ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

протокол №01 від 22.01.2018 р.

П Р О Т О К О Л № 01

засідання постійної депутатської комісії з питань депутатської етики, забезпечення законності, правопорядку,  місцевого самоврядування, з гуманітарних питань, соціального захисту населення та зв'язків з громадськими організаціями

 

від 22 січня 2018  року

 

Присутні:Чемерис Л.І.

                  Паримон О.А.

                  Чередниченко В.Д.

                  Салтовський Ю.І.

Запрошені: Чемерис Н.І. сільський голова

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.Про роботу виконавчого комітету у 2018  році

2.Про погодження переліку об’єктів та видів  суспільно корисних робіт для  засуджених та осіб на яких покладено адміністративне стягнення чи кримінальне покарання у виді громадських робіт.

3. Про затвердження матеріально-відповідальних осіб сільської ради.

4. Про роботу зі зверненнями та заявами громадян

5. Про заходи щодо збереження відпошкоджень магістральних кабельних ліній зв'язку ТОВ «АТРАКОМ».

6. Про створення комісії з перевірки підприємств питного водопостачання на території Вишнівської сільської ради.

 

 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про роботу виконавчого комітету у 2018  році»

  Інформує Біліченко В.М., секретар сільської ради

Пропоную затвердити план роботи виконавчого комітету сільської ради на 2018 рік.   

 

ВИСТУПИЛИ: Чередниченко В.Д.,  член комісії

Запропонувала затвердити план роботи виконавчого комітету сільської ради на 2018 рік та  прийняти проект даного рішення

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення виконавчого комітету сільської ради  «Про роботу виконавчого комітету у 2018  році» запропонувати членам виконавчого комітету прийняти рішення з цього питання на черговому засіданні виконавчого комітету (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 4,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

2. СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про погодження переліку об’єктів та видів  суспільно корисних робіт для  засуджених та осіб на яких покладено адміністративне стягнення чи кримінальне покарання у виді громадських робіт.»

      Інформує Чемерис Н.І., сільський голова

Пропоную погодити з кримінально-виконавчою інспекцією Балаклійського району Харківської області перелік об’єктів, та видів суспільно корисних робіт на яких засуджений (а) буде відбувати громадські роботи:

- благоустрій та озеленення ;

            - впорядкування територій;

            - скошування карантинних бур’янів та вирубка порослі;

            - очищення доріг та тротуарів (сезонне);

            - прибирання території від побутових відходів.

 

ВИСТУПИЛИ: Паримон О. А.,  член комісії

Запропонувала затвердити перелік громадських робіт,  на яких засуджені та особи будуть відбувати кримінальне покарання та адміністративні стягнення та прийняти проект даного рішення.

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення виконавчого комітету сільської ради«Про погодження переліку об’єктів та видів  суспільно корисних робіт для  засуджених та осіб на яких покладено адміністративне стягнення чи кримінальне покарання у виді громадських робіт..» запропонувати членам виконавчого комітету прийняти рішення з цього питання на черговому засіданні виконавчого комітету (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 4,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

3. СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про затвердження матеріально-відповідальних осіб сільської ради»

      Інформує Ткаченко Л.О., спеціаліст сільської ради

Згідно “Інструкції з обліку запасів бюджетних установ” пропоную затвердити матеріально-відповідальними особами по організаціях сільської ради:

            відповідальна за ведення касових операцій   Біліченко В.М., секретар сільської ради

     

Сільська рада                       Біліченко В.М., секретар сільської ради

            Сільський клуб                    Немич М.М.., завідуючий сільським клубом      

 

ВИСТУПИЛИ: Салтовський Ю.І.,  член комісії

Запропонував затвердити матеріально-відповідальних осіб по організаціях сільської ради та  прийняти проект даного рішення.

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення виконавчого комітету сільської ради«Про затвердження матеріально-відповідальних осіб сільської ради» запропонувати членам виконавчого комітету прийняти рішення з цього питання на черговому засіданні виконавчого комітету (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 4,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

4. СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про роботу зі зверненнями та заявами громадян»

  Інформує Біліченко В.М., секретар сільської ради

Протягом  2017 ріку  до сільської ради надійшло 65 звернення громадян, з них на особистому прийомі  -  65. Всього   було порушено 65 питання. Звернення були від різних категорій населення:  інвалідів  війни, учасників війни, пенсіонерів  та громадян інших категорій.

            Всі питання, які порушувались при зверненнях, вирішено.

 

ВИСТУПИЛИ: Чемерис Л.І.,  голова комісії

Запропонувала прийняти проект даного рішення

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення виконавчого комітету сільської ради  «Про роботу зі зверненнями та заявами громадян» запропонувати членам виконавчого комітету прийняти рішення з цього питання на черговому засіданні виконавчого комітету (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 4,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

5. СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про заходи щодо збереження відпошкоджень магістральних кабельних ліній зв'язку ТОВ «АТРАКОМ»»

      Інформує Чемерис Н.І.., сільський голова

До сільської ради надійшов лист від  ТОВ «АТРАКОМ» щодо збереження магістральних волоконно-оптичних кабельних ліній зв'язку ТОВ «АТРАКОМ» від пошкоджень.  Згідно п. 21, п. 23 «Правил охорони ліній електрозв’язку» заборонити на території сільської ради, в межах населеного пункту, в місцях проходження магістральних кабельних ліній зв'язку ТОВ «АТРАКОМ», проведення будь-яких земляних робіт, пов'язаних з розриттям грунту.

При виділенні земельних ділянок під будівництво, реконструкцію, розширення наземних та підземних споруд, при передачі земельних ділянок у постійне чи тимчасове користування в межах населених пунктів сільської ради , в місцях проходження магістральних кабельних ліній зв'язку ТОВ «АТРАКОМ», включати у склад комісії по вибору майданчиків (трас) для будівництва, представника ЦТОЕ №6 Мальцева В.О., що знаходиться за адресою: м. Ізюм, вул. Соборна, 56-А. тел.. (05743)5-84-30, моб. (050) 771-48-94

 

ВИСТУПИЛИ: Салтовський Ю.І.,  член комісії

Запропонував  рекомендувати ТОВ «АТРАКОМ»:

- нанести на схеми підприємств та організацій трасу проходження кабелю ТОВ «АТРАКОМ»

- видати технічні умови на виконання робіт;

- надсилати свого представника на місце виконання робіт;

- визначити трасу та позначити її на місцевості в межах виконання робіт;

- проводити інструктаж інженерно-технічних працівників і механізаторів, задіяних на виконанні робіт.

Прийняти проект даного рішення

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення виконавчого комітету сільської ради      «Про заходи щодо збереження від пошкоджень магістральних кабельних ліній зв'язку ТОВ «АТРАКОМ» запропонувати членам виконавчого комітету прийняти рішення з цього питання на черговому засіданні виконавчого комітету (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 4,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

6. СЛУХАЛИ: Про проект рішення«Про створення комісії з перевірки підприємств питного водопостачання на території Вишнівської сільської ради».

      Інформує Чемерис Н.І.., сільський голова

 На виконання листа управління Держпродспоживслужби в Балаклійському  районі від 24.01.2018 року № 14.2/120 з метою запобігання виникненню спалахів гострих кишкових інфекційних захворювань серед сільської ради пропоную створити комісію з перевірки підприємств питного водопостачання на території Вишнівської сільської ради  у складі:

Шумкова Олена Дмитрівна – головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Балаклійського районного управління Держпродспоживслужби;

Салтовський Юрій Іванович – керівник комунального підприємства «Вишнівське»;

Калашник Євгенія Миколаївна – завідуюча Вишнівським ФАПом;

Ткаченко Тетяна Миколаївна – директор Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

Жукова Наталія Василівна – спеціаліст – землевпорядник сільської ради

 

ВИСТУПИЛИ: Чередниченко В.Д.,  член комісії

Запропонувала затвердити запропонований склад комісії та проект даного рішення

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення виконавчого комітету сільської ради    «Про створення комісії з перевірки підприємств питного водопостачання на території Вишнівської сільської ради» запропонувати членам виконавчого комітету прийняти рішення з цього питання на черговому засіданні виконавчого комітету (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 4,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

 

Голова комісії                                   Л.І.Чемерис

          

 Секретар                                            Ю.І.Салтовський