ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

Протокол 68 сесії 6 скликання від 30.10.2015 р.

 

 

УКРАЇНА

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

LХVІІІ СЕСІЯ VІ СКЛИКАННЯ

 

ПРОТОКОЛ № 68

від  30 жовтня   2015 року

 

Всього обрано депутатів -14

Присутні на сесії -14 депутатів.

Запрошені 4 особи (список додається)

Головуюча на сесії – Н.І.Чемерис, сільський голова

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про виконання бюджету за ІІІ квартал 2015 року

2. Про виконання плану збору земельного податку з громадян та про хід розрахунків за договорами оренди за земельні ділянки.

3. Звіт сільського голови про свою діяльність

4.Про затвердження акта на списання матеріальних цінностей

5.Про надання дозволу громадянину Дрегвалю Володимиру Васильовичу  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  розташованої за адресою село Вишнева площа 40 років Перемоги, 6 Балаклійського району Харківської області , з метою подальшого оформлення договору оренди

6.Про преміювання працівників сільської ради  за жовтень  2015 року

 

 

1.СЛУХАЛИ: «Про виконання сільського бюджету за ІІІ квартал 2015 року »

Інформує: Ткаченко Л.О. спеціаліст ІІ категорії сільської ради

 

            Сільський бюджет за ІІІ квартал 2015 року виконано на 104,71%.  Заплановано доходів 7888808,00 грн., надійшло  825954,26 грн.  Акцизний податок виконано на  110,96%, місцеві податки і збори виконано на 103,53%, податок  на нерухоме майно, відмінне  від земельної ділянки виконано на 102,17%, земельний податок з юридичних осіб – 190,55%, орендна плата з юридичних осіб 104,57%, земельний податок з фізичних осіб 87,89%, орендна плата з фізичних осіб – 75,31%, екологічний податок  - 190,23%, державне мито – 52,40% .

 

ВИСТУПИЛИ: Салтовська Ж.Л., депутат сільської ради

            Запропонувала затвердити рішення

ВИРІШИЛИ:Рішення «Про виконання сільського бюджету за ІІІ квартал 2015 року » прийняти (додається).

                                                                                                                      Голосували: “за” - 14,

“проти” - немає,

“утримались”- немає

сільський голова – голосувала «за»

Прийнято

 

 

2.СЛУХАЛИ: «Про виконання плану збору земельного податку з громадян та про хід розрахунків за договорами оренди за земельні ділянки »

Інформує: Ткаченко Л.О. спеціаліст ІІ категорії сільської ради

            За 9 місяців  поточного року земельний податок з фізичних осіб заплановано 23000,00 грн., сплачено 20214,33грн. - виконано на 87,90%. Орендна плата з фізичних осіб заплановано 22500,00грн. сплачено 16944,36 грн. виконано на 75,31% : Харківкапітал  АЗС 305– 71835,39грн. виконано на 100% ; ПрАТ «Київстар» – 12476,61грн. виконано на 100%;  ФО-П Орлов – 3245,00грн. виконано на 100%; ФО-П Лопатюк – 3374,73 грн. виконано на 100%; ФО-П Хомяк – 4850,37грн. виконано на 100%; ФО-П Борщ – 1086,00грн. виконано на 100%; ФО-П Остапчук  заплановано 10385,57грн., сплачено 3025,00 грн. виконано на 29,13%

           

ВИСТУПИЛИ: Салтовська Ж.Л., депутат сільської ради

            Запропонувала затвердити рішення

 

ВИРІШИЛИ:Рішення «Про виконання плану збору земельного податку з громадян та про хід розрахунків за договорами оренди за земельні ділянки » прийняти (додається).

                                                                                                                      Голосували: “за” - 14,

“проти” - немає,

“утримались”- немає

сільський голова – голосувала «за»

Прийнято

3.СЛУХАЛИ: «Про звіт голови сільської ради про свою діяльність.»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

Заслухали звіт сільського голови Чемерис Н.І. про свою діяльність в 2015 році

 

ВИСТУПИЛИ: Жувак П.В, депутат сільської ради

Запропонував діяльність сільського голови за 2015 рік визнати задовільною

 

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про звіт голови сільської ради про свою діяльність». прийняти (додається).

Голосували: “за” - 14,

“проти” - немає,

“утримались”- немає

сільський голова – «утрималась»

Прийнято

4.СЛУХАЛИ: «Про затвердження акта на списання матеріальних цінностей »

Інформує: Ткаченко Л.О. спеціаліст ІІ категорії сільської ради

Керуючись статтями 26 та 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і пунктом ІІ Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затвердженої наказом управління Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 10.08.2001 р. № 142/181, розглянувши акт на списання матеріальних цінностей, які є фізично зношеними та непридатними для подальшого користування, з метою ефективного використання комунального майна , затвердити акт на списання матеріальних цінностей по Вишнівському сільському клубі

 ВИСТУПИЛИ: Немич Г.П., депутат сільської ради

Запропонувала затвердити акт на списання матеріальних цінностей

ВИРІШИЛИ:Рішення «Про затвердження акта на списання матеріальних цінностей» прийняти (додається).

                                                                                                                      Голосували: “за” - 14,

“проти” - немає,

“утримались» -немає

сільський голова – голосувала «за»

Прийнято

5.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу громадянину Дрегвалю Володимиру Васильовичу  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  розташованої за адресою село Вишнева площа 40 років Перемоги, 6 Балаклійського району Харківської області , з метою подальшого оформлення договору оренди»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

До сільської ради звернувся з заявою громадянинДрегваль В.В. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок розташованих за адресою село Вишнева  площа 40 років Перемоги,6 , з метою подальшого оформлення договору оренди.

 

ВИСТУПИЛИ: Немич Н.П. депутат сільської ради

Запропонувала надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та затвердити дане рішення

 

ВИРІШИЛИ:Рішення «Про надання дозволу громадянину Дрегвалю Володимиру Васильовичу  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  розташованої за адресою село Вишнева площа 40 років Перемоги, 6 Балаклійського району Харківської області , з метою подальшого оформлення договору оренди» прийняти (додається).

Голосували: “за” - 14,

“проти” - немає,

“утримались”- немає

сільський голова – голосувала «за»

Прийнято

 

6.СЛУХАЛИ: «Про преміювання працівників сільської ради за жовтень 2015 року »

Інформація Ткаченко Л.О. спеціаліста ІІ категорії сільської ради

Відповідно до статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування ”, Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів ”, відповідно до Положення про преміювання працівників Вишнівської сільської ради, (додатку № 2 до Колективного договору між адміністрацією та профспілковою організацією Вишнівської сільської ради на 2011-2015 роки) преміювати працівників сільської ради за  жовтень у межах фонду оплати праці.

ВИСТУПИЛИ: Кравченко О.А., голова комісії

 Запропонувала здійснити преміювання працівників сільської ради за жовтень  2015 року  та затвердити проект даного рішення.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про преміювання працівників сільської ради за жовтень  2015 року » прийняти (додається).

                                                                                                                      Голосували: “за” - 14,

“проти” - немає,

“утримались» - Біліченко В.М., Жукова Н.В.

сільський голова – «утрималась»

Прийнято

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                                     Н.І.ЧЕМЕРИС