ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

протокол №6 від 18.12.2017 р.

 

П Р О Т О К О Л № 06

засідання постійної депутатської комісії з питань депутатської етики, забезпечення законності, правопорядку,  місцевого самоврядування, з гуманітарних питань, соціального захисту населення та зв'язків з громадськими організаціями

 

від  18 грудня 2017  року

 

Присутні:Чемерис Л.І.

                  Паримон О.А.

                  Чередниченко В.Д.

                  Салтовський Ю.І.

Запрошені: Чемерис Н.І. сільський голова

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.Про організацію оплачуваних громадських робіт у 2018 році

2. Про створення постійно діючої технічної комісії з обстеження об’єктів соціальної інфраструктури на території Вишнівської сільської ради

 

 

 

1.СЛУХАЛИ: Про проект рішення” Про організацію оплачуваних громадських робіт у 2018 році”

Інформує: Чемерис Н.І., сільський голова

Відповідно до ст..34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 27.05.97 р. № 280 97/ВР ст.. 31 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012р.№ 5067-VІ, Порядку організації та проведення оплачуваних громадських

- пропоную організувати у 2017 році за участю Балаклійського районного центру зайнятості на підприємствах, в установах та організаціях комунальної форми власності   громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру, які повинні мати суспільно корисну спрямованість, відповідати проблемам територіальної громади та  сприяти її соціальному розвитку.

- пропоную виділити кошти з місцевого бюджету в сумі 60361,00 грн. для фінансування організації громадських робіт, рівними частинами пропорційно сумі витрат на їх організацію за рахунок коштів місцевого бюджету та Фонду загального державного соціального страхування України на випадок безробіття.

- пропоную затвердити перелік видів оплачуваних громадських робіт

 

ВИСТУПИЛИ: Чемерис Л.І.,головакомісії

Запропонував  затвердити проект рішення пропро організацію оплачуваних громадських робіт у 2018 році

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення виконавчого комітетуПро організацію оплачуваних громадських робіт у 2018 році

запропонувати членам виконавчого комітету сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговому засіданні виконавчого комітету (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 4,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

 

2.СЛУХАЛИ: Про проект рішення ” Про створення постійно діючої технічної комісії з обстеження об’єктів соціальної інфраструктури на території Вишнівської сільської ради

Інформує: Чемерис Н.І., сільський голова

На виконання Закону України «Про охорону праці», розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 02.10.2017 р. №480, з метою забезпечення надійності та безпеки експлуатації об’єктів соціальної інфраструктури, пропоную створити постійнодіючу технічної комісії з обстеження об’єктів соціальної інфраструктури у складі:

Голова комісії : Чемерис Ніна Іванівна, сільський голова

Члени комісії: Ткаченко Тетяна Миколаївна, директор Вишнівської ЗОШ І –ІІІ ст.;

                          Немич Михайло Миколайович,

                          Калашник Євгенія Миколаївна.

 

ВИСТУПИЛИ: Паримон О.Л., член комісії

Запропонував  затвердити проект рішення про створення постійно діючої технічної комісії з обстеження об’єктів соціальної інфраструктури на території Вишнівської сільської ради

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення виконавчого комітету “ Про створення постійно діючої технічної комісії з обстеження об’єктів соціальної інфраструктури на території Вишнівської сільської ради ” запропонувати членам виконавчого комітету сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговому засіданні виконавчого комітету (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 4,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

 

 

 

Голова комісії                                   Л.І.Чемерис

          

 Секретар                                            Ю.І.Салтовський