ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

протокол №06 від 12.06.2017 р.

 

 

УКРАЇНА

Харківська область

Балаклійський район

Вишнівська сільська рада

Виконавчий комітет

 

ПРОТОКОЛ № 06

засідання виконавчого комітету

від   12червня 2017 року

 

Головуюча на засіданні – Чемерис Н.І., сільський голова.

 

ПРИСУТНІ:    Біліченко В.М.

                           Сухотепла Н.В.

                           Калашник  Є.М.

                           Хист О.І.

                           Сухотепла З.І.

                           Панченко Т.П.

 

ЗАПРОШЕНІ: Ткаченко Л.О.- спеціаліст з бухгалтерського обліку

                            Немич М.М.. – завідуючий сільського клубу

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про утворення тимчасових органів евакуації у   Вишнівській сільській раді Балаклійського району Харківської області

2. Про утворення тимчасових органів евакуації у Вишнівській сільській раді Балаклійського району Харківської області

 

 

 

1.СЛУХАЛИ: «Про утворення тимчасових органів евакуації у   Вишнівській сільській раді Балаклійського району Харківської області»

Інформує Чемерис Н.І.сільський голова

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 841 “Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій” (зі змінами) та розпорядження голови Балаклійської районної державної адміністрації від 30 січня 2017 року № 41 “Про визначення безпечних районів для евакуйованого населення району ” з метою організації прийому, обліку, тимчасового розміщення та першочергового життєзабезпечення населення, евакуйованого із зон надзвичайних ситуацій у разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації природного, техногенного, екологічного та воєнного характеру та у зв’язку з організаційними змінами, керуючись ст. 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Пропоную:

затвердити Положення про евакуаційну комісію згідно з Додатком 1.

Затвердити Положення про ППЕ згідно з Додатком 2.

Створити на території Вишнівської сільської ради приймальні пункти евакуації (далі - ППЕ) на базі установ (додаток 3).

Затвердити зразки документації на ППЕ (додаток 4).

Затвердити схему організації ППЕ (додаток 5).

Призначити начальниками ППЕ Директора Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів                       

Ткаченко Т.М.                                                             

Заступником начальника ППЕ заступника директора Вишнівської ЗОШ Салтовську М.М.

Відповідальність за створення ППЕ, розробку необхідних документів, матеріально-технічне забезпечення, підготовку адміністрації та готовність ППЕ до роботи покласти на відповідних начальників ППЕ.

Затвердити склад адміністрації ППЕ (додаток № 6), дозволити начальнику ППЕ вносити зміни в початковий склад адміністрації ППЕ.

Затвердити функціональні обов'язки адміністрації ППЕ (додаток № 7).

Зобов'язати начальника ППЕ:

щомісяця проводити заняття з адміністрацією ППЕ;

- щорічно (до 1 березня) станом на 01.01. проводити коригування виписки з плану прийому еваконаселення і календарного плану прийому еваконаселення календарного плану роботи ППЕ.

           

ВИСТУПИЛИ:Хист О.І., член виконкому

Запропонувала прийняти  рішення про створення  приймального пункту евакуації

 

ВИРІШИЛИ: рішення «Про утворення тимчасових органів евакуації у   Вишнівській сільській раді Балаклійського району Харківської області» прийняти (додається)

                                                                                                            Голосували :  «за»   - 7

                                                                                                                              «проти»  - немає,

                                                                                                                   «утримались»   - немає

 

2.СЛУХАЛИ: «Про утворення тимчасових органів евакуації у   Вишнівській сільській раді Балаклійського району Харківської області»

Інформує Чемерис Н.І.сільський голова

                   Пропоную на період з 01.01.2017 по 31.12.2017 у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі – НС) для збору та реєстрації жителів Вишнівської сільської ради, які підлягають евакуації, розподілу за автоколонами, пішими колонами, а також забезпечення своєчасного відправлення їх на пункти посадки та вихідні пункти руху пішим порядком, евакуації у безпечний район с. Вишнева, розгорнути збірний евакуаційний пункт №1 (далі – ЗПЕ №1) за адресою: с. Вишнева, площа 40 років Перемоги, 32 (приміщення «Вишнівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів»).

 

Пропоную призначити адміністрацію ЗПЕ №  01  у складі:

            начальник ЗПЕ № 01  Ткаченко Тетяна Миколаївна;

            заступник начальника ЗПЕ №1  Панченко Тетяна Петрівна

            група реєстрації і обліку – Салтовська Марина Миколаївна,  Панченко Світлана Миколаївна  ;

група комплектування колон, ешелонів та їх відправлення в безпечні райони – Немич Галина Петрівна, Жукова Наталія Василівна, Поволоцька Лариса Олексіївна  ;

група безпосередньої евакуації осіб, які не здатні самостійно пересуватись – Салтовський Юрій Іванович, Салтовський Сергій Васильович;

група охорони громадського порядку у складі патруля військової частини - Біліченко Олександр Семенович, Немич Михайло Миколавйович ;

медичний пункт – Калашник Євгенія Миколаївна;

кімната матері та дитини Салтовська Світлана Олександрівна ;

комендант збірного  пункту евакуації – Біліченко Валентина Миколаївна.

1.         Начальника ЗПЕ №1підпорядкувати голові районної комісії з питань евакуації, а в режимі повсякденної діяльності Вишнівському сільському голові.

2.         Рішення про оголошення евакуації населення залишаю за собою, в разі моєї відсутності – секретарю сільської ради Біліченко Валентині Миколаївні .

3.         Місце збору адміністрації ЗПЕ № 1 при оголошенні евакуації – приміщення  «Вишнівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів»

4.         Час на розгортання і підготовку евакуаційних органів до роботи – «Ч+2.00» з моменту прийняття рішення про проведення евакуації. Місце збору і реєстрації населення – приміщення «Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів», місце тимчасового розташування населення що підлягає евакуації – приміщення сільського клубу, місце розміщення населення в безпечному районі – школа та клуб с.Вишнева.

5.         Евакуацію населення проводити у суворій відповідності до вимог Кодексу цивільного захисту України (із змінами), Постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 №841.

6.         Обов’язковій евакуації автомобільним транспортом підлягають – хворі та інваліди, люди похилого віку понад 60 років, діти віком до 10 років.

7.         Для організації взаємодії з місцевими органами самоврядування та невідкладного вирішення питань щодо евакуації населення користуватись списком посадових осіб згідно додатку до цього наказу.

8.         В термін до 01.08.2017 начальнику ЗПЕ №1 уточнити  у  Вишнівській сільській раді список жителів с. Вишнева, які підлягають евакуації, окремо уточнити список людей похилого віку понад 60 років, дітей віком до 10 років (станом на 01.01.2017), та уточнити у Вишнівському ФАПі  списки мешканців, які за станом здоров'я чи віком не можуть самостійно пересуватися в район збору, всі списки скласти в 2-х примірниках, які надати:

перші примірники – голові евакуаційної комісії с. Вишнева;

другі примірники залишити в документації ЗПЕ.

В подальшому проводити уточнення та надання списків щоквартально.

Також узгодити з комісією з питань евакуації Балаклійського району текст Пам’ятки населенню щодо порядку дій при евакуації (далі – Пам’ятка), місця знаходження ЗПЕ та організувати розміщення Пам’ятки на видних місцях.

9.         Начальнику ЗПЕ № 1 про виконання визначених заходів доповісти мені до 01.08.2017.

10.     Пропоную ввести в дію та затвердити Функціональні обов’язки посадових осіб збірного пункту евакуації згідно додатків № 2-15.

ВИСТУПИЛИ: Калашник Є.М., член виконкому

Яка запропонувала прийняти рішення про створення збірного евакуаційного пункту.

 

ВИРІШИЛИ: рішення «Про утворення тимчасових органів евакуації у   Вишнівській сільській раді Балаклійського району Харківської області»прийняти (додається)

                                                                                                            Голосували :  «за»   - 7

                                                                                                                              «проти»  - немає,

                                                                                                                   «утримались»   - немає

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                                        Н.І.ЧЕМЕРИС