ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

рішення № 110 від 23.12.2016 р. "Про сільський бюджет на 2017 рік"


 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

 

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

ХVІ  СЕСІЇ VІІ СКЛИКАННЯ

 

від 23 грудня  2016 року                                                                                            110

 

 

Про сільський бюджет на 2017 рік

       

 

  Відповідно до вимог статті 77 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Визнати на 2017 рік:.

-  доходи сільського бюджету  у сумі 2231,610 тис.грн., в тому числі доходи загального фондусільського  бюджету 2228,210 тис.грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 3,400 тис.грн., згідно з додатком №1 цього рішення ;  

 - видатки сільського бюджету у сумі 2231,610 тис.грн., у тому числі  видатки загального фонду сільського  бюджету у  сумі 2228,210 тис.грн.; видатки спеціального фонду сільського бюджету 3,400 тис. гривень;

            2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 2228,210 тис.грн. та спеціального фонду 3,400 тис. грн., згідно з додатком №2 до цього рішення.

            3. Визнати оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського   бюджету  у сумі  44,000 тис.грн.

            4. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду  місцевого бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

-          оплата праці/код 2110/,

-          нарахування на оплату праці /код 2120/,

-          оплата комунальних послуг та енергоносіїв /код 2270//,

-          поточні трансферти органам державного управління інших рівнів /код 2620/,

-          соціальне забезпечення /код 2700/.

 

       5.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1063,521 тис.грн, згідно з додатком №3 до цього рішення.

       6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

 - позики на покриття тимчасових касових розривів сільському бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 - підписувати угоди та зміни до угод, перерахування субвенції до районного бюджету з наступним затвердженням на сесії сільської ради.

 7. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком №4 до цього рішення.

 8. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст. 69 Бюджетного кодексу України

             9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені ст.69/1 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст.71 Бюджетного кодексу України

11.Дозволити постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів процесі виконання сільського бюджету, при необхідності, за висновком фінансового управління райдержадміністрації та обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень з послідуючим затвердженням на сесії сільської ради.

              12. Надати право постійній планово – бюджетній комісії сільської ради розподіляти вільні залишки бюджетних коштів сільського бюджету, що утворились на 01.01.2017 року.

       13.Додатки №1 - №4 до цього рішення є його невідємною частиною.

       14.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів /голова комісії Бузін А.О../

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                                   Н.І.ЧЕМЕРИС