ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

протокол №12 від 21.12.2016 р

 

 

УКРАЇНА

Харківська область

Балаклійський район

Вишнівська сільська рада

Виконавчий комітет

 

ПРОТОКОЛ № 12

засідання виконавчого комітету

від  21 грудня 2016 року

 

Головуюча на засіданні – Чемерис Н.І., сільський голова.

 

ПРИСУТНІ:    Біліченко В.М.

                           Сухотепла З.І.

                           Панченко Т.П.

                           Сухотепла Н.В.

                           Калашник  Є.М.

                           Хист О.І.

ЗАПРОШЕНІ: Ткаченко Л.О.- спеціаліст ІІ категорії сільської ради

                            Немич М.М. – завідуючий сільським клубом

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1.Про хід проведення навчання з населенням про дотримання правил пожежної безпеки в побуті

2.Про організацію оплачуваних громадських робіт у 2017 році

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: «Про хід проведення навчання з населенням про дотримання правил пожежної безпеки в побуті.»

      Інформує Чемерис Н.І.., сільський голова

З населенням сільської ради постійно проводиться навчання по дотриманню правил пожежної безпеки в побуті. Окремі  сім’ї я особливо відвідувала і неодноразово проводила бесіди з дотримання  правил пожежної безпеки. В сільській раді є журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.

Відповідальними за навчання населення сільської ради правилам пожежної безпеки затвердити :

Жукова Н.В. – спеціаліст -  землевпорядник,

Сухотепла Н.В. – завідуюча сільською бібліотекою;

Немич М.М..- завідуючий сільським клубом

 

ВИСТУПИЛИ: Калашник Є.М.,  член виконкому

Запропонувала прийняти дане рішення

 

ВИРІШИЛИ: Рішення  «Про хід проведення навчання з населенням про дотримання правил пожежної безпеки в побуті.» прийняти (додається)

Голосували: “за” - 7,

“проти” - немає,

 “утримались” - немає

 

2. СЛУХАЛИ: «Про організацію оплачуваних громадських робіт у 2017 році»

      Інформує Чемерис Н.І., сільський голова

Відповідно до ст..34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 27.05.97 р. № 280 97/ВР ст.. 31 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012р.№ 5067-VІ, Порядку організації та проведення оплачуваних громадських та інших робіт тимчасового характеру,

- пропоную організувати у 2017 році за участю Балаклійського районного центру зайнятості на підприємствах, в установах та організаціях комунальної форми власності   громадські роботи та інші роботи тимчасового характеру, які повинні мати суспільно корисну спрямованість, відповідати проблемам територіальної громади та  сприяти її соціальному розвитку.

- пропоную виділити кошти з місцевого бюджету в сумі 46848,00 грн. для фінансування організації громадських робіт, рівними частинами пропорційно сумі витрат на їх організацію за рахунок коштів місцевого бюджету та Фонду загального державного соціального страхування України на випадок безробіття.

- пропоную затвердити перелік видів оплачуваних громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру

 

ВИСТУПИЛИ: Хист О.І.,  член виконкому

Запропонувала рекомендувати  Балаклійському районному центру зайнятості укласти договори на проведення громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру  з підприємствами, установами і організаціями, які потребують залучення додаткової робочої сили на виконання тимчасових робіт та здійснювати направлення незайнятих  громадян, та різних категорій зайнятого населення, за їх згодою

 

ВИРІШИЛИ: Рішення  « Про організацію оплачуваних громадських робіт у 2017 році» прийняти (додається)

Голосували: “за” - 7,

“проти” - немає,

 “утримались” - немає

 

 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                                       Н.І.ЧЕМЕРИС