ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

протокол №01 від 16.01.2017

 

П Р О Т О К О Л № 01

засідання постійної депутатської комісії з питань депутатської етики, забезпечення законності, правопорядку,  місцевого самоврядування, з гуманітарних питань, соціального захисту населення та зв'язків з громадськими організаціями

 

від 16 січня 2017  року

 

Присутні:Чемерис Л.І.

                  Паримон О.А.

                  Чередниченко В.Д.

                  Салтовський Ю.І.

Запрошені: Чемерис Н.І. сільський голова

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Звіт сільського голови про свою діяльність у 2016 році

2.Про затвердження Правил поводження  з тваринами  на території Вишнівської сільської ради

 

 

1.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Звіт сільського голови про свою діяльність у 2016 році»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

Звіт про  діяльність в 2016 році (додається)

 

ВИСТУПИЛИ: Чемерис Л.І., голова комісії

 Запропонувала проект рішення про діяльність сільського голови за 2016 прийняти

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради    «Звіт сільського голови про свою діяльність у 2016 році» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії сільської ради (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 4,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

 

2.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про затвердження Правил поводження  з тваринами  на території Вишнівської сільської ради»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

Правила поводження з тваринами на території Вишнівської сільської ради (далі – Правила) розроблено відповідно до вимог законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про ветеринарну медицину», «Про забезпечення санітарного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб».

Ці Правила поширюються на фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності, які утримують тварин на території Вишнівської сільської ради.

 

ВИСТУПИЛИ: Чередниченко В.Д., член комісії

 Запропонувала затвердити проект  Правила поводження з тваринами на території сільської ради        

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради    «Про затвердження Правил поводження  з тваринами  на території Вишнівської сільської ради» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії сільської ради (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 4,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

Голова комісії                                   Л.І.Чемерис

            Секретар                                            Ю.І.Салтовський