ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

Протокол №5 від 05.02.2016 р.

                                                                         

 

УКРАЇНА

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

V (позачергова)  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

 

ПРОТОКОЛ № 05

 

від     05   лютого  2016 року

 

Всього обрано депутатів -12

Присутні на сесії -10 депутатів.

Запрошені 3 особи (список додається)

Головуюча на сесії – Н.І.Чемерис, сільський голова

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.Про внесення змін  до рішення  №26 від 18.12.2015 року « Про  місцевий бюджет на 2016 рік»

2.Про надання дозволу громадянину Смику Григорію Андрійовичу  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  розташованої за адресою село Вишнева вулиця Миру, 56 Балаклійського району Харківської області , з метою подальшого оформлення договору оренди

3. Про затвердження номенклатури справ Вишнівської сільської ради на 2016 рік

 

 

 

1.СЛУХАЛИ: «Про затвердження порядку денного  »

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

 

1.      Про внесення змін  до рішення  №26 від 18.12.2015 року « Про  місцевий бюджет на 2016 рік»

Інформує:  Ткаченко Л.О. – спеціаліст сільської ради

   

2.      Про надання дозволу громадянину Смику Григорію Андрійовичу  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  розташованої за адресою село Вишнева вулиця Миру, 56 Балаклійського району Харківської області , з метою подальшого оформлення договору оренди

Інформує:  Чемерис Н.І -  сільський голова

 

      3.   Про затвердження номенклатури справ Вишнівської сільської ради на 2016 рік

Інформує:  Біліченко В.М.  – секретар сільської ради

 

ВИСТУПИЛИ:  Паримон О.А., депутат сільської ради

            Запропонувала затвердити прядок денний  

 

ВИРІШИЛИ:Рішення «Про затвердження порядку денного » прийняти (додається).

Голосували “за”                   - 10,

                     “проти”            - немає,

                     “утримались”  – немає,

                     не голосувало – немає.

сільський голова – голосувала «за»

Прийнято

 

2.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін  до рішення  №26 від 18.12.2015 року « Про  місцевий бюджет на 2016 рік»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Пропоную визнати на 2016рік:

-  доходи сільського бюджету  у сумі 1059,623 тис.грн., в тому числі  доходи загального фонду сільського  бюджету у сумі 1059,623 тис.грн., згідно з додатком №1 цього рішення ;  

 - видатки сільського бюджету у сумі 1593,214 тис.грн., у тому числі  видатки загального фонду сільського  бюджету у  сумі 1097,345 тис.грн.; та видатків спеціального фонду  сільського бюджету 495,869 тис.грн.,

- дефіцит сільського бюджету у сумі 37,722 тис. грн.., в тому числі загального фонду сільського бюджету 37,722 тис. грн..  згідно з додатком №2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 495,869 тис. грн.. згідно з додатком №2 до цього рішення

  Пропоную затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2016 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами , у тому числі по загальному фонду 1097,345 тис.грн., по  спеціальному фонду 495,869тис.грн.,  в тому числі бюджет розвитку 495,869 тис.грн., згідно з додатком №3 до цього рішення.

   Пропоную визнати оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського   бюджету  у сумі  17,000 тис.грн.

  Пропоную затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення:

- субвенція на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району у сумі 190,862 тис. грн.

 

ВИСТУПИЛИ:  Жувак П.В., депутат сільської ради

            Запропонував затвердити зміни до бюджету та затвердити дане рішення  

 

ВИРІШИЛИ:Рішення «Про внесення змін  до рішення  №26 від 18.12.2015 року « Про  місцевий бюджет на 2016 рік» прийняти (додається).

Голосували “за”                   - 10,

                     “проти”            - немає,

                     “утримались”  – немає,

                     не голосувало – немає.

сільський голова – голосувала «за»

Прийнято

 

3.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу громадянину Смику Григорію Андрійовичу  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  розташованої за адресою село Вишнева вулиця Миру, 56 Балаклійського району Харківської області , з метою подальшого оформлення договору оренди »

Інформація  Чемерис Н.І., сільський голова

До сільської ради звернувся з заявою громадянинСмик Г.А. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок розташованих за адресою село Вишнева  вулиця Миру,56 , з метою подальшого оформлення договору оренди.

 

ВИСТУПИЛИ:  Кравченко О.А., депутат сільської ради

            Запропонувала громадянину Смику Г.А. надати на затвердження до сільської ради проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки   та затвердити дане рішення  

 

ВИРІШИЛИ:Рішення «Про надання дозволу громадянину Смику Григорію Андрійовичу  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  розташованої за адресою село Вишнева вулиця Миру, 56 Балаклійського району Харківської області , з метою подальшого оформлення договору оренди » прийняти (додається).

Голосували “за”                   - 10,

                     “проти”            - немає,

                     “утримались”  – немає,

                     не голосувало – немає.

сільський голова – голосувала «за»

Прийнято

 

4.СЛУХАЛИ: «Про затвердження номенклатури справ Вишнівської сільської ради на 2016 рік »

Інформація Біліченко В.М., секретаря  сільської ради

Відповідно до інструкції з діловодства в сільській раді та її виконавчому комітеті та додатку до Примірної інструкції з діловодства місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.1997 р. № 1153  пропоную затвердити номенклатуру справ Вишнівської сільської ради на 2016 рік. (додається)

 

ВИСТУПИЛИ:  Ткаченко О.Б., депутат сільської ради

            Запропонувала затвердити  номенклатуру справ сільської ради на 2016 рік  

 

ВИРІШИЛИ:Рішення «Про затвердження номенклатури справ Вишнівської сільської ради на 2016 рік  »прийняти (додається).

Голосували “за”                   - 10,

                     “проти”            - немає,

                     “утримались”  – немає,

                     не голосувало – немає.

сільський голова – голосувала «за»

Прийнято

 

 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                             Н.І. ЧЕМЕРИС