ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

Рішення №468 від 27.04.2015 р. "Про затвердження Програми економічного і соціально-культурного розвитку Вишнівської сільської ради Балаклійського району Харківської області на 2015 рік"

 

 

УКРАЇНА

 

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

LХІ СЕСІЇ VІ СКЛИКАННЯ

 

від    27    квітня 2015 року                                                                                  468      -VІ

 

 

Про затвердження Програми економічного  і соціально-культурного розвитку Вишнівської сільської  ради Балаклійського  району Харківської області  на 2015 рік

 

 

         Відповідно до  ст. 26 п.22   Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”,    Вишнівська сільська  рада 

 

                                                        В И Р І Ш И Л А    :

 

1.  Затвердити Програму економічного  і соціально-культурного розвитку Вишнівської сільської ради Балаклійського  району Харківської області   на 2015 рік

( Додаток № 1 - Програма)

 

2.Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію з планування бюджету та фінансів (голова Кравченко О.А).

 

 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                                    Н.І.ЧЕМЕРИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням LХІ сесії VІ скликання

Вишнівської сільської ради

№ 468  від  27 квітня 2015 року

 

ПРОГРАМА

економічного  і соціально-культурного розвитку

Вишнівської сільської ради

Балаклійського  району Харківської області

на 2015 рік

 

            Програма  економічного і соціально-культурного розвитку на 2015 рік розроблена  виконкомом  спільно з спеціалістами Вишнівської сільської  ради з метою вироблення та втілення єдиної політики розвитку сільської  ради у 2015 році, що вимагатиме від виконкому чіткої взаємодії з депутатами сільської  ради, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, що розташовані на території села.

            Основою для розроблення  Програми є Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” стаття 26 п.22 “Затвердження Програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно - територіальних одиниць, цільових Програм з інших питань місцевого самоврядування”.

             Успішне вирішення комплексу завдань щодо забезпечення сталого економічного та соціального зростання, функціонування і розвитку різних сфер економіки селища значною мірою залежить від економічної ефективності фінансової політики, орієнтованої на поступове зростання та формування необхідних обсягів фінансових ресурсів.

 Пріоритетними завданнями економічного і соціально-культурного розвитку Вишнівської сільської  ради Балаклійського  району Харківської області  є:

-  підвищення рівня доходів населення, сприяння повній, продуктивній і вільно обраній зайнятості;

-  впровадження соціальних стандартів і підвищення якості послуг, які безпосередньо надаються населенню;

-   удосконалення діяльності та матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я та освіти;

-   створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей, відродження культурних і просвітницьких традицій;

-   поліпшення діяльності усіх складових фізкультурного руху в селі;

-   підвищення рівня розрахунків за спожиті енергоносії;

-   підвищення ефективності енергоспоживання, здійснення заходів із енергозбереження в усіх галузях і сферах діяльності;

-   аналіз особливостей і тенденцій соціально – економічного розвитку села свідчить про подальше закріплення позитивних надбань, досягнутих за попередні роки;

-  закріплення позитивних тенденцій розвитку економіки села, досягнення якісних  зрушень в економічній та соціальній сфері.

-   охорона навколишнього природного середовища

- зміцнення матеріальної бази бюджетних установ, зокрема дошкільних навчальних закладів, які знаходяться на утриманні ради.

 

             1. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонти

1.1.Капітальний та поточний  ремонт об'єктів

В 2015 році заплановано провести слідуючі роботи :

- ремонт фасаду будівлі сільської ради;

- ямковий ремонт асфальтового покриття  по вулиці Миру та пл..40 років Перемоги;

- поточний  ремонт водогону та отримання дозвільних документів на водопостачання;

1.2. Поліпшення рівня та якості надання житлово-комунальних послуг населенню, а саме:

-  проведення прибирання вулиць та прибудинкової території;

- своєчасне виконання комплексу робіт із підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2015/2016 років;

- управління у межах  визначеного радою  майном, що належить до комунальної власності територіальної громади села;

 

1.3. Енергозабезпечення та енергозбереження

 Основні завдання та заходи:

 - капітальний ремонт  по заміні дерев’яних дверей на металопластикові   у фельдшерсько-акушерському пункті с. Вишнева КЗОЗ БРР «Балаклійський РЦПМСД» Балаклійського району Харківської області  

 - відновлення вуличного освітлення у с.Першотравневе;

 

1.4. Культура.

 Велика увага   Вишнівської сільськоїради Балаклійського  району Харківської області  приділяється охороні історичних пам’ятників та знаків, тому в 2015 році планується:

- поточний ремонт пам’ятників загиблим у роки Другої світової війни (1939-1945рр)  ;

 -  збереження  раціонального  використання  пам’яток   історично - культурної  спадщини  Вишнівської сільської ради;

-   збереження  і розвиток художньої самодіяльної творчості;

-   проведення  культурно-мистецьких заходів  на території ради.

 

1.5.  Фізкультура  і спорт.

Вишнівська сільськарада в 2015 році планує:

-  створювати умови  для  занять  фізичною культурою і спортом   учнями  та молоддю  ;

- залучати до спортивно-масової роботи громадські організації, підприємства та установи сільської ради;

- сприяти  збільшенню спонсорських відрахувань на розвиток фізичної культури та спорту;

- підвищувати ефективності інформаційного забезпечення і впровадження нових організаційних форм пропаганди фізичної культури і спорту.

 

1.6. Врегулювання  земельних відносин  та охорони  навколишнього природного середовища.

Сільською  радою в 2015 році планується :

- сприяння виготовленню державних актів на право постійного користування землею бюджетних установ.

 

1.7.Техногенна безпека

         Основним напрямом для створення гарантій безпечної життєдіяльності людини, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру залишається забезпечення комплексного розв’язання проблем захисту населення та територій в інтересах безпеки окремої людини, суспільства, збереження національного надбання і довкілля та створення необхідних передумов для сталого розвитку регіону.

У 2015  році основну увагу передбачено зосередити на:

• прогнозуванні та попередженні надзвичайних ситуацій;

• виконанні робіт з мінімізації впливу пожеж в лісах;

• створенні відповідних угод з підприємцями, підприємствами в наданні допомоги при ліквідації надзвичайних ситуацій.

 

1.8. Забезпечення  законності та правопорядку, охорони  прав  свобод і законних інтересів  громадян Вишнівської сільської  ради Балаклійського  району Харківської області .

У 2015 році Вишнівською сільською  радою планується:

 -  систематично  аналізувати  стан  забезпечення  прав  і законних  інтересів  громадян,  зміщення охорони  громадського  порядку  та державного кордону  в селищі. За результатами  аналізу та  з урахуванням  факторів  негативного  впливу, причин і умов, що сприяють  вчиненню  правопорушень  та злочинів, вживати  заходи по їх усуненню;

-  контролювати роботу формування з громадського порядку;

- вдосконалювати роботу адміністративної комісії ради по питанням законності та правопорядку.

 

         Секретар Вишнівської сільської ради                                 В.М.Біліченко