ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

Рішення №445 від 20.01.2015 р. "Про місцевий бюджет на 2015 рік"

 

 

УКРАЇНА

 

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

LVІІІ (позачергової) СЕСІЇ VІ СКЛИКАННЯ

 

від   20  січня 2015 року                                                                                 445   -VІ

 

Про місцевий бюджет на 2015 рік

       

 

  Відповідно до вимог статті 77 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

 

                                                     ВИРІШИЛА:

 

            1.Визнати на 2015рік:

-  доходи сільського бюджету  у сумі 510,097 тис.грн., в тому числі

 доходи загального фондусільського  бюджету у сумі 510,097 тис.грн.,згідно з додатком №1 цього рішення ;  

 - видатки сільського бюджету у сумі 510,097 тис.грн., у тому числі  видатки загального фонду сільського  бюджету у  сумі 510,097тис.грн.;

            2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2015 рік по загальному фонду 510,097тис.грн., згідно з додатком №3 до цього рішення.

            3. Визнати оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського   бюджету  у сумі  10,201 тис.грн.

            4. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення:

- Інша субвенція на утримання клубних закладів в сумі 26,596 тис.грн.

- субвенція на утримання обєктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району у сумі 17,758 тис. грн.

            5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду  місцевого бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою:

-          оплата праці/код2110/,

-          нарахування на оплату праці /код2120/,

-          оплата комунальних послуг та енергоносіїв /код 2270//,

-          поточні трансферти органам державного управління інших рівнів /код2620/,

-          соціальне забезпечення /код 2700/.

 

       6.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих/регіональних/ програм у сумі 171,015 тис.грн,згідно з додатком №7 до цього рішення.

  7. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити на 2015рік ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком №8 до цього рішення.

 8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

-          позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

-          Дозволити сільському голові підписувати угоди та зміни до угод на перерахування субвенцій до районного бюджету з наступним затвердженням на сесії сільської ради.

      9. Надати право постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів процесі виконання сільського бюджету,при необхідності, за висновком фінансового управління райдержадміністрації та обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

       10.Додатки №1,№3,№5,№7,№8 до цього рішення є його невідємною частиною.

       11.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів /голова комісії Кравченко О.А./

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                                   Н.І.ЧЕМЕРИС