ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

протокол №03 від 08.09.2017 р.

П Р О Т О К О Л № 03

засідання постійної депутатської комісії з питань депутатської етики, забезпечення законності, правопорядку,  місцевого самоврядування, з гуманітарних питань, соціального захисту населення та зв'язків з громадськими організаціями

 

від 08 вересня 2017  року

 

Присутні:Чемерис Л.І.

                  Паримон О.А.

                  Чередниченко В.Д.

                  Салтовський Ю.І.

Запрошені: Чемерис Н.І. сільський голова

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Про затвердження штатного розпису працівників комунального підприємства

«Вишнівське».

 

 

1.СЛУХАЛИ: Про проект рішення «Про затвердження штатного розпису працівників комунального підприємства «Вишнівське».»

Інформація: Ткаченко Л.О. спеціаліста сільської ради

                 Відповідно до статей 140,141 Конституції України та  пункту 5 частини першої статті 26,пункту 2 статті 64 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні» пропоную затвердити   штатний   розпис   працівників  комунального підприємства

«Вишнівське»  на 01 вересня 2017 року у кількості 1,5 штатних одиниць.

- Керівник КП – 0,5

- Бухгалтер-касир - 1

 

ВИСТУПИЛИ: Чередниченко В.Д.,  член комісії

            Запропонувала дозволити   керівнику    комунального  підприємства   при необхідності вносити зміни до штатного розпису підприємства  з послідуючим   затвердженням   на сесії сільської ради

 

ВИРІШИЛИ: Погодити проект рішення сільської ради «Про затвердження штатного розпису працівників комунального підприємства «Вишнівське»» запропонувати депутатам сільської ради  прийняти рішення з цього питання на черговій сесії сільської ради (проект додається)

                                                                                                                    Голосували: “за” - 4,                                                                                                                                                       “проти” -  немає,   

                                                                                                                      “утримались” - немає

 

 

Голова комісії                                   Л.І.Чемерис

            Секретар                                            Ю.І.Салтовський