ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

рішення №224 від 02.03.2018 р. "Про внесення змін до рішення №198 від 20.12.2017 року « Про місцевий бюджет на 2018 рік»

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

 

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

ХХVІІІСЕСІЇ VІІ СКЛИКАННЯ

 

 від  02   березня 2018 року                                                                                  224 - VІІ

 

Про внесення змін  до рішення  №198 від 20.12.2017 року

« Про  місцевий  бюджет на 2018 рік»

 

                   Відповідно до вимог статті 76, 77 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 26,42,56,61-67 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Вишнівська сільська рада Балаклійського району Харківської області

 

ВИРІШИЛА:

Внести зміни та доповнення до рішення ХХVІІ сесії VІІ скликання №198- VІІ від 20.12.2017р. з урахування змін та доповнення затвердження рішення сесії сільської ради:

ХХVІІ сесія VІІ скликання від 26.01.2018 р. №217 – VІІ

ХХVІІІ сесія VІІ скликання від 02.03.2018 р. №217 – VІІ

Виклавши його та додатки до нього в новій редакції

  1.Визнати на 2018рік:

-  доходи сільського бюджету  у сумі 3186,000 тис.грн., в тому числі  доходи загального фонду сільського  бюджету у сумі 3184,700 тис.грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 1,300 тис. грн., згідно з додатком №1 цього рішення ;  

 - видатки сільського бюджету у сумі 3186,000 тис.грн., у тому числі  видатки загального фонду сільського  бюджету у  сумі 2765,753 тис.грн.; та видатків спеціального фонду  сільського бюджету 420,247 тис.грн.; в тому числі бюджет розвитку 148,947 тис.грн.

- профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі -185,419 тис. грн. згідно з додатком №2 до цього рішення

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 372,447 тис. грн.. згідно з додатком №2 до цього рішення

  2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядником коштів сільського бюджету на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами , у тому числі по загальному фонду 2765,753 тис.грн., по  спеціальному фонду 420,247 тис.грн., в тому числі бюджет розвитку 418,947 тис.грн.  згідно з додатком №3 до цього рішення.

  3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського   бюджету  у сумі  63,000 тис.грн.

  4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення:

- інша субвенція у сумі 647,856 тис. грн..

                5. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджетного розвитку згідно з додатком №5 до цього рішення.

                6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду  місцевого бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

-          оплата праці/код 2110/,

-          нарахування на оплату праці /код 2120/,

-          оплата комунальних послуг та енергоносіїв /код 2270/,

-          поточні трансферти органам державного управління інших рівнів /код2620/,

-          соціальне забезпечення /код 2700/.

       7.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1214,437 тис. грн.. в тому числі загального фонду 884,890 тис.грн., спеціального фонду 329,547 тис.грн., згідно з додатком №6 до цього рішення.

   8.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

-                позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

-           укладання договорів та зміни до договорів, перерахування субвенцій до районного бюджету з наступним затвердженням на сесії сільської ради.

   9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком №7 до цього рішення.

     10. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст.69  Бюджетного кодексу України.

11.Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст. 71 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені ст. 71 Бюджетного кодексу України.

13. Дозволити постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету, в процесі виконання місцевого бюджету, при необхідності, за висновком фінансового управління райдержадміністрації та обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального та спеціального фонду з  затвердженням на сесії сільської ради.

     14 Надати право постійній планово-бюджетній комісії сільської ради розподіляти вільні залишки бюджетних коштів сільського бюджету, що утворились на 01.01.2018 року.

15.Додатки №1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

     16.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів / голова комісії Салтовська Ж.Л../

 

 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                             Н.І. ЧЕМЕРИС