ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

рішення №117 від 23.12.2016 р. "Про затвердження Програми Вишнівської сільської ради – Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області."

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

 

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

ХVІ  СЕСІЇ VІІ СКЛИКАННЯ

 

від 23 грудня  2016 року                                                                                            117

 

 

Про затвердження Програми Вишнівської сільської ради –

Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області.

 

 

 

Відповідно до статті 140 Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Законом України від 15.07.97, з метою подальшого розвитку місцевого самоврядування в районі як особливо важливого фактора становлення громадянського суспільства, поліпшення умов для самостійного вирішення територіальними громадами питань місцевого значення, сільська  рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

 

1. Затвердити Програму Вишнівської сільської ради – Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області

 

2. Спеціалісту з бухгалтерського обліку Ткаченко Л.О. щороку, під час формування місцевого бюджету, передбачати кошти на реалізацію Програми.

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів (голова комісії Бузін А.О.)

 

 

 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                                Н.І.ЧЕМЕРИС

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням ХVІ  сесії VІІ скликання

Вишнівської сільської ради

  117 від  23 грудня 2016 року

 

 

 

ПРОГРАМА

 

Вишнівської сільської ради – Асоціації

органів місцевого самоврядування Харківської області

 

1. Загальні положення

            1.1. В своїй діяльності Вишнівська сільська рада Балаклійського району Харківської області, як член Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Європейською Хартією про місцеве самоврядування, чинним законодавством України, Положення про регіональне відділення Асоціації місцевого самоврядування Харківської області, рішенням прийнятим органами Асоціації, в межах своїх повноважень, Статут Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області

 

2.Мета і завдання

 

2.1. Одержувати методичну, організаційну, матеріальну допомогу та підтримку Асоціації у вирішенні питань, які відносяться до її статутної діяльності.

2.2. Дотримуватись Статуту Асоціації виконувати рішення керівних органів Асоціації.

 

3.Реалізація програми

 

3.1. Для виконання програми, мети і завдань члена Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області сплачувати членські внески щомісячно в розмірі 50грн. безготівковим рахунком.

 

 

 

 

 

            Секретар сільської ради                                       В.М.Біліченко