ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

Протокол 64 сесії 6 скликання від 21.07.2015 р.

 

 

УКРАЇНА

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

LХIVСЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

 

ПРОТОКОЛ № 64

від  21 липня   2015 року

 

Всього обрано депутатів -14

Присутні на сесії -11 депутатів.

Запрошені 2 особи (список додається)

Головуюча на сесії – Н.І.Чемерис, сільський голова

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.Про внесення змін до місцевого бюджету на 2015 рік

2. Про дозвіл на прийняття на баланс Вишнівської сільської ради відновленого вуличного

освітлення  села Першотравневе

3. Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення спеціалістуземлевпоряднику сільської ради Жуковій Н.В. 

4.Про преміювання працівників сільської ради за липень  2015 року

5. Про виділення коштів на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування, які проходять через с. Вишнева по площі 40 років Перемоги

 

1.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до місцевого бюджету на 2015 рік »

Інформує: Ткаченко Л.О. спеціаліст ІІ категорії сільської ради

Ткаченко Л.О. ознайомила присутніх із висновком фінансового управління щодо перевиконання бюджету за 6 місяців 2015 року. Запропонувала внести зміни до бюджету, спрямувавши кошти на ремонт доріг та виконання робіт   з благоустрою населених пунктів.

 

ВИСТУПИЛИ: Немич Г.П., депутат сільської ради

 Запропонувала затвердити внесення змін до місцевого бюджету       

 

ВИРІШИЛИ:Рішення «Про внесення змін до місцевого бюджету на 2015 рік» прийняти (додається).

                                                                                                                      Голосували: “за” - 11,

“проти” - немає,

“утримались» -немає

сільський голова – голосувала «за»

Прийнято

2.СЛУХАЛИ:  Про дозвіл на прийняття на баланс Вишнівської сільської ради відновленого вуличного освітлення села  Першотравневе”

Інформація Жукової Н.В. ., землевпорядника  сільської ради

             Необхідно прийняти на баланс Вишнівської сільської ради відновленого вуличного освітлення села Першотравневе

ВИСТУПИЛИ: Ткаченко О.Б., депутат сільської ради

Запропонувала  надати дозвіл  на прийняття на баланс відновленого вуличного освітлення та затвердити дане рішення

ВИРІШИЛИ:РішенняПро дозвіл на прийняття на баланс Вишнівської сільської ради відновленого вуличного освітлення села Першотравневе.” прийняти (додається).

Голосували: “за” - 11,

“проти” - немає,

“утримались”- немає

сільський голова – голосувала «за»

Прийнято

 

3.СЛУХАЛИ: «Про надання матеріальної допомоги на вирішення соціально - побутових умов спеціалісту –землевпоряднику  сільської ради Жуковій Наталії Василівні

Інформація Ткаченко Л.О.,бухгалтера сільської ради

 

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів ”, надати спеціалісту –землевпоряднику  сільської ради Жуковій Н.В.  матеріальну допомогу на вирішення соціально - побутових умов в розмірі посадового окладу

ВИСТУПИЛИ: Чемерис П.М.,  депутат сільської ради      

Запропонувала затвердити рішення про виплату матеріальної допомоги на вирішення соціально - побутових умов в розмірі посадового окладу

 

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про надання матеріальної допомоги на вирішення соціально - побутових умов спеціалісту –землевпоряднику  сільської ради Жуковій Наталії Василівні »    прийняти (додається).

                                                                                                                      Голосували: “за” - 11,

“проти” - немає,

 «утрималася» – Жукова Н.В.

сільський голова – голосувала «за»

                                                                                                          Прийнято

4.СЛУХАЛИ:«Про преміювання працівників сільської ради за липень 2015 року »

Інформація Ткаченко Л.О. спеціаліста ІІ категорії сільської ради

Відповідно до статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування ”, Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів ”, відповідно до Положення про преміювання працівників Вишнівської сільської ради, (додатку № 2 до Колективного договору між адміністрацією та профспілковою організацією Вишнівської сільської ради на 2011-2015 роки) преміювати працівників сільської ради за  липень у межах фонду оплати праці.

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.А., депутат сільської ради

 Запропонувала здійснити преміювання працівників сільської ради за липень  2015 року .

ВИРІШИЛИ:Рішення «Про преміювання працівників сільської ради за липень  2015 року » прийняти (додається).

                                                                                                                      Голосували: “за” - 11,

“проти” - немає,

“утримались» - Жукова Н.В.

сільський голова – «утрималась»

Прийнято

5.СЛУХАЛИ: «Про виділення коштів на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування, які проходять через с. Вишнева по площі 40 років Перемоги» Інформація Чемерис Н.І., сільського голови 

Відповідно до ст.31 та ст.44 Закону України «Про місцеве самоврядування» пропоную направити кошти місцевого бюджету на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування, які проходять через с. Вишнева по площі 40 років Перемоги , як спів фінансування на договірних засадах

 

ВИСТУПИЛИ: Жукова Н.В., депутат сільської ради

 Запропонувала затвердити рішення про виділення коштів на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування    

 

ВИРІШИЛИ:Рішення «Про виділення коштів на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування, які проходять через с. Вишнева по площі 40 років Перемоги» прийняти (додається).

                                                                                                                      Голосували: “за” - 11,

“проти” - немає,

“утримались» -немає

сільський голова – голосувала «за»

Прийнято

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                                    Н.І.ЧЕМЕРИС