу  інвентарний номер 10490695, балансова вартість 4000,00грн.(чотири тисячі грн.. 00 коп.)

 

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко О.Б., член комісії

Запропонувала затвердити проект рішення прийнятя на баланс сільської ради  газовий котел, який знаходиться в будівлі Вишнівського ФАПу

ВИРІШИЛИ:Рішення «Про прийняття на баланс Вишнівської сільської ради газового»

 

5.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про затвердження деяких розпоряджень сільського голови »

Інформує: Ткаченко Л.О. спеціаліст ІІ категорії сільської ради

Відповідно до п. 4 ст. 14 Бюджетного кодексу України, керуючись пп. 1.23 ст. 26, пп. 4.13 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» », сільська рада

 Затвердити розпорядження сільського голови з основної діяльностівидане в між сесійний період з 13.03.2015 року по 26.04.2015 року, а саме:

-  №06 від 25.03.2015 р. “Про преміювання працівників сільської ради  за березень 2015 року”

 

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.А., голова комісії

Запропонувалазатвердити проект рішення  про затвердження розпорядження сільського голови з основної діяльностівидане в між сесійний період

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження деяких розпоряджень сільського голови» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

6.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про  надання матеріальної допомоги  на вирішення соціально-побутових питань працівникам сільської ради»

Інформує: Ткаченко Л.О. спеціаліст ІІ категорії сільської ради

          Відповідно до ч. 3 п. 13 ст 42 Закону України « Про державну службу» та Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови КМУ № 268 від 09.03.2006 року, Положення про преміювання працівників Вишнівської сільської ради, затвердженого рішенням  ХХХХV  сесії VІ скликання від 27.12.2013 року

Надати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань працівникам  сільської ради в розмірі посадового окладу, а саме:

-          сільському голові  Чемерис Н.І.,

-          секретарю сільської ради БіліченкоВ.М.,

-          спеціалісту – землевпоряднику Жуковій Н.В.,

-          прибиральнику службових приміщень Іляхіній Л.М.

ВИСТУПИЛИ: Чемерис С.П., член комісії

Запропонував затвердити  проект рішення про  надання  матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань та  затвердити дане рішення

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про  надання матеріальної допомоги  на вирішення соціально-побутових питань працівникам сільської ради» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

7.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про преміювання працівників сільської ради за квітень 2015 року »

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови 

Відповідно до статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування ”, Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів ”, відповідно до Положення про преміювання працівників Вишнівської сільської ради, (додатку № 2 до Колективного договору між адміністрацією та профспілковою організацією Вишнівської сільської ради на 2011-2015 роки).

1.Здійснити преміювання:

-    сільського голови Чемерис Ніни Іванівни за березень розмірі 50 % від посадового окладу та за  квітень 2015 року в розмірі 100 % від посадового окладу.

-    секретаря сільської ради Біліченко Валентини Миколаївни за квітень 2015 року в розмірі  50 % від посадового окладу.

-    спеціаліста ІІ категорії Ткаченко Любові Олександрівни за квітень 2015 року в розмірі 50 % від посадового окладу.

-  спеціаліста – землевпорядника  Жукової Наталії Василівни  за квітень 2015 року в розмірі  50 % від посадового окладу.

 

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.А., голова комісії

Запропонувала затвердити проект даного рішення

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про преміювання працівників сільської ради за квітень 2015 року» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

Голова комісії                                                                         О.А.Кравченко

Секретар                                                                                  О.Б.Ткаченко

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 06

засідання постійної  комісії 

з питань планування, бюджету та фінансів

Вишнівської сільської ради

 

від  25 травня 2015 року                        

 

На засіданні присутні: голова комісії     - Кравченко О.А.

                                     секретар комісії      - Ткаченко О.Б.

                                     член комісії             - Чемерис С.П.

 

Запрошені: Чемерис Н.І.  сільський голова

                      Ткаченко Л.О. спеціаліст ІІ категорії

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом  «Капітальний ремонт по заміні дерев’яних дверей на металопластикові у фельдшерсько-акушерському  пункті с. Вишнева КЗОЗ БРР «Балаклійський РЦПМСД» Балаклійського району Харківської області»

2. Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення сільському голові Чемерис Ніні Іванівні.

3. Про преміювання працівників сільської ради за травень  2015 року

 

1. СЛУХАЛИ: Про проект рішення  « Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом  «Капітальний ремонт по заміні дерев’яних дверей на металопластикові у фельдшерсько-акушерському  пункті с. Вишнева КЗОЗ БРР «Балаклійський РЦПМСД» Балаклійського району Харківської області»

Інформує: Чемерис Н.І., сільський голова

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні,  наказу державного комітету статистики України, державного комітету України з будівництва та архітектури від 21 червня 2002 року № 237/5 «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві», затвердити проектно-кошторисну документаціюпо капітальному ремонту по заміні дерев’яних дверей на металопластикові у фельдшерсько - акушерському  пункті с. Вишневана суму 74626,00.грн.(сімдесят чотири тисячі  шістсот двадцять шість гривень). 

 

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.А., голова комісії

Запропонувала затвердити проект рішення  Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом  «Капітальний ремонт по заміні дерев’яних дверей на металопластикові у фельдшерсько-акушерському  пункті с. Вишнева

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради. Про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом  «Капітальний ремонт по заміні дерев’яних дверей на металопластикові у фельдшерсько-акушерському  пункті с. Вишнева КЗОЗ БРР «Балаклійський РЦПМСД» Балаклійського району Харківської області»запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає

2.СЛУХАЛИ: Про проект рішення Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення сільському голові Чемерис Ніні Іванівні».

Інформація Ткаченко Л.О. спеціаліста ІІ категорії сільської ради

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, Колективного договору між адміністрацією та профспілковою організацією Вишнівської сільської ради на 2011-2015 роки, надати сільському голові Чемерис Ніні Іванівні матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу.

ВИСТУПИЛИ: Чемерис С.П,член комісії

Запропонував затвердити проект рішення про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення сільському голові Чемерис Ніні Іванівні.» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

3.СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про преміювання працівників сільської ради за травень 2015 року »

Інформація Ткаченко Л.О. спеціаліста ІІ категорії сільської ради

Відповідно до статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування ”, Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів ”, відповідно до Положення про преміювання працівників Вишнівської сільської ради, (додатку № 2 до Колективного договору між адміністрацією та профспілковою організацією Вишнівської сільської ради на 2011-2015 роки).

1.Здійснити преміювання:

-    сільського голови Чемерис Ніни за  травень 2015 року в розмірі 100 % від посадового окладу.

-    секретаря сільської ради Біліченко Валентини Миколаївни за травень 2015 року в розмірі  50 % від посадового окладу.

-    спеціаліста ІІ категорії Ткаченко Любові Олександрівни за травень 2015 року в розмірі 50 % від посадового окладу.

-  спеціаліста – землевпорядника  Жукової Наталії Василівни  за травень 2015 року в розмірі  50 % від посадового окладу.

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко О.Б., член комісії

Запропонувала затвердити проект даного рішення

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про преміювання працівників сільської ради за травень 2015 року» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

Голова комісії                                                                         О.А.Кравченко

Секретар                                                                                  О.Б.Ткаченко

 

 

П Р О Т О К О Л  № 07

засідання постійної  комісії 

з питань планування, бюджету та фінансів

Вишнівської сільської ради

 

від  10 червня 2015 року                        

 

На засіданні присутні: голова комісії     - Кравченко О.А.

                                     секретар комісії      - Ткаченко О.Б.

                                     член комісії             - Чемерис С.П.

 

Запрошені: Чемерис Н.І.  сільський голова

                      Ткаченко Л.О. спеціаліст ІІ категорії

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про внесення змін до місцевого бюджету на 2015 рік

2. Про затвердження Програми підтримки учасників антитерористичної операції

в східних областях України та членів їх сімей, які зареєстровані на території Вишнівської сільської ради.

3. Про затвердження ставки транспортного податку.

4.Про затвердження ставки збору за місця для паркування транспортних засобів.

5.Про надання пільг по сплаті земельного податку.

6.Про встановлення розміру орендної плати. 

7.Про затвердження ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

8.Про затвердження ставки земельного податку.

9.Про затвердження ставки єдиного податку.

10. Про затвердження ставки акцизного податку.

11.Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення секретарю сільської ради Біліченко Валентині Миколаївні

12. Про преміювання працівників сільської ради за червень  2015 року

 

 

1.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про внесення змін до місцевого бюджету на 2015 рік »

Інформує: Ткаченко Л.О. спеціаліст ІІ категорії сільської ради

  Визнати на 2015рік:

-  доходи сільського бюджету  у сумі 622,675 тис.грн., в тому числі

 доходи загального фонду сільського  бюджету у сумі 590,806 тис.грн., спеціального фонду бюджету у сумі 31,869 тис. грн.. в тому числі бюджет розвитку 31,869 тис грн.. згідно з додатком №1 цього рішення ;  

 - видатки сільського бюджету у сумі 667,537 тис.грн., у тому числі  видатки загального фонду сільського  бюджету у  сумі 759,839 тис.грн.; та видатків спеціального фонду 91,348 тис.грн., у тому числі бюджет розвитку 91,348 тис грн..

- профіцит сільського бюджету у сумі 12,100 тис. грн.., в тому числі загального фонду сільського бюджету 12,100 тис. грн.. та спеціального фонду  сільського бюджету____ тис. грн.. та згідно з додатком №2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 12,100  тис. грн.. згідно з додатком №2 до цього рішення

  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2015 рік по загальному фонду 668,491 тис.грн., по  спеціальному фонду 91,348 тис.грн., згідно з додатком №3 до цього рішення.

   Визнати оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського   бюджету  у сумі  10,201 тис.грн.

   Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення:

- Інша субвенція на утримання клубних закладів в сумі 37,132 тис. грн.

- субвенція на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району у сумі 17,758 тис. грн.

- цільова субвенція з обласного бюджету на виконання комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування а Харківській області на 2012-2015 роки» - 31,869 тис. грн. спеціальний фонд, бюджет розвитку.

 

ВИСТУПИЛИ: Краченко О.А., голова комісії

 Запропонувала затвердити проект внесення змін до місцевого бюджету    

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради«Про внесення змін до місцевого бюджету на 2015 рік» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

2.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про затвердження Програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей, які зареєстровані на території Вишнівської сільської ради. »

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови 

          Поточна ситуація в Україні (проведення Антитерористичної операції (далі - АТО) в східних ії областях) зумовлює  значне збільшення кількості сімей,які опинилися в складних життєвих обставинах, зниження їх життєвого рівня та погіршення морально-психологічного стану.

Тому виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО , членам їх сімей ,а також сім»ям , члени яких загинули або постраждали під час проведення АТО, зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених осіб та психологічній підтримці.

            Програма підтримки учасників антитерористичної операції у східних областях України та членів їх сімей, які зареєстровані на території сільської ради (далі-Програма)- це заходи, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової та психологічної підтримки учасників АТО та членів їх сімей, сприяння вирішенню їх соціально-побутових проблем.

 

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко О.Б., член комісії

Запропонувала затвердити  проект Програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей, які зареєстровані на території Вишнівської сільської ради

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження Програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей, які зареєстровані на території Вишнівської сільської ради.» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

3.СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про затвердження ставки транспортного податку»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови 

Відповідно до ст. ст. 12, 267.2, Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, п.3 розділу ІІ (прикінцеві положення) затвердити на 2015 рік ставку транспортного податку у розмірі 25 000 (двадцять п’ять тисяч) гривень за кожен легковий автомобіль, який використовувався до 5 років і має об’єм циліндрів двигуна понад 3000 куб. см.

 

ВИСТУПИЛИ: Чемерис С.П. член комісї

            Запропонував  оприлюднити дане рішення на сайті та стендах Вишнівської сільської ради впродовж 10 днів з моменту його прийняття  та затвердити проект даного рішення

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради«Про затвердження ставки транспортного податку » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

4.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про затвердження ставки збору за місця для паркування транспортних засобів»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови 

Відповідно до ст. ст. 12, 2681 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, п.4 розділу ІІ (прикінцеві положення) Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 грудня 2014 року  № 71-VІІІ затвердити на 2015 рік ставку збору за місця для паркування транспортних засобів за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 кв. метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, у розмірі 0,15 відсотка мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня 2015 року.

 

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко О.Б., член комісії

            Запропонувала  затвердити  проект даного рішення

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради«Про затвердження ставки збору за місця для паркування транспортних засобів » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

5.СЛУХАЛИ : Про проект рішення«Про надання пільг по сплаті земельного податку.»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови 

 Надати пільгу по сплаті земельного податку на 2015 рік у розмірі суми земельного податку:

 Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

 Від сплати земельного податку звільняються:

- інваліди першої і другої групи;

- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

- пенсіонери (за віком);

- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

- фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 1.1, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

- для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

-. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – не більш як 0,25 гектара;

-. для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

-. для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

- для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

- Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

  Від сплати земельного податку звільняються:

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

-  благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

- санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

- громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

 

ВИСТУПИЛИ:Чемерис С.П., член комісії

 Запропонував у разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов'язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством та затвердити проект даного рішення

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради«Про надання пільг по сплаті земельного податку. » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

6.СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про встановлення розміру орендної плати »

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови 

 

Відповідно до ст. ст. 12, 288 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, п.4 розділу ІІ (прикінцеві положення) встановити, що річна сума розміру орендної плати, що встановлюється у договорі оренди, не може бути меншою 3 відсотків і не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

 

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.А., голова комісії

            Запропонувала переглянути всі договори оренди і привести у відповідність до норм Податкового Кодексу та затвердити проект даного рішення

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради«Про встановлення розміру орендної плати » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

7.СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про затвердження ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови 

 Затвердити на 2015 рік ставку податку для об’єктів житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачні та садові будинки, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб у розмірі – одного  відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2015 року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

 Затвердити ставку податку для об’єктів нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду та перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, а саме:

господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо у розмірі – одного відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2015 року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

інші будівлі у розмірі – одного відсотка від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2015 року, за 1 кв. метр бази оподаткування;

 

ВИСТУПИЛИ: Чемерис С.П., член комісії

            Запропонував  затвердити проект  ставок податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості 

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

8.СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про затвердження ставки земельного податку »

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови 

Затвердити на 2015 рік ставку податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, а саме для сільськогосподарських угідь у розмірі 1 (одного) відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

Затвердити на 2015 рік ставку податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено та які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) у розмірі 3 (трьох) відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

Затвердити на 2015 рік ставку податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено та які перебувають у постійному користуванні органів державної та комунальної форми власності у розмірі 1 (одного) відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко О.Б., член комісії

            Запропонувала оприлюднити дане рішення на сайті та стендах Вишнівської сільської ради впродовж 10 днів з моменту його прийняття та затвердити проект даного рішення

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради«Про затвердження ставки земельного податку » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

9.СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про затвердження ставки єдиного податку »

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови 

Відповідно до ст. ст. 12, 293 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI, п.4 розділу ІІ (прикінцеві положення) Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи

            Затвердити на 2015 рік ставку єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, незалежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

-  для платників першої групи у розмірі 10 (десяти) відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2015 року;

 - для платників другої групи у розмірі 20 (двадцяти) відсотків до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2015 року.

-   для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

       1) 2 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим Кодексом;

       2) 4 відсотки доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

       Для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному підпунктом 2 пункту 293.3 цієї статті. 

      - для платників четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):

     1) для ріллі, сіножатей і пасовищ  — 0,45;

     2) для багаторічних насаджень  — 0,27;

     3) для земель водного фонду — 1,35;

     4) для ріллі, сіножатей і пасовищ, що перебувають у власності сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті, або надані їм у користування, у тому числі на умовах оренди, — 3.

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.А., голова комісії

            Запропонувала  затвердити  прокт ставок  єдиного податку

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження ставки єдиного податку » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

10.СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про затвердження ставки акцизного податку»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови 

Затвердити на 2015 рік ставку акцизного податку у розмірі 5 відсотків від вартості (з податком на додану вартість) підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового Кодексу України.

ВИСТУПИЛИ:Біліченко В.М., депутат сільської ради

            Запропонувала  затвердити ставки акцизного податку.

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради«Про затвердження ставки акцизного податку » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

11.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення секретарю сільської ради Біліченко Валентині Миколаївні.

Інформація Ткаченко Л.О. спеціаліста ІІ категорії сільської ради

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, Колективного договору між адміністрацією та профспілковою організацією Вишнівської сільської ради на 2011-2015 роки, надати секретарю сільської ради Біліченко Валентині Миколаївні матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу.

 

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко О.Б.,член комісії

Запропонувала затвердити проект даного рішення про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради “Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення секретарю сільської ради Біліченко Валентині Миколаївні» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

12.СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про преміювання працівників сільської ради за червень 2015 року »

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови 

Відповідно до статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування ”, Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів ”, відповідно до Положення про преміювання працівників Вишнівської сільської ради, (додатку № 2 до Колективного договору між адміністрацією та профспілковою організацією Вишнівської сільської ради на 2011-2015 роки)

 Здійснити преміювання: секретаря сільської ради Біліченко Валентини Миколаївни за червень 2015 року в розмірі  50 % від посадового окладу; спеціаліста ІІ категорії Ткаченко Любові Олександрівни за червень 2015 року в розмірі 50 % від посадового окладу; спеціаліста – землевпорядника  Жукової Наталії Василівни  за червень 2015 року в розмірі  50 % від посадового окладу.

 

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.А., голова комісії

            Запропонувала   затвердити проект даного рішення

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про преміювання працівників сільської ради за червень 2015 року » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

 

Голова комісії                                                                         О.А.Кравченко

Секретар                                                                                  О.Б.Ткаченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 08

засідання постійної  комісії 

з питань планування, бюджету та фінансів

Вишнівської сільської ради

 

від  20 липня 2015 року                          

 

На засіданні присутні: голова комісії     - Кравченко О.А.

                                     секретар комісії      - Ткаченко О.Б.

                                     член комісії             - Чемерис С.П.

 

Запрошені: Чемерис Н.І.  сільський голова

                      Ткаченко Л.О. спеціаліст ІІ категорії

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.Про внесення змін до місцевого бюджету на 2015 рік

2. Про дозвіл на прийняття на баланс Вишнівської сільської ради відновленого вуличного

освітлення  села Першотравневе

3. Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення спеціалістуземлевпоряднику сільської ради Жуковій Н.В. 

4.Про преміювання працівників сільської ради за липень  2015 року

5. Про виділення коштів на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування, які проходять через с. Вишнева по площі 40 років Перемоги

 

1.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про внесення змін до місцевого бюджету на 2015 рік »

Інформує: Ткаченко Л.О. спеціаліст ІІ категорії сільської ради

Ткаченко Л.О. ознайомила присутніх із висновком фінансового управління щодо перевиконання бюджету за 6 місяців 2015 року. Запропонувала внести зміни до бюджету, спрямувавши кошти на ремонт доріг та виконання робіт   з благоустрою населених пунктів.

 

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко О.Б., член комісії

 Запропонувала затвердити  проект внесення змін до місцевого бюджету   

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про внесення змін до місцевого бюджету на 2015 рік» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає  

 

2.СЛУХАЛИ: Про проект рішенняПро дозвіл на прийняття на баланс Вишнівської сільської ради відновленого вуличного освітлення села  Першотравневе”

Інформація Жукової Н.В. ., землевпорядника  сільської ради

             Необхідно прийняти на баланс Вишнівської сільської ради відновленого вуличного освітлення села Першотравневе

ВИСТУПИЛИ:  Чемерис С.П.,  член комісії

Запропонував  затвердити проект рішення про надання дозволу  на прийняття на баланс відновленого вуличного освітлення

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради Про дозвіл на прийняття на баланс Вишнівської сільської ради відновленого вуличного освітлення села Першотравневе.” запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає   

 

3.СЛУХАЛИ:Про проект рішення «Про надання матеріальної допомоги на вирішення соціально - побутових умов спеціалісту –землевпоряднику  сільської ради Жуковій Наталії Василівні

Інформація Ткаченко Л.О.,бухгалтера сільської ради

 

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів ”, надати спеціалісту –землевпоряднику  сільської ради Жуковій Н.В.  матеріальну допомогу на вирішення соціально - побутових умов в розмірі посадового окладу

 

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.А.,  голова комісії               

Запропонувала затвердити проект даного рішення про виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально - побутових умов в розмірі посадового окладу

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про надання матеріальної допомоги на вирішення соціально - побутових умов спеціалісту –землевпоряднику  сільської ради Жуковій Наталії Василівні » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає     

4.СЛУХАЛИ:Про проект рішення«Про преміювання працівників сільської ради за липень 2015 року »

Інформація Ткаченко Л.О. спеціаліста ІІ категорії сільської ради

Відповідно до статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування ”, Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів ”, відповідно до Положення про преміювання працівників Вишнівської сільської ради, (додатку № 2 до Колективного договору між адміністрацією та профспілковою організацією Вишнівської сільської ради на 2011-2015 роки) преміювати працівників сільської ради за  липень у межах фонду оплати праці.

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко О.Б, член комісії

 Запропонувала здійснити затвердити проект рішення про преміювання працівників сільської ради за липень  2015 року .

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про преміювання працівників сільської ради за липень  2015 року » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

5.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про виділення коштів на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування, які проходять через с. Вишнева по площі 40 років Перемоги» Інформація Чемерис Н.І., сільського голови 

Відповідно до ст.31 та ст.44 Закону України «Про місцеве самоврядування» пропоную направити кошти місцевого бюджету на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування, які проходять через с. Вишнева по площі 40 років Перемоги , як спів фінансування на договірних засадах

 

ВИСТУПИЛИ: Чемерис С.П., член комісії

 Запропонував затвердити  проект рішення про виділення коштів на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування   

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про виділення коштів на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування, які проходять через с. Вишнева по площі 40 років Перемоги» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

 

Голова комісії                                                                         О.А.Кравченко

Секретар                                                                                  О.Б.Ткаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 09

засідання постійної  комісії 

з питань планування, бюджету та фінансів

Вишнівської сільської ради

 

від  28 серпня 2015 року                         

 

На засіданні присутні: голова комісії     - Кравченко О.А.

                                     секретар комісії      - Ткаченко О.Б.

                                     член комісії             - Чемерис С.П.

 

Запрошені: Чемерис Н.І.  сільський голова

                      Ткаченко Л.О. спеціаліст ІІ категорії

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.Про внесення змін до місцевого бюджету на 2015 рік

2.Про преміювання працівників сільської ради за серпень  2015 року

 

 

1.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про внесення змін до місцевого бюджету на 2015 рік »

Інформує: Ткаченко Л.О. спеціаліст ІІ категорії сільської ради

Визнати на 2015рік:

-  доходи сільського бюджету  у сумі 808,150 тис.грн., в тому числі

 доходи загального фонду сільського  бюджету у сумі 776,281 тис.грн., спеціального фонду бюджету у сумі 31,869 тис. грн.. в тому числі бюджет розвитку 31,869 тис грн.. згідно з додатком №1 цього рішення ;  

 - видатки сільського бюджету у сумі 868,499 тис.грн., у тому числі  видатки загального фонду сільського  бюджету у  сумі 767,161 тис.грн.; та видатків спеціального фонду 151,948 тис.грн., у тому числі бюджет розвитку 109,731 тис грн..

- профіцит сільського бюджету у сумі 55,885 тис. грн.., в тому числі загального фонду сільського бюджету 55,885 тис. грн.. та спеціального фонду  сільського бюджету - тис. грн.. та згідно з додатком №2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 55,885  тис. грн.. згідно з додатком №2 до цього рішення

  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2015 рік по загальному фонду 767,161 тис.грн., по  спеціальному фонду 151,948 тис.грн., згідно з додатком №3 до цього рішення.

  Визнати оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського   бюджету  у сумі  10,201 тис.грн.

  Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення:

- Інша субвенція на утримання клубних закладів в сумі 37,132 тис. грн.

 

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко О.Б., член комісії

 Запропонувала затвердити проект  внесення змін до місцевого бюджету   

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про внесення змін до місцевого бюджету на 2015 рік» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

2.СЛУХАЛИ:Про проект рішення«Про преміювання працівників сільської ради за серпень 2015 року »

Інформація Ткаченко Л.О. спеціаліста ІІ категорії сільської ради

Відповідно до статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування ”, Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів ”, відповідно до Положення про преміювання працівників Вишнівської сільської ради, (додатку № 2 до Колективного договору між адміністрацією та профспілковою організацією Вишнівської сільської ради на 2011-2015 роки) преміювати працівників сільської ради за  серпень у межах фонду оплати праці.

 

ВИСТУПИЛИ: Краченко О.А., голова комісії

 Запропонувала затвердити проект рішення про  преміювання працівників сільської ради за серпень  2015 року .

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про преміювання працівників сільської ради за серпень  2015 року » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

 

Голова комісії                                                                         О.А.Кравченко

Секретар                                                                                  О.Б.Ткаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 10

засідання постійної  комісії 

з питань планування, бюджету та фінансів

Вишнівської сільської ради

 

від  22 вересня 2015 року                       

 

На засіданні присутні: голова комісії     - Кравченко О.А.

                                     секретар комісії      - Ткаченко О.Б.

                                     член комісії             - Чемерис С.П.

 

Запрошені: Чемерис Н.І.  сільський голова

                      Ткаченко Л.О. спеціаліст ІІ категорії

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.Про внесення змін до місцевого бюджету на 2015 рік

2.Про преміювання працівників сільської ради за вересень  2015 року

 

 

1.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про внесення змін до місцевого бюджету на 2015 рік »

Інформує: Ткаченко Л.О. спеціаліст ІІ категорії сільської ради

  Визнати на 2015рік:

-  доходи сільського бюджету  у сумі 992,182 тис.грн., в тому числі

 доходи загального фонду сільського  бюджету у сумі 960,313 тис.грн., спеціального фонду бюджету у сумі 31,869 тис. грн.. в тому числі бюджет розвитку 31,869 тис грн.. згідно з додатком №1 цього рішення ;  

 - видатки сільського бюджету у сумі 1066,009 тис.грн., у тому числі  видатки загального фонду сільського  бюджету у  сумі 773,161 тис.грн.; та видатків спеціального фонду 292,848 тис.грн., у тому числі бюджет розвитку 250,631 тис грн..

- профіцит сільського бюджету у сумі -144,131 тис. грн.., в тому числі загального фонду сільського бюджету -144,131 тис. грн.. та спеціального фонду  сільського бюджету____ тис. грн.. та згідно з додатком №2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 227,277  тис. грн.. згідно з додатком №2 до цього рішення

  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2015 рік по загальному фонду 773,161 тис.грн., по  спеціальному фонду 292,848 тис.грн., згідно з додатком №3 до цього рішення.

 Визнати оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського   бюджету  у сумі  10,201 тис.грн.

 Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення:

- Інша субвенція на утримання клубних закладів в сумі 37,132 тис. грн.

- субвенція на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району у сумі 17,758 тис. грн.

 

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.А, голова комісії

 Запропонував затвердити проект рішення про внесення змін до місцевого бюджету       

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про внесення змін до місцевого бюджету на 2015 рік» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає  

 

2.СЛУХАЛИ:Про проект рішення «Про преміювання працівників сільської ради за вересень 2015 року »

Інформація Ткаченко Л.О. спеціаліста ІІ категорії сільської ради

Відповідно до статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування ”, Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів ”, відповідно до Положення про преміювання працівників Вишнівської сільської ради, (додатку № 2 до Колективного договору між адміністрацією та профспілковою організацією Вишнівської сільської ради на 2011-2015 роки) преміювати працівників сільської ради за  вересень у межах фонду оплати праці.

 

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко О.Б. , член комісії

 Запропонувала здійснити преміювання працівників сільської ради за вересень  2015 року  та затвердити проект даного рішення .

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про преміювання працівників сільської ради за вересень  2015 року » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

 

Голова комісії                                                                         О.А.Кравченко

Секретар                                                                                  О.Б.Ткаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 11

засідання постійної  комісії 

з питань планування, бюджету та фінансів

Вишнівської сільської ради

 

від  05 жовтня 2015 року                        

 

На засіданні присутні: голова комісії     - Кравченко О.А.

                                     секретар комісії      - Ткаченко О.Б.

                                     член комісії             - Чемерис С.П.

 

Запрошені: Чемерис Н.І.  сільський голова

                      Ткаченко Л.О. спеціаліст ІІ категорії

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.Про внесення змін до місцевого бюджету на 2015 рік

2. Про надання згоди на передачу Вишнівського сільського клубу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району (без передачі нерухомого майна)

3.Про надання міжбюджетного трансферту на 2016 рік Балаклійському районному бюджету з сільського бюджету на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району та на фінансування загально районних програм.

 

 

1.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про внесення змін до місцевого бюджету на 2015 рік »

Інформує: Ткаченко Л.О. спеціаліст ІІ категорії сільської ради

Розглянувши листа фінансового управління БРДА від 05.10.2015 року №02-30/675 «Про затвердження середніх норм видатків територіальних та дільничних виборчих комісій на підготовку і проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25.10.2015. року» надає субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам за КФК 4103700 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»

Збільшити доходну частину сільського бюджету код доходів КФК 41037000 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» в сумі 43220,00 грн.

Направити видатки сільського бюджету на КФК 250203 « Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»

КЕКВ 2282-43220,00грн.

 

ВИСТУПИЛИ: Чемерис  С.П., член комісії

 Запропонував затвердити  проект рішення про внесення змін до місцевого бюджету      

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про внесення змін до місцевого бюджету на 2015 рік» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

2.СЛУХАЛИ: Про проект рішення « Про надання згоди на передачу Вишнівського сільського клубу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району (без передачі нерухомого майна) »

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

Розгланувши лист Балаклійської РДА з проханням надати згоду на передачу Вишнівського сільського клубу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району (без передачі нерухомого майна), з метою приведення у відповідність до законодавчої бази фінансування клубних закладів, відповідно до Бюджетного кодексу України, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» надати згоду на передачу Вишнівського сільського клубу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району  (без передачі нерухомого майна).

 

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко О.Б., член комісії

 Запропонувала затвердити проект рішення  про надання згоди на передачу Вишнівського сільського клубу у спільну власність територіальних громад .      

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради « Про надання згоди на передачу Вишнівського сільського клубу у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району (без передачі нерухомого майна)» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

3.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про надання міжбюджетного трансферту на 2016 рік Балаклійському районному бюджету з сільського бюджету на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району та на фінансування загально районних програм.»

Інформує: Ткаченко Л.О. спеціаліст ІІ категорії сільської ради

Надати районній раді субвенцію на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району та на фінансування загальнорайонних програм:

            Районна комплексна Програма модернізації матеріально технічної бази навчальних закладів району на 2013-2017 роки ; Програма «Шкільний автобус» на 2013-2017 роки; Програма організації  харчування в загальноосвітніх закладах та дошкільних підрозділах навчально-виховних комплексів Балаклійського району на 2015-2018 роки; Програма боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2012-2016 роки; Програма «Цукровий діабет» на 2012-2016 роки: Програма «Онкологія» на 2012-2016 роки; Програма забезпечення мешканців району, які мають рідкісні захворювання, життєво необхідними лікарськими засобами та спеціальним лікувальним харчуванням на 2015-2020 роки; Програма соціального захисту населення Балаклійського району на 2012-2016 роки; Комплексна  Соціальна Програма розвитку фізичної культури і спорту у Балаклійському районі на 2014-2018 роки; Програма оздоровлення та відпочинку  дітей на 2014-2017 роки; Програма розвитку інформаційного простору Балаклійського району; Програма  ліквідації карантинних бур’янів на території Балаклійського району  на 2015-2020 роки.

 

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.А., голова комісії

 Запропонувала затвердити проект  рішення  про надання міжбюджетного трансферту на 2016 рік Балаклійському районному бюджету з сільського бюджету та затвердити дане рішення   

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про надання міжбюджетного трансферту на 2016 рік Балаклійському районному бюджету з сільського бюджету на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району та на фінансування загально районних програм» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

 

Голова комісії                                                                         О.А.Кравченко

Секретар                                                                                  О.Б.Ткаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 12

засідання постійної  комісії 

з питань планування, бюджету та фінансів

Вишнівської сільської ради

 

від  28 жовтня 2015 року                        

 

На засіданні присутні: голова комісії     - Кравченко О.А.

                                     секретар комісії      - Ткаченко О.Б.

                                     член комісії             - Чемерис С.П.

 

Запрошені: Чемерис Н.І.  сільський голова

                      Ткаченко Л.О. спеціаліст ІІ категорії

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про виконання бюджету за ІІІ квартал 2015 року

2. Про виконання плану збору земельного податку з громадян та про хід розрахунків за договорами оренди за земельні ділянки.

3.Про затвердження акта на списання матеріальних цінностей

4.Про преміювання працівників сільської ради  за жовтень  2015 року

 

 

 

1.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про виконання сільського бюджету за ІІІ квартал 2015 року »

Інформує: Ткаченко Л.О. спеціаліст ІІ категорії сільської ради

 

            Сільський бюджет за ІІІ квартал 2015 року виконано на 109,81%.  Заплановано доходів 310479,00 грн., надійшло  340950,18 грн.  Прибутковий податок виконано на 70,60%, плата за землю – 137,08%, земельний податок з юридичних осіб – 102,36%, орендна плата з юридичних осіб 142,80%, земельний податок з фізичних осіб 94,00%, орендна плата з фізичних осіб – 164,78%, місцеві податки і збори –  103,08%, державне мито – 358,13% .

 

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.А., голова комісії

            Запропонувала затвердити проект даного рішення

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради   «Про виконання сільського бюджету за ІІІ квартал 2015 року » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

2.СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про виконання плану збору земельного податку з громадян та про хід розрахунків за договорами оренди за земельні ділянки »

Інформує: Ткаченко Л.О. спеціаліст ІІ категорії сільської ради

За 9 місяців  поточного року земельний податок з фізичних осіб заплановано 23000,00 грн., сплачено 20214,33грн. - виконано на 87,90%. Орендна плата з фізичних осіб заплановано 22500,00грн. сплачено 16944,36 грн. виконано на 75,31% : Харківкапітал  АЗС 305– 71835,39грн. виконано на 100% ; ПрАТ «Київстар» – 12476,61грн. виконано на 100%;  ФО-П Орлов – 3245,00грн. виконано на 100%; ФО-П Лопатюк – 3374,73 грн. виконано на 100%; ФО-П Хомяк – 4850,37грн. виконано на 100%; ФО-П Борщ – 1086,00грн. виконано на 100%; ФО-П Остапчук  заплановано 10385,57грн., сплачено 3025,00 грн. виконано на 29,13%

           

ВИСТУПИЛИ: Чемерис  С. П., член комісії

            Запропонував  затвердити  проект даного рішення

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про виконання плану збору земельного податку з громадян та про хід розрахунків за договорами оренди за земельні ділянки » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

3.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про затвердження акта на списання матеріальних цінностей »

Інформує: Ткаченко Л.О. спеціаліст ІІ категорії сільської ради

Керуючись статтями 26 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і пунктом ІІ Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затвердженої наказом управління Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 10.08.2001 р. № 142/181, розглянувши акт на списання матеріальних цінностей, які є фізично зношеними та непридатними для подальшого користування, з метою ефективного використання комунального майна , затвердити акт на списання матеріальних цінностей по Вишнівському сільському клубі

 

ВИСТУПИЛИ: Чемерис С.П., член комісії

Запропонувала затвердити акт на списання матеріальних цінностей

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження акта на списання матеріальних цінностей» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

4.СЛУХАЛИ:Про проект рішення «Про преміювання працівників сільської ради за жовтень 2015 року »

Інформація Ткаченко Л.О. спеціаліста ІІ категорії сільської ради

Відповідно до статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування ”, Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів ”, відповідно до Положення про преміювання працівників Вишнівської сільської ради, (додатку № 2 до Колективного договору між адміністрацією та профспілковою організацією Вишнівської сільської ради на 2011-2015 роки) преміювати працівників сільської ради за  жовтень у межах фонду оплати праці.

 

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.А., голова комісії

 Запропонувала здійснити преміювання працівників сільської ради за жовтень  2015 року  та затвердити проект даного рішення.

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про преміювання працівників сільської ради за жовтень  2015 року » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 3,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

 

 

Голова комісії                                                                         О.А.Кравченко

Секретар                                                                                  О.Б.Ткаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 13

засідання постійної  комісії 

з питань планування, бюджету та фінансів

Вишнівської сільської ради

 

від 02 листопада 2015 року                    

 

На засіданні присутні: голова комісії     - Бузін А.О.

                                      секретар комісії     - Ткаченко О.Б.

                                      член комісії            - Кравченко О.А.

                                                                      - Салтовська Ж.Л.

 

Запрошені: Чемерис Н.І.  сільський голова

                      Ткаченко Л.О. спеціаліст сільської ради

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

 

1. Про внесення змін до місцевого бюджету

2.Про затвердження проектно-кошторисної докуметацції за робочим проектом  «Капітальний ремонт будівлі  фельдшерсько-акушерського  пункту с. Вишнева  КЗОЗ БРР «Балаклійський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», розташованої  по площа 40 років Перемоги №1а, с. Вишнева  Балаклійського району Харківської області»

 

1.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про внесення змін до місцевого бюджету за 2015 рік»

Інформує: Ткаченко Л.О. - спеціаліст ІІ категорії

  Визнати на 2015рік:

-  доходи сільського бюджету  у сумі 1160,732 тис.грн., в тому числі

 доходи загального фонду сільського  бюджету у сумі 1003,533 тис.грн., спеціального фонду бюджету у сумі 57,199 тис. грн.. в тому числі бюджет розвитку 31,869 тис грн.. згідно з додатком №1 цього рішення ;  

 - видатки сільського бюджету у сумі 1209,229 тис.грн., у тому числі  видатки загального фонду сільського  бюджету у  сумі 837,945 тис.грн.; та видатків спеціального фонду 405,914 тис.грн., у тому числі бюджет розвитку 363,697 тис грн..

- профіцит сільського бюджету у сумі -248,682 тис. грн.., в тому числі загального фонду сільського бюджету -248,682 тис. грн.. та спеціального фонду  сільського бюджету____ тис. грн.. та згідно з додатком №2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі +331,828 тис. грн.. згідно з додатком №2 до цього рішення

  2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2015 рік по загальному фонду 837,945 тис.грн., по  спеціальному фонду 405,914 тис.грн., згідно з додатком №3 до цього рішення.

  3. Визнати оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського   бюджету  у сумі  10,201 тис.грн.

  4. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення:

- Інша субвенція на утримання клубних закладів в сумі 37,132 тис. грн.

- субвенція на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району у сумі 17,758 тис. грн.

ВИСТУПИЛИ: Салтовська Ж.Л., член комісії

Запропонувала затвердити проект змінім до місцевого бюджету       

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради “ Про внесення змін до місцевого бюджету за 2015 рік” запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 4,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

2.СЛУХАЛИ:Про проект рішення« Про затвердження проектно-кошторисної докуметацції за робочим проектом  «Капітальний ремонт будівлі  фельдшерсько-акушерського  пункту с. Вишнева  КЗОЗ БРР «Балаклійський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», розташованої  по площа 40 років Перемоги №1а, с. Вишнева  Балаклійського району Харківської області»

Інформує: Ткаченко Л.О. - спеціаліст ІІ категорії

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні,  наказу державного комітету статистики України, державного комітету України з будівництва та архітектури від 21 червня 2002 року № 237/5 «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві» затвердити проектно-кошторисну документацію на «Капітальний ремонт будівлі  фельдшерсько-акушерського  пункту с. Вишнева   КЗОЗ БРР «Балаклійський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»розташованої  по площа 40 років Перемоги №1а, с. Вишнева  Балаклійського району Харківської області» на суму 228,517 тис.грн.(двісті двадцять вісім тисяч п’ятсот сімнадцять гривень). 

 

ВИСТУПИЛИ: Кравченок О.А., член комісії

Запропонував затвердити проект рішення про затвердження проектно-кошторисної документації за робочим проектом.

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження проектно-кошторисної докуметацції за робочим проектом  «Капітальний ремонт будівлі  фельдшерсько-акушерського  пункту с. Вишнева  КЗОЗ БРР «Балаклійський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», розташованої  по площа 40 років Перемоги №1а, с. Вишнева  Балаклійського району Харківської області» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 4,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

 

Голова комісії                                                                         А.О. Бузін

Секретар                                                                                  О.Б.Ткаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 14

засідання постійної  комісії 

з питань планування, бюджету та фінансів

Вишнівської сільської ради

 

від 24 листопада 2015 року                    

 

На засіданні присутні: голова комісії     - Бузін А.О.

                                      секретар комісії     - Ткаченко О.Б.

                                      член комісії            - Кравченко О.А.

                                                                      - Салтовська Ж.Л.

 

Запрошені: Чемерис Н.І.  сільський голова

                      Ткаченко Л.О. спеціаліст сільської ради

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.      Про внесення змін до місцевого бюджету

2.      Про плату за землю, що справляється на території Вишнівської сільської  ради, на 2016  рік

3.      Про прийняття  майна  (газового обладнання) із спільної власності територіальних  громад сіл, селищ міста Балаклійського району у комунальну власність територіальної громади Вишнівської сільської ради

4.      Про преміювання працівників сільської ради  за листопад 2015 року

5.      Про преміювання працівників сільської ради   до Дня місцевого самоврядування

 

1.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про внесення змін до місцевого бюджету »

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

 Визнати на 2015рік:

-  доходи сільського бюджету  у сумі 1160,732 тис.грн., в тому числі

 доходи загального фонду сільського  бюджету у сумі 1003,533 тис.грн., спеціального фонду бюджету у сумі 57,199 тис. грн.. в тому числі бюджет розвитку 31,869 тис грн.. згідно з додатком №1 цього рішення ;  

 - видатки сільського бюджету у сумі 1243,859 тис.грн., у тому числі  видатки загального фонду сільського  бюджету у  сумі 823,945 тис.грн.; та видатків спеціального фонду 419,914 тис.грн., у тому числі бюджет розвитку 377,697 тис грн..

- профіцит сільського бюджету у сумі -248,682 тис. грн.., в тому числі загального фонду сільського бюджету -248,682 тис. грн.. та спеціального фонду  сільського бюджету____ тис. грн.. та згідно з додатком №2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі +331,828 тис. грн.. згідно з додатком №2 до цього рішення

  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2015 рік по загальному фонду 823,945 тис.грн., по  спеціальному фонду 419,914 тис.грн., згідно з додатком №3 до цього рішення.

  Визнати оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського   бюджету  у сумі  10,201 тис.грн.

  Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення:

- Інша субвенція на утримання клубних закладів в сумі 37,132 тис. грн.

- субвенція на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району у сумі 17,758 тис. грн.

- цільова субвенція з обласного бюджету на виконання комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування а Харківській області на 2012-2015 роки» - 31,869 тис. грн. спеціальний фонд, бюджет розвитку.

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів -43,220 тис. грн.

                       

ВИСТУПИЛИ: Бузін А.О., голова комісії

            Запропонував затвердити проект рішення про зніни до місцевого бюджету

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про внесення змін до місцевого бюджету» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 4,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

2.СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про плату за землю, що справляється на території Вишнівської сільської  ради, на 2016  рік»

Інформація: Жукова Н.В., – спеціаліста землевпорядника

 На підставі норм Податкового кодексу України щодо оподаткування земельним податком, ст.ст. 26, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"  встановити на 2016 рік ставку земельного податку за земельні ділянки на території Вишнівської сільської ради, незалежно від місцезнаходження, нормативну грошову оцінку яких проведено, у розмірі 3 (три) відсоткавід їх нормативної грошової оцінки.

Встановити на 2016 рік ставку земельного податку за земельні ділянки на території Вишнівської  сільської ради розташовані за межами   села Вишнева нормативну грошову оцінку яких не проведено, у розмірі 5 (п’яти) відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Харківській області.

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко О.Б., член комісії

            Запропонувала затвердити проект рішення про плату за землю

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про плату за землю, що справляється на території Вишнівської сільської  ради, на 2016  рік» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 4,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

3.СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про прийняття  майна  (газового обладнання) із спільної власності територіальних  громад сіл, селищ міста Балаклійського району у комунальну власність територіальної громади Вишнівської сільської ради.»

Інформація: Ткаченко Л.О. спеціаліста сільської ради

 Враховуючи пропозиції Балаклійської районної ради, рішення Балаклійської районної ради щодо передачі майнаіз спільної власності територіальних  громад сіл, селищ міста Балаклійського району у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ Балаклійського району, відповідно до статей 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» прийняти із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району у комунальну власність територіальної громади Вишнівської сільської ради  майно – газовий котел,  інвентарний № 10490695, балансова вартість – 5000,00грн., залишкова вартість – 4000,00грн., який знаходиться у ФАПі с. Вишнева.

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.А., член комісії

            Запропонувала затвердити  проект рішення про прийняття  майна 

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про прийняття  майна  (газового обладнання) із спільної власності територіальних  громад сіл, селищ міста Балаклійського району у комунальну власність територіальної громади Вишнівської сільської ради.» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 4,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

4.СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про преміювання працівників сільської ради  за листопад 2015 року »

Інформація: Ткаченко Л.О. спеціаліст сільської ради

 Відповідно до статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування ”, Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів ”, відповідно до Положення про преміювання працівників Вишнівської сільської ради, (додатку № 2 до Колективного договору між адміністрацією та профспілковою організацією Вишнівської сільської ради на 2011-2015 роки) преміювати працівників сільської ради за  листопад у межах фонду оплати праці.                            

ВИСТУПИЛИ: Салтовська Ж.Л., член комісії

            Запропонувала затвердити проект даного рішення

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про преміювання працівників сільської ради  за листопад 2015 року» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 4,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає   

5.СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про преміювання працівників сільської ради   до Дня місцевого самоврядування»

Інформація: Ткаченко Л.О. спеціаліста сільської ради

 Відповідно до статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування ”, Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів ”, відповідно до Положення про преміювання працівників Вишнівської сільської ради, (додатку № 2 до Колективного договору між адміністрацією та профспілковою організацією Вишнівської сільської ради на 2011-2015 роки) здійснити преміювання працівників сільської радидо Дня місцевого самоврядування  в розмірі посадового окладу.                       

ВИСТУПИЛИ: Бузін А.О., голова комісії

            Запропонував затвердити  проект рішення про преміювання працівників сільської ради   до Дня місцевого самоврядування

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про преміювання працівників сільської ради   до Дня місцевого самоврядування» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 4,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

Голова комісії                                                                         А.О. Бузін

Секретар                                                                                  О.Б.Ткаченко 

П Р О Т О К О Л  № 15

засідання постійної  комісії 

з питань планування, бюджету та фінансів

Вишнівської сільської ради

 

від 16 грудня 2015 року                          

 

На засіданні присутні: голова комісії     - Бузін А.О.

                                      секретар комісії     - Ткаченко О.Б.

                                      член комісії            - Кравченко О.А.

                                                                      - Салтовська Ж.Л.

 

Запрошені: Чемерис Н.І.  сільський голова

                      Ткаченко Л.О. спеціаліст сільської ради

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Про внесення змін до місцевого бюджету на 2015 рік

2. Про місцевий бюджет на 2016 рік

3.Про затвердження Програми соціального захисту населення територіальної громади на 2016 рік.

4.Про затвердження Програми Благоустрою Вишнівської сільської ради на 2016 рік

5.Про  затвердження Програми зайнятості населення сіл Вишнева та Першотравневе

6. Про затвердження Програми культурно-освітніх заходів у 2016 році

7. Про затвердженняПрограми соціально-економічного, культурного, духовного розвитку Вишнівської територіальної громади на 2016 рік

8.Про розмір та порядок сплати членських внесків Вишнівської сільської ради до Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області.

9.Про затвердження Програми Вишнівської сільської ради – Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області.

10.Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах розпорядників бюджетних коштів сільського бюджету за 2015 рік

11.Про умови оплати праці Вишнівського сільського голови на 2016рік

12.Про умови праці працівників сільської ради на 2016 рік

13.Про затвердження  Положення про преміювання працівників виконавчого комітету  Вишнівської сільської ради.

14.Про затвердження плану роботи сільської ради на 2016 рік

15.Про затвердження штатного розпису працівників комунального підприємства

«Вишнівське».

16.Про затвердження скорегованих тарифів на послуги водопостачання в с. Вишнева,

які надаються комунальним підприємством « Вишнівське»  Вишнівської сільської ради

17. Про преміювання працівників сільської ради за грудень 2015 року

 

1.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про внесення змін до місцевого бюджету »

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

  Визнати на 2015рік:

-  доходи сільського бюджету  у сумі 1160,732 тис.грн., в тому числі

 доходи загального фонду сільського  бюджету у сумі 1103,533 тис.грн., спеціального фонду бюджету у сумі 57,199 тис. грн.. в тому числі бюджет розвитку 31,869 тис грн.. згідно з додатком №1 цього рішення ;  

 - видатки сільського бюджету у сумі 1243,949 тис.грн., у тому числі  видатки загального фонду сільського  бюджету у  сумі 814,035 тис.грн.; та видатків спеціального фонду 429,914 тис.грн., у тому числі бюджет розвитку 387,697 тис грн..

- профіцит сільського бюджету у сумі -248,682 тис. грн.., в тому числі загального фонду сільського бюджету -248,682 тис. грн.. та спеціального фонду  сільського бюджету____ тис. грн.. та згідно з додатком №2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі +331,828 тис. грн.. згідно з додатком №2 до цього рішення

  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2015 рік по загальному фонду 814,035 тис.грн., по  спеціальному фонду 429,914 тис.грн., згідно з додатком №3 до цього рішення.

  Визнати оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського   бюджету  у сумі  10,201 тис.грн.

  Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення:

- Інша субвенція на утримання клубних закладів в сумі 37,132 тис. грн.

- субвенція на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району у сумі 17,758 тис. грн.

- цільова субвенція з обласного бюджету на виконання комплексної програми «Розвиток місцевого самоврядування а Харківській області на 2012-2015 роки» - 31,869 тис. грн. спеціальний фонд, бюджет розвитку.

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів -43,220 тис. грн.

- субвенція по спеціальному фонду з обласного бюджету на погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік « Програма охорони та раціонального використання земель у Харківській області на 2011-2015 роки» в сумі 25,330 тис.грн.     

 

ВИСТУПИЛИ: Бузін А.О., голова комісії

            Запропонував затвердити  проект рішення про зніни до місцевого бюджету

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про внесення змін до місцевого бюджету» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 4,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

2.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про місцевий бюджет на 2016 рік »

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

            Визнати на 2016 рік:

-  доходи сільського бюджету  у сумі 1059,623 тис.грн., в тому числі доходи загального фондусільського  бюджету у сумі 1059,623 тис.грн.,згідно з додатком №1 цього рішення ;  

 - видатки сільського бюджету у сумі 1059,623 тис.грн., у тому числі  видатки загального фонду сільського  бюджету у  сумі 889,220 тис.грн.; видатки спеціального фонду сільського бюджету 170,403 тис. гривень;

- профіцит сільського бюджету у сумі 170403 тис.грн. в тому числі загального фонду сільського бюджету 170,403 тис. грн.. згідно додатку №2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 170,403 тис. грн.. згідно з  додатком №2 до цього рішення.

            Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2016 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 889,220тис.грн. та спеціального фонду 170,403 тис. грн., згідно з додатком №3 до цього рішення.

            Визнати оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського   бюджету  у сумі  17,000 тис.грн.

            Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення:

- субвенція на утримання обєктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району у сумі 190,862 тис. грн.

            Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком №5 до цього рішення.

            Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду  місцевого бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою:

-          оплата праці/код2110/,

-          нарахування на оплату праці /код2120/,

-          оплата комунальних послуг та енергоносіїв /код 2270//,

-          поточні трансферти органам державного управління інших рівнів /код2620/,

-          соціальне забезпечення /код 2700/.

Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 373,817 тис.грн, згідно з додатком №6 до цього рішення.

 

 

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.А., член комісії

            Запропонувала затвердити проект рішення про  місцевий бюджет на 2016 рік та затвердити дане рішення.

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про місцевий бюджет на 2016 рік » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 4,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

3.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про затвердження Програми соціального захисту населення територіальної громади на 2016 рік. »

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

Здійснюючи державну політику щодо соціального захисту населення у межах своїх повноважень Вишнівська сільська рада керується приписами законів. Однак, враховуючи те, що сільська рада як орган місцевого самоврядування найближче стоїть до населення, самостійно встановлює додаткові до встановлених законодавством гарантій соціального захисту інвалідів (у тому числі і інвалідів дитинства), ветеранів війни, ветеранів праці, громадян похилого віку, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сімей з дітьми та інших категорій громадян, які потребують соціального захисту

 

ВИСТУПИЛИ:Ткаченко О.Б. , член комісії

            Запропонувала затвердити проект  Програми соціального захисту населення територіальної громади на 2016 рік та затвердити проект дане рішення

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження Програми соціального захисту населення територіальної громади на 2016 рік. » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 4,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

4.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про затвердження Програми Благоустрою Вишнівської сільської ради на 2016 рік »

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

Підстава для прийняття рішення про розробку Програми п.1ст. 27, п.6, 7 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Мета Програми – забезпечити освітлення вулиць в нічний час; своєчасне будівництво, реконструкцію та ремонт доріг, вирішення питання збирання, транспортування, утилізації побутових відходів та  сміття і на цій основі покращення санітарного стану населених пунктів, впорядкування кладовищ, проведення озеленення населених пунктів, виховання у молоді любові до рідного краю та природи.

 

ВИСТУПИЛИ: Салтовська Ж.Л., член комісії

            Запропонувала затвердити проект даного рішення

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження Програми Благоустрою Вишнівської сільської ради на 2016 рік» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 4,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає  

 

5.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про  затвердження Програми зайнятості населення сіл Вишнева та Першотравневе »

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

  Програма зайнятості населення сіл Вишнева та Першотравневе на 2016 рік  розроблена відповідно до  Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. за № 5067-УІ, Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, положення про  порядок бронювання на  підприємствах,  в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, які  потребують соціального захисту затвердженого Постановою  Кабінету Міністрів України від 27.04.1998 р. № 578,Положення  про  порядок організації та  проведення оплачуваних  громадських робіт, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 10.09.2008 р. за № 839.

 Головна мета Програми – здійснення конкретних заходів, спрямованих на  реалізацію державної політики зайнятості, ефективне використання трудових  ресурсів, регулювання ринку  праці,  соціальний захист населення села, сприяння зайнятості  населення, запобігання зростанню безробіття, створення умов для  забезпечення тимчасовою роботою незайнятих громадян.

 

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.А.,  член комісії

            Запропонував  затвердити проект  Програми зайнятості населення сіл Вишнева та Першотравневе тазатвердити проект  даного рішення

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про  затвердження Програми зайнятості населення сіл Вишнева та Першотравневе» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 4,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

6.СЛУХАЛИ:Про проект рішення «Про затвердження Програми культурно-освітніх заходів у 2016 році»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

Однією з основних функцій сільської ради є гуманітарна функція, яка передбачає створення умов для інтелектуального, духовного і фізичного розвитку громадян.

Основним напрямком у сфері культури є створення умов для естетичного виховання, відпочинку, дозвілля молоді та пропаганді здорового способу життя.

Метою програми є здійснення виховання громадян в дусі патріотизму, відданості Батьківщині, збереження національних традицій.

 

ВИСТУПИЛИ: Бузін А.О., голова комісії

Запропонував затвердити проект  Програми культурно-освітніх заходів у 2016 році        

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження Програми культурно-освітніх заходів у 2016 році» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 4,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

7.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про затвердження Програми соціально-економічного, культурного, духовного розвитку Вишнівської територіальної громади на 2016 рік»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

Програма  економічного і соціально-культурного розвитку на 2016 рік розроблена  виконкомом  спільно з спеціалістами Вишнівської сільської  ради з метою вироблення та втілення єдиної політики розвитку сільської  ради у 2016 році, що вимагатиме від виконкому чіткої взаємодії з депутатами сільської  ради, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, що розташовані на території села.

            Основою для розроблення  Програми є Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” стаття 26 п.22 “Затвердження Програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно - територіальних одиниць, цільових Програм з інших питань місцевого самоврядування”.

ВИСТУПИЛИ:  Салтовська Ж.Л., член комісії

Запропонувала затвердити проект Програми соціально-економічного, культурного, духовного розвитку Вишнівської територіальної громади на 2016 рік та затвердити проект даного рішення

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження Програми соціально-економічного, культурного, духовного розвитку Вишнівської територіальної громади на 2016 рік» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 4,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

8.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про розмір та порядок сплати членських внесків Вишнівської сільської ради до Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області »

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Затвердити розмір щомісячних членських внесків Вишнівської сільської ради до Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області в сумі 50,00 грн.

 

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко О.Б., член комісії

            Запропонувала затвердити проект розмірута порядок сплати членських внесків Вишнівської сільської ради до Асоціації органів місцевого самоврядування  та проект даного рішення.

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про розмір та порядок сплати членських внесків Вишнівської сільської ради до Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області.» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 4,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає   

 

9.СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про затвердження Програми Вишнівської сільської ради – Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області.»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови 

Відповідно до статті 140 Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", затвердити Програму Вишнівської сільської ради – Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області.

Для виконання програми, мети і завдань члена Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області сплачувати членські внески щомісячно в розмірі 50грн. безготівковим рахунком.

ВИСТУПИЛИ: Салтовська Ж.Л., член комісї

Запропонувала затвердити проект  Програми Вишнівської сільської ради – Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області       

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження Програми Вишнівської сільської ради – Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області.» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 4,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

10.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах розпорядників бюджетних коштів сільського бюджету за 2015 рік»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Згідно статті 43 Закону України “Про державний бюджет України на 2015 рік” пропоную затвердити ліміт споживання енергоносіїв у фізичних обсягах розпорядників бюджетних коштів сільського бюджету за 2015 рік (додаток № 5).

 

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко О.Б., член комісії

            Запропонувала затвердити  проект лімітів споживання енергоносіїв за 2015 рік та затвердити та проект даного рішення

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах розпорядників бюджетних коштів сільського бюджету за 2015 рік» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 4,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

11.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про умови оплати праці Вишнівського сільського голови на 2016 рік»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Здійснювати щомісячне преміювання не менше  10% від посадового окладу в межах затверджених лімітів на оплату праці.

Надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань один раз на рік в розмірі середньомісячної зарплати.

При наданні щорічної відпустки надати матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку.

 

ВИСТУПИЛИ: Бузін А.О., голова комісії

Запропонував прийняти проект даного рішення.

 

ВИРІШИЛИ:  Погодити проект рішення сільської ради «Про умови оплати праці Вишнівського сільського голови на 2016 рік» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 4,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

12.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про умови праці працівників сільської ради на 2016 рік»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Затвердити штатний розпис сільської ради у кількості 4,5 штатних одиниць.

- сільський голова – 1;

- секретар сільської ради – 1;

- діловод    – 1;

- спеціаліст – землевпорядник – 1;

- прибиральник службових приміщень - 0,5.

 Надавати працівникам матеріальну допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі , що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

У межах затверджених видатків на оплату праці здійснювати преміювання працівників ради не менше 10% посадового окладу.

 

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко О.Б., член комісї

Запропонувала затвердити проект умов праці працівників сільської ради та прийняти проект даного рішення.

 

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про умови праці працівників сільської ради на 2016 рік» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 4,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

13.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про затвердження  Положення про преміювання працівників виконавчого комітету  Вишнівської сільської ради.»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

 

Положення розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування  структури та умов оплати праці працівників апарату органів  виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів” та наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 року  № 77 ”Про умови оплати праці працівників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, суддів, органів прокуратури, Державних податкових інспекцій та митної служби”.

 

ВИСТУПИЛИ: Салтовська Ж.Л., член комісії

Запропонувала затвердити проект Положення про преміювання.

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження  Положення про преміювання працівників виконавчого комітету  Вишнівської сільської ради.» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 4,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

 

14.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про затвердження плану роботи сільської ради на 2016 рік »

Інформація Біліченко В.М., секретаря сільської ради

Затвердити план роботи сільської ради на 2016 рік

 

ВИСТУПИЛИ: Бузін А.О., голова комісії

            Запропонував затвердити  проект плану роботи сільської ради на 2016 рік

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження плану роботи сільської ради на 2016 рік» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 4,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає   

 

15.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про затвердження штатного розпису працівників комунального підприємства «Вишнівське»»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

                 Відповідно до статей 140,141 Конституції України та  пункту 5 частини першої статті 26,пункту 2 статті 64 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні» пропоную затвердити   штатний   розпис   працівників  комунального підприємства

«Вишнівське»  на 01 січня 2016 рокуу кількості 12 штатних одиниць.

- Директор КП - 1

- Бухгалтер-касир - 1

 

ВИСТУПИЛИ:  Ткаченко О.Б,  член комісії

            Запропонувала  затвердити проект даного рішення

 

ВИРІШИЛИ:Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження штатного розпису працівників комунального підприємства «Вишнівське»». запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 4,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає   

 

16.СЛУХАЛИ:Про проект рішення«Про затвердження скорегованих тарифів на послуги водопостачання в с. Вишнева, які надаються комунальним підприємством « Вишнівське»  Вишнівської сільської ради»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

              Розглянувши надані дирекцією комунального підприємства «Вишнівське» (Вишнівської сільської ради) розрахунки на постачання холодної води для побутових потреб, керуючись вимогами статті 7, 31 Закону України « Про житлово-комунальні послуги» згідно Постанови Кабінету Міністрів України « Про затвердження Порядку  формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення» ч. ІІІ п. 38 , пропоную розглянути скореговані тарифи з постачання холодної води споживачам с. Вишнева, які надаються комунальним підприємством «Вишнівське»

 

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.А., член комісії

            Запропонувала затвердити діючий тариф  на питну воду  та затвердити проект даного рішення

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження скорегованих тарифів на послуги водопостачання в с. Вишнева, які надаються комунальним підприємством « Вишнівське»  Вишнівської сільської ради»запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 4,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

 

17.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про преміювання працівників сільської ради за грудень 2015 року »

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Відповідно до статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування ”, Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів ”, відповідно до Положення про преміювання працівників Вишнівської сільської ради, (додатку № 2 до Колективного договору між адміністрацією та профспілковою організацією Вишнівської сільської ради на 2011-2015 роки) преміювати працівників сільської ради за  листопад у межах фонду оплати праці.                            

ВИСТУПИЛИ: Бузін А.О., голова комісії

            Запропонував затвердити проект рішення про преміювання працівників сільської ради

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про преміювання працівників сільської ради за грудень 2015 року » запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 4,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” – немає 

Голова комісії                                                                         А.О. Бузін

Секретар                                                                                  О.Б.Ткаченко