ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

Рішення №419 від 08.10.2014 р. "Про внесення змін до місцевого бюджету на 2014 рік"

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

 

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

LІV (позачергової)СЕСІЇ VІ СКЛИКАННЯ

 

 від   08 жовтня 2014 року                                                                                419  - VІ

 

Про внесення змін

до місцевого бюджету на 2014 рік

 

Заслухавши інформацію спеціаліста ІІ категорії сільської ради Ткаченко Л.О. « Про зміни до сільського бюджету на 2014 рік» та згідно статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні та п. 7,8 статті 78 Бюджетного кодексу, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2014 рік у сумі 583,543тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 454,313 тис. грн., спеціального фонду бюджету 129,230 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 88,329тис.грн. (додаток №1)

2. Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2014 рік у сумі 752,086тис.грн.

 У тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 578,185тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету 173,901тис. грн.. у тому числі бюджет розвитку 158,330 тис. грн. за  тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих  бюджетів (додаток №2) та головними розпорядниками коштів (додаток №3)

3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 8,496 тис. грн.

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток №4) на 2014 рік:

- кошти, що передаються до державного (відповідно місцевого ) бюджету, у сумі 68,900 тис.грн.

Тис. грн..;

            Субвенція на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл,селищ, міста Балаклійського району та на фінансування загально районних програм у сумі 67,540 тис. грн..

            5. Суми коштів, що передаються до районного бюджету, не вилучені згідно з  розписом сільської ради, перераховуються органами Державної казначейської служби на підставі платіжних доручень сільської ради за рахунок фактичних надходжень доходів загального фонду з якого здійснюється вилучення протягом 10 днів за звітним

            6.Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду місцевого бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:

            - оплата праці /код 2110/,

            - нарахування на оплату праці /код 2120/

            - оплата комунальних послуг та енергоносіїв /код 2270/

            - поточні трансферти органам державного управління інших рівнів /код 2620/,

            - соціальне забезпечення /код 2700/

            7.Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством  України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та  теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань /додаток 5/

            8. Затвердити в складі видатків місцевого бюджету кошти на реалізацію держаних та регіональних галузевих програм (додаток №6).

            9. За рішенням сесії сільської ради сільської ради розподіляли вільні залишки коштів сільського бюджету, що утворились на 01.01.2014 року.

            10. Затвердити перелік об’єктів (додаток №7), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджетного розвитку.

            11.Надати право постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансування в процесі виконання сільського бюджету, при необхідності, за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету, перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального та спеціального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням його на сесії сільської ради.

            12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

            - позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

            Дозволити сільському голові підписувати угоди та зміни до угод на перерахування субвенцій до районного бюджету з наступними затвердженням на сесії сільської ради

            13. Додатки №1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування , бюджету та фінансів( голова комісії Кравченко О.А.).

 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                                Н.І.ЧЕМЕРИС