ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

Протокол №01 від 20.01.2016 р.

 

 

УКРАЇНА

Харківська область

Балаклійський район

Вишнівська сільська рада

Виконавчий комітет

 

ПРОТОКОЛ № 01

засідання виконавчого комітету

від   20січня 2016 року

 

Головуюча на засіданні – Чемерис Н.І., сільський голова.

 

ПРИСУТНІ:    Біліченко В.М.

                           Сухотепла З.І.

                           Панченко Т.П.

                           Сухотепла Н.В.

                           Калашник  Є.М.

                           Хист О.І.

 

ЗАПРОШЕНІ: Ткаченко Л.О.- спеціаліст ІІ категорії сільської ради

                            Немич М.М. – завідуючий сільським клубом

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.Про роботу виконавчого комітету у 2016  році

2.Про перелік об’єктів на яких засуджені будуть відбувати покарання.

3. Про затвердження матеріально-відповідальних осіб сільської ради.

4. Про роботу зі зверненнями та заявами громадян

5. Про взяття  на  соціальний  квартирний  облік  особу    дитину - позбавлену батьківського піклування  Луценко К.К.

 

 

1. СЛУХАЛИ: «Про роботу виконавчого комітету у 2016  році»

  Інформує Біліченко В.М., секретар сільської ради

Пропоную затвердити план роботи виконавчого комітету сільської ради на 2016 рік.   

ВИСТУПИЛИ: Панченко Т.П.,  член виконкому

Запропонувала затвердити план роботи виконавчого комітету сільської ради на 2016 рік та  прийняти дане рішення

 

ВИРІШИЛИ: Рішення  «Про роботу виконавчого комітету у 2016  році» прийняти (додається)

Голосували: “за” - 7,

“проти” - немає,

 “утримались” - немає

 

2. СЛУХАЛИ: «Про перелік об’єктів,  на яких засуджені будуть відбувати покарання»

      Інформує Чемерис Н.І., сільський голова

            Пропоную погодити з кримінально-виконавчою інспекцією Балаклійського району Харківської області перелік об’єктів, на яких засуджені та особи, на яких покладено адміністративне покарання будуть відбувати безоплатні громадські роботи, та види цих робіт :

            - з благоустрою та озеленення територій села, зон відпочинку та туризму, паркових зон, придорожніх смуг;

            - прибирання вулиць, парків, скверів та інших територій бюджетних установ та організацій, підприємств державної та комунальної форм власності;

            - упорядкування меморіалів, пам’ятників, братських могил та інших місць поховання загиблих захисників Вітчизни і утримання у належному стані цвинтарів сел.;

            - упорядження дитячих та спортивних майданчиків;

            - упорядкування територій пляжів та лісів;

            - впорядкування території села з метою ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних рішенням органів виконавчої влади.

 

ВИСТУПИЛИ: Чередниченко В.Д.,  член виконкому

Запропонувала затвердити перелік громадських робіт,  на яких засуджені та особи будуть відбувати кримінальне покарання та адміністративні стягнення

 

ВИРІШИЛИ: Рішення  «Про перелік об’єктів,  на яких засуджені будуть відбувати покарання» прийняти (додається)

Голосували: “за” - 7,

“проти” - немає,

 “утримались” - немає

 

3. СЛУХАЛИ: «Про затвердження матеріально-відповідальних осіб сільської ради»

      Інформує Ткаченко Л.О., спеціаліст сільської ради

Згідно “Інструкції з обліку запасів бюджетних установ” пропоную затвердити матеріально-відповідальними особами по організаціях сільської ради:

      відповідальна за ведення касових операцій   Біліченко В.М., секретар сільської ради

     

Сільська рада                       Біліченко В.М., секретар сільської ради

            Сільський клуб                    Немич М.М.., завідуючий сільським клубом

           

ВИСТУПИЛИ: Калашник Є.М.,  член виконкому

Запропонувалазатвердити матеріально-відповідальних осіб по організаціях сільської ради та  прийняти дане рішення.

 

ВИРІШИЛИ: Рішення  «Про затвердження матеріально-відповідальних осіб сільської ради» прийняти (додається)

Голосували: “за” - 7,

“проти” - немає,

 “утримались” – немає

 

4. СЛУХАЛИ: «Про роботу зі зверненнями та заявами громадян»

  Інформує Біліченко В.М., секретар сільської ради

Протягом  2015 ріку  до сільської ради надійшло 65 звернення громадян, з них на особистому прийомі  -  65. Всього   було порушено 65 питання. Звернення були від різних категорій населення:  інвалідів  війни, учасників війни, пенсіонерів  та громадян інших категорій.

            Всі питання, які порушувались при зверненнях, вирішено.

 

ВИСТУПИЛИ: Хист О.І.,  член виконкому

Запропонувала прийняти дане рішення

 

ВИРІШИЛИ: Рішення  «Про роботу зі зверненнями та заявами громадян» прийняти (додається)

Голосували: “за” - 7,

“проти” - немає,

 “утримались” - немає

 

5. СЛУХАЛИ: «Про взяття  на  соціальний  квартирний  облік  особу    дитину - позбавлену батьківського піклування  Луценко К.К.»

      Інформує Чемерис Н.І., сільський голова

               Розглянувши  лист  Балаклійської  райдержадміністрації,  служби  у  справах  дітей  № 07-01/45  від  15.01.2016 року  щодо постановки  дитини – позбавленої батьківського піклування, з метою захисту житлових прав дитини позбавленого батьківського піклування,   яка у 2016 році досягає 16-річного віку і незабезпечена житлом, – Луценко Ксенії Костянтинівни  на  соціальний  квартирний  облік, керуючись Законом України, «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа»,  керуючись  ст. 34  п. 1  Закону  України  “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», пропоную забезпечити  постановку  на  соціальний  квартирний  облік  Луценко Ксенію Костянтинівну -  особу  з  числа  дітей позбавленого батьківського піклування, при  наявності  соціальних  жилих  приміщень.

ВИСТУПИЛИ:  Сухотепла З.І.,  член виконкому

Запропонувала затвердити рішення провзяття  на  соціальний  квартирний  облік  особу    дитину - позбавлену батьківського піклування  Луценко К.К

 

ВИРІШИЛИ: Рішення  «Про взяття  на  соціальний  квартирний  облік  особу    дитину - позбавлену батьківського піклування  Луценко К.К. » прийняти (додається)

Голосували: “за” - 7,

“проти” - немає,

 “утримались” – немає

 

 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                             Н.І.ЧЕМЕРИС