ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

рішення №272 від 20.12.2018 р."Про затвердження Положення про преміювання сільського голови працівників виконавчого апарату та робітників, зайнятих обслуговуванням сільської ради"

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

 

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

ХХХІV  СЕСІЇ VІІ СКЛИКАННЯ

 

від   20 грудня  2018 року                                                                           272    -VІІ

 

 

Про затвердження Положення

про преміювання сільського голови працівників

виконавчого апарату та робітників,

зайнятих обслуговуванням сільської ради

 

З метою приведення Положення про преміювання та виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівників виконавчого комітету сільської ради, у відповідності до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 “Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів ” сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 

1.Затвердити “Положення про преміювання сільського голови працівників виконавчого апарату та робітників, зайнятих обслуговуванням сільської ради“

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань планування, бюджету та фінансів (голова комісії Салтовська Ж.Л.)

 

 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                                            Н.І.ЧЕМЕРИС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Додаток

до рішення №272  ХХХІVсесії сільської

                                                                    ради VІІ скликання від 20 грудня 2018 року.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про преміювання  працівників

виконавчого комітету  Вишнівської сільської ради

 

            Положення “Про порядок преміювання працівників апарату виконавчого комітету Вишнівської сільської ради на 2019 рік” (далі – Положення) розроблене відповідно до Закону України “Про оплату праці”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів»

 

1.ПОКАЗНИКИ ПРЕМІЮВАННЯ.

             Працівники виконавчого  комітету сільської ради преміюються за виконання таких показників:

            а)за надання ефективної організаційної допомоги в проведенні сесій, засідань постійних комісій сільської ради, засідань виконавчого комітету сільської ради;

            б)за сумлінне виконання працівниками покладених на них службових  обов'язків, розпоряджень, вказівок керівника, ініціативу і творчість в роботі;

            в)з нагоди Дня місцевого самоврядування;

            г)за виконання особливо важливих робіт.

 

 ІІ. Порядок визначення фонду преміювання.

2.1.На створення річного фонду преміювання спрямовуються кошти в розмірі не менше 50 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

2.2.Асигнування на преміювання передбачаються в кошторисі витрат на утримання працівників виконавчого комітету сільської ради.

2.3.На преміювання працівників за підсумками роботи за місяць можуть бути

спрямовані кошти на преміювання з місячного фонду основної заробітної плати та економії фонду оплати праці, що утворилась з початку року.

 

ІІІ .Розмір премії.

 

3.1 Преміювання сільського голови здійснюється на підставі рішення сільської ради щодо визначення умов оплати праці на рік в межах фонду преміювання, без обмеження індивідуальної премії максимальними розмірами, в відсотках відносно фонду заробітної плати за місяць.

3.2 Преміювання працівників виконавчого комітету сільської ради здійснюється

 відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи межах фонду преміювань, без обмеження індивідуальних премій максимальними розмірами в відсотках відносно фонду заробітної плати за місяць.

             3.3. Розмір премії працівникам обслуговуючого персоналу виконавчого комітету 

сільської ради визначає  голова сільської ради залежно від особистого вкладу працівника в загальні результати без обмеження індивідуальних премій максимальними розмірами, в відсотках відносно фонду заробітної плати за місяць.

           

              3.4  Премії не виплачуються працівникам за час тимчасової непрацездатності та за час відпустки.

 

              3.5.При визначенні конкретних розмірів премії працівникам виконавчого комітету      сільської ради необхідно враховувати фактично відпрацьований ними у звітному місяці час.

              3.6  Не підлягають преміюванню повністю або у зменшеному розмірі працівники, які допустили порушення трудової дисципліни та неналежне виконання службових обов’язків (порушення термінів  виконання доручень, неякісна підготовка документів, невчасно оформлені протоколи засідань сесій та виконавчого комітету сільської ради, порушення термінів здачі звітів та відповідей  до вищестоящих організацій та установ).

              3.7. Премія не нараховується у разі порушення правил техніки безпеки, охорони праці, допущення нещасних випадків з вини працівника.

 

ІV .Преміювання за  виконання особливо

    важливих завдань.

 

            Преміювання працівників за виконання особливо важливих завдань здійснюється в  кожному окремому випадку за розпорядженням голови сільської ради. Витрати на преміювання за виконання особливо важливих завдань проводяться за рахунок річного фонду преміювання.

                                                                                 

                                               V. Виплата матеріальної допомоги

для вирішення соціально-побутових питань                                                                         та  матеріальної допомоги для оздоровлення

 

            Виплата матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівникам виконавчого комітету сільської ради може проводитись за окремою його заявою в межах наявності коштів на оплату праці та за фактично відпрацьований час.

            Виплата матеріальної допомоги працівникам виконавчого комітету сільської ради для оздоровлення проводиться при наданні щорічної відпустки в межах наявності коштів та лімітів на оплату праці.

 

VІ. Строки виплати премій.

 

            Виплата премії та матеріальної допомоги  здійснюється в термін виплати зарплати.

 

 

Секретар сільської ради                                          В.М.Біліченко