ОмскАвтоСклад

Вишнівська сільська рада Балаклійського району

рішення №290 від 19.02.2019 р. "Про внесення змін до рішення №260 від 20.12.2018 року « Про місцевий бюджет на 2019 рік»

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

 

ВИШНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БАЛАКЛІЙСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

ХХХVІ СЕСІЇ VІІ СКЛИКАННЯ

 

 від   19 лютого 2019 року                                                                                 290   - VІІ

 

Про внесення змін  до рішення  №260 від 20.12.2018 року

« Про  місцевий  бюджет на 2019 рік»

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування», Вишнівська сільська рада вирішила:                                                                                                

1.         Визначити на 2019 рік:

     доходи сільського бюджету у сумі 4157823 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету  у сумі 4149423  гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету  у сумі 8400 гривень згідно з додатком № 1 до цього рішення;

видатки сільського бюджету у сумі  4368043 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  у сумі 3539780 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету  у сумі 828263 гривень,в тому числі бюджет розвитку 727534 гривень;

     профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі - 609643 гривень згідно з додатком №2 до цього рішення;

     дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 819863 гривень  згідно з додатком №2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі

  82988 гривень , що становить 2 %  видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3  до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4 до цього рішення. Надати право Вишнівській сільській раді проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів  із районного бюджету у період між сесіями сільської ради, за умови погодження з постійною комісією сільської ради з питань планування бюджету та фінансів, з наступним внесенням змін до рішення про сільський бюджет.

 

        4.Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком

№5 до цього рішення.

        5. Затвердити розподіл видатків сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 2759270 гривень згідно з додатком № 6 до цього рішення.

        6.  Установити, що у загальному фонді сільському бюджету на 2019 рік:до доходів загального фонду сільського бюджетів належать доходи, визначені статтями 69  Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України,та рішенням Балаклійської районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік.

        7.Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, 71 Бюджетного кодексу України.

      8.Визначити на 2019 рік захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

        оплату праці працівників бюджетних установ ( код 2110);

        нарахування на заробітну плату (2120);

        оплату комунальних послуг та енергоносіїв(код 2270);

        трансферти населенню (код 2700);

        трансферти місцевим бюджетам (код 2620).

       9.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Вишнівській сільській раді отримувати у порядку,визначеному Кабінетом Міністрів Україні позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

     10.Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком  № 7 .

     11.Затвердити паспорти бюджетних програм  протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення.

     12.Здійснювати  управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

     13.Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у термін,визначені бюджетним законодавством.

     14.Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань,та здійснення витрат бюджетів тільки в межах бюджетних асигнувань,установлених кошторисами та планами використання бюджетних коштів,ураховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років,узятих на облік органами Державної казначейської служби України. Зобов’язання,взяті розпорядником та одержувачем бюджетних коштів без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень,установлених цим рішенням,не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати,  а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядник бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не бере бюджетні зобов'язання та не здійснює платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення  такої заборгованості.

      15.Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

      16.Надати право постійній комісії сільської ради з питань планування бюджету та фінансів (Салтовська Ж.Л.) в процесі виконання сільського бюджету в виняткових видатках,за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів сільського бюджету, здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетним призначень з послідуючим затвердженням на сесію сільської ради.

     17.Дозволити придбання господарчих та канцелярських товарів за готівку.

     18.Уповноважити сільського голову підписувати,узгоджувати угоди з районною радою на перерахування субвенцій з наступним їх затвердженням на сесії сільської ради.

     19.Вільні залишки бюджетних коштів сільського бюджету, що утворились на 01.01.2019року спрямувати за рішенням сесії  сільської ради на видатки ,які незабезпечені бюджетом в процесі виконання бюджету.

     20.Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

     21.Оприлюднення рішення відповідно до вимог статті 28 Бюджетного кодексу України забезпечити виконавчому комітету Вишнівської сільської ради.

     22.Контроль за виконанням цього  рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету  та  фінансів  (Салтовська Ж.Л.).

 

 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА                             Н.І. ЧЕМЕРИС