ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

Протокол 6 сесії

                                                                         

 

УКРАЇНА

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

VІ  СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ

 

ПРОТОКОЛ № 06

 

від     25   березня  2016 року

 

Всього обрано депутатів -12

Присутні на сесії -11 депутатів.

Запрошені 3 особи (список додається)

Головуюча на сесії – Н.І.Чемерис, сільський голова

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.Про внесення змін  доРегламенту Вишнівської сільської  ради

2.Про внесення змін  до рішення  №26 від 18.12.2015 року « Про  місцевий бюджет на 2016 рік»

3. Про розмір порядок сплати членських внесків Вишнівської сільської ради до Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області на 2016 рік

4.Про надання дозволу громадянину Дехтяр Олексію Васильовичу  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  розташованої за адресою село Вишнева вулиця Спортивна, 41 Балаклійського району Харківської області , з метою подальшого оформлення договору оренди

5.Про затвердження деяких розпоряджень сільського голови

6.Про преміювання працівників сільської ради 

 

 

1.СЛУХАЛИ: «Про затвердження порядку денного  »

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

1.Про внесення змін  доРегламенту Вишнівської сільської  ради

Інформує Чемерис Н.І., сільського голови

 

2.Про внесення змін  до рішення  №26 від 18.12.2015 року « Про  місцевий бюджет на 2016 рік»

Інформує:  Ткаченко Л.О. – спеціаліст сільської ради

 

3. Про розмір порядок сплати членських внесків Вишнівської сільської ради до Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області на 2016 рік

Інформує:  Ткаченко Л.О. – спеціаліст сільської ради

 

4.Про надання дозволу громадянину Дехтяр Олексію Васильовичу  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  розташованої за адресою село Вишнева вулиця Спортивна, 41 Балаклійського району Харківської області , з метою подальшого оформлення договору оренди

Інформує Чемерис Н.І., сільського голови

 

5.Про затвердження деяких розпоряджень сільського голови

Інформує Біліченко В.М., секретар сільської ради

 

6.Про преміювання працівників сільської ради 

Інформує:  Ткаченко Л.О. – спеціаліст сільської ради

 

ВИСТУПИЛИ:  Жукова Н.В., депутат сільської ради

            Запропонувала затвердити прядок денний  

 

ВИРІШИЛИ:Рішення «Про затвердження порядку денного » прийняти (додається).

Обрано – 12

Зареєстровано – 11

За – 11

Проти – немає

Утримались –  немає

Не голосувало – немає

Не взяли участь у голосуванні - немає

Відсутні – 1

Прийнято

 

2.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін  доРегламентуВишнівської сільської  ради  »

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

              Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, та у зв’язку з внесенням змін до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо поіменних голосувань, з метою приведення Регламенту  сільської ради  у відповідність  до чинного законодавству пропоную внести  зміни до Регламенту Вишнівської сільської ради, затвердженого рішенням  IІ сесії сільської ради  VІІ  скликання від 29.11.2015 року № 14

ВИСТУПИЛИ:  Паримон О.А., депутат сільської ради

            Запропонувала затвердити зміни до Регламенту Вишнівської сільської ради 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про внесення змін  до РегламентуВишнівської сільської  ради» прийняти (додається).

Обрано – 12

Зареєстровано – 11

За – 11

Проти – немає

Утримались –  немає

Не голосувало – немає

Не взяли участь у голосуванні - немає

Відсутні – 1

Прийнято

 

3.СЛУХАЛИ: «Про внесення змін  до рішення  №26 від 18.12.2015 року « Про  місцевий бюджет на 2016 рік»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

                   Відповідно до вимог статті 77 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні

  Пропоную визнати на 2016рік:

-  доходи сільського бюджету  у сумі 1059,623 тис.грн., в тому числі  доходи загального фонду сільського  бюджету у сумі 1056,523 тис.грн., спеціального фонду сільського бюджету 3,100 тис. грн., згідно з додатком №1 цього рішення ;  

 - видатки сільського бюджету у сумі 1593,214 тис.грн., у тому числі  видатки загального фонду сільського  бюджету у  сумі 1064,245 тис.грн.; та видатків спеціального фонду  сільського бюджету 528,969 тис.грн.,

- дефіцит сільського бюджету у сумі 7,722 тис. грн..., в тому числі загального фонду сільського бюджету 7,722 тис. грн...  згідно з додатком №2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 525,869 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення

  Пропоную затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2016 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами , у тому числі по загальному фонду 1064,245 тис.грн., по  спеціальному фонду 528,969тис.грн.,  в тому числі бюджет розвитку 525,869 тис.грн., згідно з додатком №3 до цього рішення.

  Пропоную визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського   бюджету  у сумі  17,000 тис.грн.

  Пропоную затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення:

- субвенція на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району у сумі 190,862 тис. грн..

 

ВИСТУПИЛИ:  Чемерис Л.І., депутат сільської ради

            Запропонував затвердити зміни до бюджету та затвердити дане рішення  

 

ВИРІШИЛИ:Рішення «Про внесення змін  до рішення  №26 від 18.12.2015 року « Про  місцевий бюджет на 2016 рік» прийняти (додається).

Обрано – 12

Зареєстровано – 11

За – 11

Проти – немає

Утримались –  немає

Не голосувало – немає

Не взяли участь у голосуванні - 11

Відсутні – 1

Прийнято

 

4.СЛУХАЛИ: «Про розмір порядок сплати членських внесків Вишнівської сільської ради до Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області на 2016 рік»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Відповідно до статті 9 закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування в України», статті 15 Закону України « Про місцеве самоврядування в України», керуючись рішенням загальних зборів уповноважених представників органів місцевого самоврядування – членів Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області від 24.12.2015 р.

Пропоную затвердити розмір щомісячних членських внесків Вишнівської сільської ради до Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської  області в сумі 100 грн.

 

ВИСТУПИЛИ:  Чемерис Н.І., сільський голова

            Запропонувала   проводити перерахування коштів в кінці останнього місяця кварталу в сумі 300 грн.

ВИРІШИЛИ: Рішення «Про розмір порядок сплати членських внесків Вишнівської сільської ради до Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області на 2016 рік» прийняти (додається).

Обрано – 12

Зареєстровано – 11

За – 11

Проти – немає

Утримались –  немає

Не голосувало –  немає

Не взяли участь у голосуванні - немає

Відсутні – 1

Прийнято

 

5.СЛУХАЛИ: «Про надання дозволу громадянину Дехтяр Олексію Васильовичу  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  розташованої за адресою село Вишнева вулиця Спортивна, 41 Балаклійського району Харківської області , з метою подальшого оформлення договору оренди»

Інформація Чемерис Н.І., сільського голови

До сільської ради звернувся з заявою громадянин Дехтяр О.В. про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок розташованих за адресою село Вишнева  вулиця Спортивна41 , з метою подальшого оформлення договору оренди.

 

ВИСТУПИЛИ: Чередниченко В.Д., депутат сільської ради

Запропонувала надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та затвердити дане рішення

 

ВИРІШИЛИ:Рішення «Про надання дозволу громадянину Дехтяр Олексію Васильовичу  на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  розташованої за адресою село Вишнева вулиця Спортивна, 41 Балаклійського району Харківської області , з метою подальшого оформлення договору оренди»прийняти (додається).

Обрано – 12

Зареєстровано – 11

За – 11

Проти – немає

Утримались – немає

Не голосувало – немає

Не взяли участь у голосуванні - немає

Відсутні – 1

Прийнято

 

6.СЛУХАЛИ: «Про затвердження деяких розпоряджень сільського голови»

Інформація Біліченко В.М., секретаря  сільської ради

Відповідно до п. 4 ст. 14 Бюджетного кодексу України, керуючись пп. 1.23 ст. 26, пп. 4.13 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Пропоную затвердити розпорядженнь сільського голови з основної діяльностівидане в між сесійний період з 05.02.2016 року по 25.03.2016 року, а саме:

 

              - №03 від 01.03.2016 року “Про призначення відповідальної особи за  реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб та ведення реєстру територіальної громади  по Вишнівській сільській раді”

             - №04 від 02.03.2016 року “Про  створення групи оповіщення по Вишнівській сільській раді”

             -  №05 від 02.03.2016 року “Про створення комісії з приймання-передачі  картотек з питань реєстрації фізичних осіб

 -  №06 від 25.03.2015 р. “Про преміювання працівників сільської ради  за березень 2015 року”;

 

ВИСТУПИЛИ:  Жувак П.В., депутат сільської ради

            Запропонував затвердити  розпорядження сільського голови та затвердити дане рішення  

 

ВИРІШИЛИ:Рішення «Про затвердження деяких розпоряджень сільського голови»прийняти (додається).

Обрано – 12

Зареєстровано – 11

За – 11

Проти – немає

Утримались – немає

Не голосувало – немає

Не взяли участь у голосуванні - немає

Відсутні – 1

Прийнято

 

7.СЛУХАЛИ: «Про преміювання працівників сільської ради»

Інформація Ткаченко Л.О., спеціаліста сільської ради

Відповідно до статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування ”, Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів ”, відповідно до Положення про преміювання працівників Вишнівської сільської ради

Здійснити преміювання  працівників сільської ради :

- сільського голови Чемерис Н.І.  за лютий 2016 року, за березень 2016 року;

      - секретаря сільської ради Біліченко В. М. за березень  2016 року;

      - спеціаліста сільської ради Ткаченко Л. О. за березень  2016 року;

      - спеціаліста – землевпорядника  Жукової Н. В. за березень  2016 року. 

 

ВИСТУПИЛИ:  Жувак П.В., депутат сільської ради

            Запропонував затвердити зміни до бюджету та затвердити дане рішення  

 

ВИРІШИЛИ:Рішення «Про преміювання працівників сільської ради» прийняти (додається).

Обрано – 12

Зареєстровано – 11

За – 9

Проти – немає

Утримались – 2

Не голосувало – немає

Не взяли участь у голосуванні - немає

Відсутні – 1

Прийнято

 

 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                                  Н.І.ЧЕМЕРИС