ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

Протокол №12 від 14.09.2016 р.

 

                                                                         

 

УКРАЇНА

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХІІ  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

 

ПРОТОКОЛ № 12

 

від     14  вересня  2016 року

 

Всього обрано депутатів -12

Присутні на сесії - 11   депутатів.

Запрошені 3 особи (список додається)

Головуюча на сесії – Н.І.Чемерис, сільський голова

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.Про внесення змін  до рішення  №26 від 18.12.2015 року « Про  місцевий бюджет на 2016 рік»

2. Про надання згоди про наміри робочого проекту(діяльність ТОВ «БАЙЄР» щодо дослідження розвитку сільськогосподарських культур в польових умовах: підготовчі процеси

3.Про покладання на постійну комісію з питань депутатської етики, забезпечення законності, правопорядку,  місцевого самоврядування, з гуманітарних питань, соціального захисту населення та зв'язків з громадськими організаціями обов’язку щодо здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства.

4.Про затвердження «Порядку запобіганнята врегулюванняконфліктуінтересіву разі його виникнення  у діяльності сільського голови, секретаря сільської ради, депутатів  Вишнівської сільської ради VІІ скликання»

5.Про  перевід  завідуючого Вишнівським сільським клубом Немича Михайла Миколайовича на контрактну форму трудового договору.

6. Про внесення змін до штатного розпису сільського клубу

7.Про виконання плану збору земельного податку з громадян та про хід розрахунків за договорами оренди за земельні ділянки.

8.Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення завідуючому сільського клубу Немичу Михайлу Миколайовичу

9.Про преміювання сільського головиза вересень 2016 року.

 

 

1.СЛУХАЛИ: «Про затвердження порядку денного  »

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

 

1.Про внесення змін  до рішення  №26 від 18.12.2015 року « Про  місцевий бюджет на 2016 рік»

Інформує:  Ткаченко Л.О. – спеціаліст сільської ради

 

            2.Про надання згоди про наміри робочого проекту  (діяльність ТОВ «БАЙЄР» щодо дослідження розвитку сільськогосподарських культур в польових умовах: підготовчі процеси

Інформує:  Чемерис Н.І – сільський голова

 

3.Про покладання на постійну комісію з питань депутатської етики, забезпечення законності, правопорядку,  місцевого самоврядування, з гуманітарних питань, соціального захисту населення та зв'язків з громадськими організаціями обов’язку щодо здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства.

Інформує:  Чемерис Н.І – сільський голова

 

4.Про затвердження «Порядку запобіганнята врегулюванняконфліктуінтересіву разі його виникнення  у діяльності сільського голови, секретаря сільської ради, депутатів  Вишнівської сільської ради VІІ скликання»

Інформує:  Чемерис Н.І – сільський голова

 

5.Про  перевід  завідуючого Вишнівським сільським клубом Немича Михайла Миколайовича на контрактну форму трудового договору

Інформує:  Чемерис Н.І – сільський голова

 

6.Про внесення змін до штатного розпису сільського клубу

Інформує:  Чемерис Н.І – сільський голова

 

7. Про виконання плану збору земельного податку з громадян та про хід розрахунків за договорами оренди за земельні ділянки

Інформує:  Жукова Н.В., спеціаліст - землевпорядник

 

8.Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення завідуючому сільського клубуНемичу Михайлу Миколайовичу

Інформує:  Ткаченко Л.О. – спеціаліст сільської ради

 

            9.Про преміювання працівників  сільської ради за вересень 2016 року.

Інформує:  Ткаченко Л.О. – спеціаліст сільської ради

 

ВИСТУПИЛИ:Кравченко О.А., депутат сільської ради

            Запропонувала затвердити прядок денний  

 

ВИРІШИЛИ:Рішення «Про затвердження порядку денного » прийняти (додається).

Обрано – 12

Зареєстровано – 11

За – 11

Проти – немає

Утримались –  немає

Не голосувало – немає

Не взяли участь у голосуванні - немає

Відсутні – 1

Прийнято

 

2.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін  до рішення  №26 від 18.12.2015 року « Про  місцевий бюджет на 2016 рік»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Пропоную визнати на 2016рік:

-  доходи сільського бюджету  у сумі 1625,296 тис.грн., в тому числі  доходи загального фонду сільського  бюджету у сумі 1615,296тис.грн., спеціального фонду сільського бюджету 10,000 тис. грн., згідно з додатком №1 цього рішення ;  

 - видатки сільського бюджету у сумі 2158,887 тис.грн., у тому числі  видатки загального фонду сільського  бюджету у  сумі 1432,125 тис.грн.; та видатків спеціального фонду  сільського бюджету 726,762 тис.грн.,

- дефіцит сільського бюджету у сумі 183,171 тис. грн., в тому числі загального фонду сільського бюджету 183,171 тис. грн...  згідно з додатком №2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 716,762тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення

Пропогную затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2016 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами , у тому числі по загальному фонду 1432,125тис.грн., по  спеціальному фонду 726,762 тис.грн.,  в тому числі бюджет розвитку 713,662 тис.грн., згідно з додатком №3 до цього рішення.

Пропоную визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського   бюджету  у сумі  17,000 тис.грн.

Пропоную затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення:

- субвенція на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району у сумі 190,862 тис. грн..

 

ВИСТУПИЛИ:Чемерис Л.І., депутат сільської ради

Запропонувала затвердити зміни до бюджету та затвердити дане рішення  

 

ВИРІШИЛИ:Рішення «Про внесення змін  до рішення  №26 від 18.12.2015 року « Про  місцевий бюджет на 2016 рік» прийняти (додається).

Обрано – 12

Зареєстровано –11

За –11

Проти – немає

Утримались –  немає

Не голосувало – немає

Не взяли участь у голосуванні - немає

Відсутні – 1

Прийнято

 

3.СЛУХАЛИ: «Про надання згоди про наміри робочого проекту  (діяльність ТОВ «БАЙЄР» щодо дослідження розвитку сільськогосподарських культур в польових умовах: підготовчі процеси »

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

До сільської ради надійшла заява ТОВ «БАЙЄР»від 12.08.2016р.«Про надання згоди про наміри робочого проекту», на виконання вимог ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,пропоную погодити товариству з обмеженою відповідальністю ««БАЙЄР» заяву про наміри

 

ВИСТУПИЛИ:Ткаченко О.Б., депутат сільської ради

Запропонувала надати право підпису заяви про наміри сільському голові Чемерис Н.І

 

ВИРІШИЛИ:Рішення «Про надання згоди про наміри робочого проекту  (діяльність ТОВ «БАЙЄР» щодо дослідження розвитку сільськогосподарських культур в польових умовах: підготовчі процеси »прийняти (додається).

Обрано – 12

Зареєстровано –11

За –11

Проти – немає

Утримались –  немає

Не голосувало – немає

Не взяли участь у голосуванні - немає

Відсутні – 1

Прийнято

 

4.СЛУХАЛИ: «  Про покладання на постійну комісію з питань депутатської етики, забезпечення законності, правопорядку,  місцевого самоврядування, з гуманітарних питань, соціального захисту населення та зв'язків з громадськими організаціями обов’язку щодо здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

У зв’язку з введенням в дію статті 59-1 «Конфлікт інтересів» закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законом України «Про запобігання корупції пропоную здійснення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства та пункту першого даного рішення, надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покласти на постійну комісію ради з питань депутатської етики, забезпечення законності, правопорядку,  місцевого самоврядування, з гуманітарних питань, соціальногозахисту населення та зв'язків з громадськими організаціями  

ВИСТУПИЛИ:Паримон О.А. , депутат сільської ради

Запропонувала затвердити  дане рішення  

 

ВИРІШИЛИ:Рішення «Про покладання на постійну комісію з питань депутатської етики, забезпечення законності, правопорядку,  місцевого самоврядування, з гуманітарних питань, соціального захисту населення та зв'язків з громадськими організаціями обов’язку щодо здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства » прийняти (додається).

Обрано – 12

Зареєстровано –11

За –11

Проти – немає

Утримались –  немає

Не голосувало – немає

Не взяли участь у голосуванні - немає

Відсутні – 1

Прийнято

 

5.СЛУХАЛИ: «  Про затвердження «Порядку запобіганнята врегулювання конфлікту інтересіву разі його виникнення  у діяльності сільського голови, секретаря сільської ради, депутатів  Вишнівської сільської ради VІІ скликання»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

Відповідно до розділу V Закону України «Про запобіганнякорупції», керуючисьчастиною 1 статтею 59 Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні», пропоную затвердити «Порядок запобігання та врегулюванняконфліктуінтересіву разі його виникнення  у діяльності сільського голови, секретаря сільської ради, депутатів Вишнівської сільської ради VІІ скликання»

ВИСТУПИЛИ:Салтовський Ю.І., депутат сільської ради

Запропонуваввідповідальність за виконання данного рішенняпокласти на голову комісіїкомісії з  питань депутатської етики, забезпечення законності, правопорядку,  місцевого самоврядування, з гуманітарних питань, соціальногозахисту населення та зв'язків з громадськими організаціями Чемерис Л.І. та затвердити дане рішення  

 

ВИРІШИЛИ:Рішення «Про затвердження «Порядку запобіганнята врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення  у діяльності сільського голови, секретаря сільської ради, депутатів  Вишнівської сільської ради VІІ скликання»прийняти (додається).

Обрано – 12

Зареєстровано –11

За –11

Проти – немає

Утримались –  немає

Не голосувало – немає

Не взяли участь у голосуванні - немає

Відсутні – 1

Прийнято

6.СЛУХАЛИ: «  Про укладання контракту з завідуючим Вишнівським сільським клубом»

ІнформаціяБіліченко В.М.секретар сільської ради

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», Кодексу Законів про працю в Україні, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників комунальних та державних закладів культури» №955 від 28.01.2016 р пропоную призначити Немича Михайла Миколайовича завідуючим сільського клубу

 

ВИСТУПИЛИ:Паримон О.А., депутат сільської ради

Запропонуваланадати  право сільському голові Чемерис Н.І.  укласти трудовий контракт з завідуючим сільським клубом. Запропонувала затвердити дане рішення  

 

ВИРІШИЛИ:Рішення «Про укладання контракту з завідуючим Вишнівським сільським клубом» прийняти (додається).

Обрано – 12

Зареєстровано –11

За –11

Проти – немає

Утримались –  немає

Не голосувало – немає

Не взяли участь у голосуванні - немає

Відсутні – 1

Прийнято

7.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін до штатного розпису сільського клубу»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

            Відповідно до п. 5 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Пропоную внести зміни до штатного розпису сільського клубу на 2016 рік і ввести посади: річний кочегар 1 одиниця; сезонний кочегар 2  одиниці з 01.10.2016 року.

 

ВИСТУПИЛИ:Салтовська Ж.Л., депутат сільської ради

Запропонуваласпеціалісту сільської ради, Ткаченко Л.О., внести відповідні зміни до штатного розпису та кошторису утримання сільського клубу.

 

ВИРІШИЛИ:Рішення «Про внесення змін до штатного розпису сільського клубу » прийняти (додається).

Обрано – 12

Зареєстровано –11

За –11

Проти – немає

Утримались –  немає

Не голосувало – немає

Не взяли участь у голосуванні - немає

Відсутні – 1

Прийнято

8.СЛУХАЛИ: «Про виконання плану збору земельного податку з громадян та про хід розрахунків за договорами оренди за земельні ділянки.»

Інформація Жукової Н.В., спеціаліста - землевпорядника

 

            За 8 місяців  поточного року земельний податок з фізичних осіб заплановано 20700,00 грн., сплачено 19234,00грн. - виконано на 92,9%. Орендна плата з фізичних осіб заплановано 13328,00грн. сплачено 20932,00 грн. виконано на 157,1% : Харківкапітал  АЗС 305– 91502,32грн. виконано на 100% ; ПрАТ «Київстар» – 15892,40грн. виконано на 100%;  ФОП Орлов – 4126,40грн. виконано на 100%; ФОП Лопатюк – 3840,00 грн. виконано на 100%; ФОП Хомяк – 7572,80грн. виконано на 100%; ФОП Борщ – 1200,00грн. виконано на 100%; ФОП Остапчук  заплановано 5262,00грн., сплачено 3712,00 грн. виконано на 70,5%.Орендна плата з юридичних осібзаплановано 550666,00 грн. сплачено 659617 грн. виконано на 119,8%, ПАТ «Балаклійське ХПП» заплановано 530220,00 грн. виконано на 100%

 

ВИСТУПИЛИ:Паримон А.В., депутат сільської ради

Запропонувавзатвердити дане рішення  

 

ВИРІШИЛИ:Рішення «Про виконання плану збору земельного податку з громадян та про хід розрахунків за договорами оренди за земельні ділянки. » прийняти (додається).

Обрано – 12

Зареєстровано –11

За –11

Проти – немає

Утримались –  немає

Не голосувало – немає

Не взяли участь у голосуванні - немає

Відсутні – 1

Прийнято

 

9.СЛУХАЛИ: «Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення завідуючому сільського клубуНемичу Михайлу Миколайовичу»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», надати завідуючому сільського клубаНемичу Михайлу Миколайовичу матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати.

 

ВИСТУПИЛИ:Чередниченко В.Д., депутат сільської ради

Запропонувала затвердити рішення про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення завідуючому сільського клубу

 

ВИРІШИЛИ:Рішення «Про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення завідуючому сільського клубуНемичу Михайлу Миколайовичу» прийняти (додається).

Обрано – 12

Зареєстровано –11

За –11

Проти – немає

Утримались –  немає

Не голосувало – немає

Не взяли участь у голосуванні - немає

Відсутні – 1

Прийнято

 

10.СЛУХАЛИ: «Про преміювання сільського голови за вересень 2016 року»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Відповідно до статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування ”, Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів ”, відповідно до Положення про преміювання працівників Вишнівської сільської ради

Здійснити преміювання  сільського голови Чемерис Н  за вересень 2016 року у розмірі 100%:

ВИСТУПИЛИ:Жувак П.В., депутат сільської ради

Запропонував затвердити  рішення  про преміювання працівників  сільської ради за вересень

 

ВИРІШИЛИ:Рішення «Про преміювання сільського голови  за вересень 2016 року.» прийняти (додається).

Обрано – 12

Зареєстровано –11

За –11

Проти – немає

Утримались –  немає

Не голосувало – немає

Не взяли участь у голосуванні - немає

Відсутні – 1

Прийнято

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                             Н.І. ЧЕМЕРИС