ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

протокол №5 від 20.11.2017 р.

 

П Р О Т О К О Л № 05

засідання постійної депутатської комісії з питань депутатської етики, забезпечення законності, правопорядку,  місцевого самоврядування, з гуманітарних питань, соціального захисту населення та зв'язків з громадськими організаціями

 

від  20 листопада 2017  року

 

Присутні:Чемерис Л.І.

                  Паримон О.А.

                  Чередниченко В.Д.

                  Салтовський Ю.І.

Запрошені: Чемерис Н.І. сільський голова

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про заходи щодо попередження правопорушень  та злочинності на  території сільської ради

 

1.СЛУХАЛИ: Про проект рішення” Про заходи щодо попередження правопорушень та злочинності на території сільської ради ”

Інформує: Чемерис Н.І., сільський голова

На території сільської ради зросла злочинність, у зв’язку з цим розроблені заходи  по попередженню правопорушень та виявлення громадян, які зловживають алкоголем.  

            Пропоную затвердити заходи щодо попередження правопорушень та злочинності на території сільської ради

 

ВИСТУПИЛИ: Салтовський Ю.І., член комісії

Запропонував  затвердити проект заходівщодо попередження правопорушень та злочинності на території сільської ради

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення виконавчого комітету“ Про заходи щодо попередження правопорушень та злочинності на території сільської ради ”

запропонувати членам виконавчого комітету сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговому засіданні виконавчого комітету (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 4,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

 

Голова комісії                                   Л.І.Чемерис

          

 Секретар                                            Ю.І.Салтовський