ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

Рішення №81 від 05.07.2016 р. "Про плату за землю, що справляється на території Вишнівської сільської ради на 2017 рік."

 

 

 

 

УКРАЇНА

 

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

Х СЕСІЇ VІІ СКЛИКАННЯ

 

від    05  липня 2016 року                                                                                 81  -VІІ  

 

Про плату за землю, що справляється на території

Вишнівської сільської  ради на 2017 рік.

 

            На підставі норм Податкового кодексу України щодо оподаткування земельним податком, ст.ст. 26, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Вишнівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.                  Платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі на території Вишнівської сільської ради.

2.                  Об'єктами оподаткування земельним податком є земельні ділянки на території Вишнівської сільської ради, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності.

3.                  Базою оподаткування земельним податком є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до ст. 289 Податкового кодексу України та площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

4.                  Встановити на 2017 рік ставку земельного податку за земельні ділянки на території Вишнівської сільської ради, незалежно від місцезнаходження, нормативну грошову оцінку яких проведено, у розмірі 3 (три) відсоткавід їх нормативної грошової оцінки.

5.                  Встановити на 2017 рік ставку земельного податку за земельні ділянки на території Вишнівської сільської ради, розташовані за межами села Вишнева та села Першотравневе нормативну грошову оцінку яких не проведено, у розмірі 5 (п’яти) відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Харківській області.

6.                  Встановити на 2017 рік ставку земельного податку на території Вишнівської сільської ради за земельні ділянки сільськогосподарських угідь незалежно від місцезнаходження, для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,1 (нуль цілих одна десята) відсотка,  для багаторічних насаджень - 0,03 (нуль цілих три сотих) відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

7.                  Встановити на 2017 рік ставку земельного податку на території Вишнівської сільської ради за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності), незалежно від місцезнаходження у розмірі 3 (три) відсотки від їх нормативної грошової оцінки.

8.                  Встановити на 2017 рік пільги щодо сплати земельного податку за земельні ділянки на території Вишнівської сільської  ради незалежно від місцезнаходження:

-           податок за земельні ділянки, право власності або користування на які зареєстровано у встановленому порядку, справляється у розмірі 1 (один) відсоток від нормативної грошової оцінки такої земельної ділянки, крім земельних ділянок визначених п. 7 цього рішення;  

9.         Звільнити від сплати земельного податку на території Вишнівської сільської ради на 2017 рік:

-           заповідники, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, пам'ятки природи, заповідні урочища;

-           органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

-           дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;

-           дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

-           комунальні підприємства, що здійснюють надання житлово-комунальних послуг на території Вишнівської сільської ради Балаклійського району Харківської області.

10.       Податковий період для плати за землю, порядок обчислення плати за землю та строк її сплати, строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату за землю встановлено та відповідає Податковому кодексу України.

11.       Відповідальність за порушення податкового законодавства встановлюється відповідно до норм Податкового кодексу України та інших нормативних документів.

12.       Всі питання, не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до норм Податкового кодексу України та інших діючих нормативно-правових актів. 

13.       Дане рішення набуває чинності з 01.01.2017 року.

14.       Виконавчому комітету Вишнівської сільської ради оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Вишнівської сільської ради в мережі Інтернет.

 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                                Н.І. ЧЕМЕРИС