ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

рішення №84 від 06.09.2016 р "Про внесення змін до рішення №26 від 18.12.2015 року « Про місцевий бюджет на 2016 рік»

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

 

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

ХІ (позачергової)   СЕСІЇ VІІ СКЛИКАННЯ

 

від  06 вересня  2016 року                                                                                     № 84  -VІІ

 

 

Про внесення змін  до рішення  №26 від 18.12.2015 року

« Про  місцевий бюджет на 2016 рік»

 

                   Відповідно до вимог статті 77 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1.Визнати на 2016рік:

-  доходи сільського бюджету  у сумі 13460,796 тис.грн., в тому числі  доходи загального фонду сільського  бюджету у сумі 1450,796 тис.грн., спеціального фонду сільського бюджету 10,000 тис. грн., згідно з додатком №1 цього рішення ;  

 - видатки сільського бюджету у сумі 1994,387 тис.грн., у тому числі  видатки загального фонду сільського  бюджету у  сумі 1267,625 тис.грн.; та видатків спеціального фонду  сільського бюджету 726,762 тис.грн.,

- дефіцит сільського бюджету у сумі 183,171 тис. грн., в тому числі загального фонду сільського бюджету 183,171 тис. грн...  згідно з додатком №2 до цього рішення.

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 716,762 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення

  2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2016 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами , у тому числі по загальному фонду 1267,625 тис.грн., по  спеціальному фонду 726,762 тис.грн.,  в тому числі бюджет розвитку 723,662 тис.грн., згідно з додатком №3 до цього рішення.

  3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського   бюджету  у сумі  17,000 тис.грн.

  4. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення:

- субвенція на утримання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Балаклійського району у сумі 190,862 тис.грн.,інша субвенція175,273тис.грн.

                5. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджетного розвитку згідно з додатком №5 до цього рішення.

 

                6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду  місцевого бюджету на 2016 рік за їх економічною  структурою:

-          оплата праці/код 2111/,

-          нарахування на оплату праці /код 2120/,

-          оплата комунальних послуг та енергоносіїв /код 2270/,

-          поточні трансферти органам державного управління інших рівнів /код2620/,

-          соціальне забезпечення /код 2700/.

       7.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1165,418 тис. грн. В тому числі загального фонду 441,756 тис.грн., спеціального фонду 723,662 тис.грн., згідно з додатком №6 до цього рішення.

   8.      Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

-                Позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

-                Дозволити сільському голові підписувати угоди та зміни до угод на перерахування субвенцій до районного бюджету з наступним затвердженням на сесії сільської ради.

   9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком №7 до цього рішення.

     10. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2016 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст.69  Бюджетного кодексу України.

     11. Дозволити постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету, в процесі виконання місцевого бюджету у  виняткових випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального та спеціального фонду з  затвердженням на сесії сільської ради.

     12. За рішенням сесії сільської ради розподіляти вільні залишки бюджетних коштів сільського бюджету, що утворились на 01.01.2016 року.

13.Додатки №1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

     14.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів / голова комісії Бузін А.О./

 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                             Н.І. ЧЕМЕРИС