ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

Протокол 66 сесії 6 скликання від 24.09.2015 р.

 

 

УКРАЇНА

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

LХVІ СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

 

ПРОТОКОЛ № 66

від  24 вересня   2015 року

 

Всього обрано депутатів -14

Присутні на сесії -11 депутатів.

Запрошені 4 особи (список додається)

Головуюча на сесії – Н.І.Чемерис, сільський голова

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.Про внесення змін до місцевого бюджету на 2015 рік

2.Про преміювання працівників сільської ради за вересень  2015 року

 

 

1.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до місцевого бюджету на 2015 рік »

Інформує: Ткаченко Л.О. спеціаліст ІІ категорії сільської ради

  Визнати на 2015рік:

-  доходи сільського бюджету  у сумі 992,182 тис.грн., в тому числі

 доходи загального фонду сільського  бюджету у сумі 960,313 тис.грн., спеціального фонду бюджету у сумі 31,869 тис. грн.. в тому числі бюджет розвитку 31,869 тис грн.. згідно з додатком №1 цього рішення ;  

 - видатки сільського бюджету у сумі 1066,009 тис.грн., у тому числі  видатки загального фонду сільського  бюджету у  сумі 773,161 тис.грн.; та видатків спеціального фонду 292,848 тис.грн., у тому числі бюджет розвитку 250,631 тис грн..

- профіцит сільського бюджету у сумі -144,131 тис. грн.., в тому числі загального фонду сільського бюджету -144,131 тис. грн.. та спеціального фонду  сільського бюджету____ тис. грн.. та згідно з додатком №2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 227,277  тис. грн.. згідно з додатком №2 до цього рішення

  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2015 рік по загальному фонду 773,161 тис.грн., по  спеціальному фонду 292,848 тис.грн., згідно з додатком №3 до цього рішення.

 Визнати оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського   бюджету  у сумі  10,201 тис.грн.

 Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення:

- Інша субвенція на утримання клубних закладів в сумі 37,132 тис. грн.

- субвенція на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району у сумі 17,758 тис. грн.

 

ВИСТУПИЛИ: Салтовська Ж.Л., депутат сільської ради

 Запропонував затвердити внесення змін до місцевого бюджету       

 

ВИРІШИЛИ:Рішення «Про внесення змін до місцевого бюджету на 2015 рік» прийняти (додається).

                                                                                                                      Голосували: “за” - 11,

“проти” - немає,

“утримались» -немає

сільський голова – голосувала «за»

Прийнято

 

2.СЛУХАЛИ:«Про преміювання працівників сільської ради за вересень 2015 року »

Інформація Ткаченко Л.О. спеціаліста ІІ категорії сільської ради

Відповідно до статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування ”, Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів ”, відповідно до Положення про преміювання працівників Вишнівської сільської ради, (додатку № 2 до Колективного договору між адміністрацією та профспілковою організацією Вишнівської сільської ради на 2011-2015 роки) преміювати працівників сільської ради за  вересень у межах фонду оплати праці.

 

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.А. , депутат сільської ради

 Запропонувала здійснити преміювання працівників сільської ради за вересень  2015 року .

 

ВИРІШИЛИ:Рішення «Про преміювання працівників сільської ради за вересень  2015 року » прийняти (додається).

                                                                                                                      Голосували: “за” - 11,

“проти” - немає,

“утримались» - Біліченко В.М., Жукова Н.В.

сільський голова – «утрималась»

Прийнято

 

 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                                    Н.І.ЧЕМЕРИС